معنی طب سوزنی

acupuncture (ˈækjupʌŋktʃər)

نوعی داروی مکمل و جایگزین که در آن سوزن های ظریف در نقاط خاصی برای تسکین درد، بیهوشی (بیهوشی طب سوزنی) یا درمان بیماری ها به بدن وارد می شوند.

معنی کلمه طب سوزنی در انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نوعی داروی مکمل و جایگزین که در آن سوزن های ظریف در نقاط خاصی برای تسکین درد، بیهوشی (بیهوشی طب سوزنی) یا درمان بیماری ها به بدن وارد می شوند. این بر اساس مفهوم طب سنتی چینی است که "نصف النهارها" یا مسیرها یک انرژی حیاتی را ایجاد می کنند که بین مکانهای روی پوست و سیستم های اندام بدن شناخته می شود. دانشمندان غربی قادر نیستند که به طور خاص چگونگی اثرات طب سوزنی را توضیح دهند، اما این نظریه را مطرح می کنند که ممکن است مکان های سوزن برای ایجاد نقاطی در تئوری کنترل درد هدف یا تحریک ترشح درد متصل شوند.

معنی کلمه طب سوزنی در فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک روش چینی برای درمان درد و بیماری با سوزن های ظریف مخصوص که در قسمت های خاصی از بدن به پوست فشار داده می شوند.

معنی کلمه طب سوزنی در فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یک درمان برای درد یا بیماری که شامل قرار دادن سوزن های ظریف در مناطق خاصی از بدن درست زیر سطح پوست است.

معنی کلمه طب سوزنی در فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

یک روش درمان سنتی چینی است که با تحریک نقاط خاصی از بدن بوسیله محرک الکتریکی یا فرو کردن سوزن انجام می گیرد. اختلالات روانی نیز بوسیله طب سوزنی مورد درمان قرار گرفته اند.

معنی کلمه طب سوزنی در ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

طب سوزنی، نوعی داروی جایگزین و بخشی اساسی از طب سنتی چینی (TCM) است که در آن سوزن های ظریف به بدن وارد می شود. طب سوزنی شبه علم است، نظریه ها و عملکردهای TCM مبتنی بر دانش علمی نیستند و به آنها ترفند گفته می شود. تعدادی از انواع طب سوزنی از فلسفه های مختلف وجود دارد و بسته به کشوری که در آن انجام می شود تکنیک ها متفاوت است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات