معنی پیوستگی

continuity (ˌkɑːntɪˈnuːəti)

ویژگی سیستم یا فرآیندی که درجه بندی مداوم و متوالی نشان می دهد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

کیفیت یا وضعیت بی پایان یا متصل شدن به یک کل پیوسته. به عنوان مثال، مفهوم سنتی تداوم مراقبت به معنای ارائه طیف وسیعی از خدمات درمانی مداوم برای یک فرد در طول عمر وی، از تولد تا مرگ، در صورت نیاز است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

ارتباط منطقی بین بخشهای چیزی یا بین دو چیز.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

این واقعیت که چیزی برای مدت طولانی بدون تغییر یا متوقف شدن ادامه می یابد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

ویژگی سیستم یا فرآیندی که درجه بندی مداوم و متوالی نشان می دهد، این اصطلاح معمولا در ارتباط با متغیرهای فیزیکی، حالت روانی، سیستم های اجتماعی و غیره که تغییرات لا ینقطع نشان می دهند بکار می رود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه