تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی شرطی سازی کلاسیک

Classical Conditioning (ˈklasəkəl kənˈdiSH(ə)niNG)

یک واکنش ذاتی خاص است که با وقوع یک محرک خاص ظاهر می گردد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نوعی یادگیری که در آن یک محرک در ابتدا خنثی (محرک شرطی (CS)) در ترکیب با محرکی که پاسخ انعکاسی را برانگیخته می کند (محرک بی قید و شرط (UE)) منجر به پاسخ آموخته یا شرطی (CR) می شود، CS ارائه می شود. به عنوان مثال، صدای یک تن می تواند به عنوان یک CS و غذا در دهان یک سگ مانند UC استفاده شود. پس از تگرار این اتفاق، از این به بعد سگ به دنبال صدا بلافاصله به دنبال غذا می آید در صورتی که ابتدا هیچ تأثیری در بزاق دهان نداشت (یعنی نسبت به آن خنثی بود)، حتی اگر غذا ارائه نشود ، باعث ترشح بزاق می شود.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

شرطی سازی کلاسیک (همچنین به عنوان شرطی سازی پاولفی شناخته می شود) به یک فرایند یادگیری اشاره دارد که در آن یک محرک قوی از نظر بیولوژیکی (به عنوان مثال غذا) با یک محرک قبلا خنثی (به عنوان مثال زنگ) ترکیب می شود. این همچنین به فرایند یادگیری ناشی از این جفت شدن اشاره دارد، جایی که محرک خنثی موفق می شود پاسخی (به عنوان مثال ترشح بزاق) ایجاد کند که معمولاً مشابه آن محرک قوی است. اولین بار توسط ایوان پاولف در سال 1897 مورد مطالعه قرار گرفت.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

این روش تجربی با نام ایوان پاولف دانشمند روسی، مربوط است. رفلکس یک واکنش ذاتی خاص است که با وقوع یک محرک خاص ظاهر می گردد. این ها را محرک و واکنش خاص ظاهر می گردد. این ها را محرک و واکنش غیر شرطی می نامند. وقتی محرک همراه ( چه زمانی و چه مکانی) با یک محرک خنثی دیگر ظاهر می شود، تدریجا واکنش در مقابل محرک همراه نیز به تنهایی به وقوع می پیوندد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه