تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی آگونیست

agonist (ˈaɡənəst)

آگونیست ماده ای شیمیایی است که به گیرنده متصل می شود و گیرنده را فعال می کند و باعث ایجاد واکنش بیولوژیکی می شود.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-عضله ای که با انقباض بخشی از بدن را حرکت می دهد (کوتاهتر می شود). -ماده ای که به گیرنده متصل می شود و باعث تغییر یا پاسخ در بدن می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-عضله ای که در مقابل عضله ای دیگر منقبض شده و عمل می کند، مثلا در خم کردن آرنج عضله دوسر آگونیست و سه سر آنتاگونیست است.
-هر دارویی که اثر دارویی دیگر تشدید یا تسهیل نماید. تاثیر آگونیستی ممکن است به طرق مختلف اعمال شود. دارو ممکن است آثار داروی دیگر را تقلید کند، در فرآیند خنثی شدن آن تداخل نماید یا احتباس آن را تسهیل کند و نظایر آن ها.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آگونیست ماده ای شیمیایی است که به گیرنده متصل می شود و گیرنده را فعال می کند و باعث ایجاد واکنش بیولوژیکی می شود. در مقابل، یک آنتاگونیست مانع از عمل آگونیست می شود، در حالی که یک آگونیست معکوس باعث عملکردی مخالف با آگونیست می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه