تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی آمینه

Amine (əˈmiːn)

ماده ای آلی حاوی گروه رادیکال NH2، در حال حاضر در نوروشیمی و روانپزشکی تجربی آمین های بیوژنیک به دلیل نقش احتمالی آن ها در عملکرد مغز قابل توجه هستند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

یک ترکیب شیمیایی حاوی یک یا چند گروه آمینه. چندین انتقال دهنده عصبی آمین هستند، از جمله استیل کولین، نوراپی نفرین و سروتونین.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

ماده ای آلی حاوی گروه رادیکال NH2، در حال حاضر در نوروشیمی و روانپزشکی تجربی آمین های بیوژنیک به دلیل نقش احتمالی آن ها در عملکرد مغز قابل توجه هستند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در شیمی آلی، آمین ها ترکیبات و گروه های عملکردی هستند که حاوی یک اتم پایه نیتروژن با یک جفت جدا شده هستند. آمین ها به طور رسمی مشتقات آمونیاک هستند که در آنها یک یا چند اتم هیدروژن با جایگزینی مانند گروه آلکیل یا آریل جایگزین شده اند. (به ترتیب می توان از اینها به عنوان آلکیلامین ها و آریل آمین ها نام برد؛ آمین هایی که هر دو نوع جایگزین ها برای آنها هستند متصل به یک اتم نیتروژن را می توان آلکیلاریل آمین نامید). آمین های مهم شامل اسیدهای آمینه، آمین های بیوژنیک، تری متیل آمین و آنیلین هستند. از جایگزین -NH2 به عنوان گروه آمینه یاد می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه