تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی جبرگرایی

determinism (dəˈtərməˌnizəm)

موضعی فلسفی که همه وقایع، جسمی یا روحی، از جمله رفتار انسان، نتایج علل پیشین یا نیروهای دیگر است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

موضعی فلسفی که همه وقایع، جسمی یا روحی، از جمله رفتار انسان، نتایج علل پیشین یا نیروهای دیگر است. جبرگرایی، که مستلزم ثابت بودن گذشته و آینده است، در روانشناسی به عنوان موقعیتی ظاهر می شود که تمام رفتارهای انسان ناشی از پیشینی علی مانند ساختارها یا فرآیندهای بیولوژیکی، شرایط محیطی یا تجربیات گذشته است. جبرگرایی با اعتقاد به اراده آزاد در تضاد است، به این معنی است که افراد می توانند تصمیم بگیرند که از برخی جهات مستقل از وقایع و شرایط پیشین عمل کنند. کسانی که از مواضع اراده آزاد دفاع می کنند، غالباً موضعی از جبرگرایی نرم را اتخاذ می کنند، که معتقد است اراده و مسئولیت آزادانه با جبرگرایی سازگار است. برخی دیگر معتقدند که اراده آزاد توهمی است، که به آن جبر سخت گفته می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

این باور که مردم آزاد نیستند که چگونه باشند یا چگونه رفتار کنند ، زیرا این چیزها توسط محیط زندگی آنها و از پیش تعیین شده است.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

این تئوری که هر اتفاقی می افتد، از قبل قرار بوده رخ بدهد و و نمی توانید آن را تغییر دهید.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

جبرگرایی این دیدگاه فلسفی است که همه وقایع را کاملاً علل قبلی تعیین می کنند. مقابل جبر، نوعی عدم تعیین است یاتصادفی بودن. جبرگرایی غالباً با اراده آزاد در تقابل است. جبرگرایی اغلب در فیزیک به علت و معلول معروف است. این مفهوم است که حوادث درون یک الگوی معین به علت متصل می شوند به گونه ای که هر حالتی، کاملاً توسط حالات قبلی تعیین می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

مفهومی است که می گوید، اولا اعمال ما نمی تواند چیزی را در زندگی ما که با روابط علی برقرار شده است تغییر دهد، و دوما، انسان قادر به استفاده از اراده خود و انتخاب بین خوب و بد در اعمال خود نیست.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه