تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان تست هوش IQ ریون - رایگان

معنی آپنه

apnea (ˈæpniə)

قطع شدن تنفس معمولا به طور گذرنده

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

قطع موقتی تنفس. اگر دوره آپنه طولانی باشد، ممکن است قلب کند شود و تغییرات الکتروانسفالوگرام ایجاد شود. آپنه می تواند در هنگام خواب اتفاق بیفتد و همچنین در بسیاری از موارد مانند صرع و ضربه مغزی رخ می دهد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

وضعیتی که در آن فرد مدت زمان کوتاهی نفس خود را متوقف می کند، خصوصاً در هنگام خواب

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

بیماری که باعث می شود فرد نتواند برای مدت کوتاهی نفس بکشد، مخصوصاً در هنگام خواب

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

قطع شدن تنفس معمولا به طور گذرنده

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

آپنه قطع تنفس است. در هنگام آپنه هیچ حرکتی از عضلات استنشاق، وجود ندارد و حجم ریه در ابتدا بدون تغییر باقی می ماند. بسته به درجه انسداد راه هوایی (نفوذ پذیری)، جریان گاز بین ریه ها و محیط ممکن است رخ بدهد یا ندهد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات