تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی جمع گرایی

collectivism (kəˈlektəˌvizəm)

تمایل به مشاهده خود به عنوان عضوی از یک گروه بزرگتر، نه یک موجود منزوی و مستقل

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-تمایل به مشاهده خود به عنوان عضوی از یک گروه بزرگتر (خانوادگی یا اجتماعی)، نه یک موجود منزوی و مستقل.

-یک سنت، ایدئولوژی یا دیدگاه شخصی اجتماعی یا فرهنگی که به جای تاکید بر فرد بودن هر فرد بر وحدت گروه یا جامعه تأکید دارد. جوامع آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی بیش از جوامع غربی به جمع گرایی اهمیت می دهند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

سیستم سیاسی که در آن همه مزارع، مشاغل و صنایع متعلق به دولت یا همه مردم هستند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-یک نظریه یا سیستم سیاسی مبتنی بر این اصل که همه مزارع، کارخانه ها و سایر مکان های کار در یک کشور باید متعلق به همه افراد آن کشور باشد.

-یک سیستم سیاسی که در آن زمین و صنعت یک کشور تحت مالکیت و مدیریت یک دولت یا همه شهروندان آن است.

wikipedia

جمع گرایی ارزشی است که با تأکید بر انسجام در میان افراد و داشتن گروه مشخص می شود. افراد یا گروه هایی که در جهان بینی جمع گرایانه هستند تمایل دارند ارزش ها و اهداف مشترک را پیدا کنند و جهت گیری بیشتری نسبت به گروه خود تا گروه خارج از خود نشان دهند. تصور می شود که اصطلاح "در گروه" برای افراد جمع گرایانه به طور گسترده ای تعریف شده است که شامل واحدهای اجتماعی از خانواده گرفته تا یک گروه مذهبی یا نژادی/ قومی می باشد.

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه