تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی شبیه سازی

emulation (ˌemyəˈlāSH(ə)n)

توانایی درک هدف یک مدل و انجام رفتارهای مشابه برای دستیابی به آن هدف، بدون اینکه لزوماً اقدامات خاص مدل را تکرار کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

توانایی درک هدف یک مدل و انجام رفتارهای مشابه برای دستیابی به آن هدف، بدون اینکه لزوماً اقدامات خاص مدل را تکرار کند. تقلید یادگیری اجتماعی را نیز تسهیل می کند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-عمل تلاش برای انجام کاری و همچنین شخص دیگری زیرا شما آنها را تحسین می کنید
-عمل رایانه یا برنامه رایانه ای که به همان روش رایانه یا برنامه دیگری کار می کند و همان وظایف را انجام می دهد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

روند کپی کردن چیزی که توسط شخص دیگری حاصل شده و تلاش برای انجام آن به همان اندازه که آنها انجام داده اند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه