تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی خودخواهی

egoism (ˈiːɡəʊɪzəm)

ارزیابی هر چیز بر مبنای منافع شخصی. در خودخواهی لذت و راحتی برای خود و در نوع دوستی لذت و راحتی برای دیگران خواسته می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک ویژگی شخصیتی که با خودخواهی و رفتار مبتنی بر منافع شخصی بدون در نظر گرفتن نیازهای دیگران مشخص می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

این واقعیت که فکر می کنید بهتر یا مهمتر از دیگران هستید

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

ارزیابی هر چیز بر مبنای منافع شخصی. در خودخواهی لذت و راحتی برای خود و در نوع دوستی لذت و راحتی برای دیگران خواسته می شود. وقتی خودمحوری با اجساس خود بزرگ پنداری همراه باشد، این اصطلاح به کار برده می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه