تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی کانال

channel (ˈtʃænl)

یک سیستم انتقال اطلاعات به عنوان مثال، سیستم عصبی پیام های رمزگذاری شده را از گیرنده های حسی (ورودی) به اثر دهنده ها (خروجی) منتقل می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک سیستم انتقال اطلاعات به عنوان مثال، سیستم عصبی پیام های رمزگذاری شده را از گیرنده های حسی (ورودی) به اثر دهنده ها (خروجی) منتقل می کند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-روش یا سیستمی که مردم برای بدست آوردن اطلاعات، برقراری ارتباط یا ارسال چیزی به جایی استفاده می کنند.
-وسیله ای است که به وسیله آن داده ها بین عناصر یک سیستم رایانه ای یا سیستم دیگر منتقل و مبادله می شوند
-راهی برای بیان ایده ها و احساسات

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-یک ایستگاه تلویزیونی
-راهی برای برقراری ارتباط با مردم یا انجام کاری
-مثل یک شخص دیگر رفتار کنید یا رفتار او را کپی کنید به طوری که تقریباً به نظر می رسد شما آن شخص دیگر هستید.
-هدایت چیزی به مکان یا موقعیت خاصی

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

رسانه، کانال. اطلاعاتی وام گرفته شده از تئوری خبر، به معنی یک سیستم کامل برای انتقال علامت از مرحله دونده آن تا مرحله برونده انتهایی آن. کانال معمولا بر اساس یک رمز یا زبان عمل می کند که درونده و برونده را از طریقی سیستماتیک به هم پیوند می دهد. این اصطلاح در روانشناسی عمومیت یافته است چون ارگانیسم را میتوان یک کانال تلقی نمود که گیرنده های آن مکان درونده و پاسخ مکان برونده است.

واژه های مترادف لاتین

channeler, medium, psychic, spiritist, spiritualist

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات