تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

تست MBTI رایگان انجام بده جایزه ببر

معنی دندریت

dendrite (ˈden.draɪt)

انتهای گیرنده یک نورون. دندریت معمولا اولین قسمت نورون است که تکانه های ارسال شده به تنه سلول را از سایر نورن ها یا گیرنده ها دریافت می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

امتداد شاخه ای و نخ مانند بدن سلولی که سطح پذیرایی نورون را افزایش می دهد. چیدمان کامل دندریت های یک نورون را درخت دندریتیک می نامند و الگوی خاص و کیفیت آن را انشعاب دندریتیک می نامند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک شاخه کوتاه در انتهای یک سلول عصبی که سیگنال های سلول های دیگر را دریافت می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یکی از قسمت های کوتاه مانند رشته هایی در لبه سلول عصبی که پیام ها را به سلول منتقل می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

انتهای گیرنده یک نورون. دندریت معمولا اولین قسمت نورون است که تکانه های ارسال شده به تنه سلول را از سایر نورن ها یا گیرنده ها دریافت می کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

دندریتها، پسوندهای شاخه دار پروتوپلاسمی یک سلول عصبی هستند، که تحریک الکتروشیمیایی دریافتی از سایر سلول های عصبی را به بدن سلول یا سوما عصبی که دندریت ها از آن منشا می گیرند، نشان می دهد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه