معنی اختلال کمبود توجه

attention deficit disorder (əˈten(t)SHən ˈdefəsət diˈsôrdər)

گروهی از اختلالات که با میزان توجه محدود و اشکال در تمرکز که با سن زمانی کودک مبتلا نامناسب است، مشخص می باشند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

اختلالی که با ناتوانی در حفظ تمرکز روی یک فعالیت یا مشکلات در توجه، پاسخ دادن یا آگاهی از رفتار، خواسته ها یا درخواست های افراد دیگر مشخص می شود. پیش از این، این اصطلاح غالباً با کمترین اختلال عملکرد مغزی به جای هم استفاده می شد، زیرا اختلالات توجه از شایعترین مشکلات آسیب مغزی است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک بیماری پزشکی به ویژه در کودکان، که باعث می شود توجه به کاری را که انجام می دهند برایشان دشوار باشد یا برای مدت طولانی بی حرکت می مانند و یادگیری چیزهایی برایشان ساخت است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

گروهی از اختلالات که با میزان توجه محدود و اشکال در تمرکز که با سن زمانی کودک مبتلا نامناسب است، مشخص می باشند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات