تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی تصادفی

accidental (ˌæksɪˈdentl)

در روانکاوی، این اصطلاح به هرچیزی که عارضی و اکتسابی است (در مقابل سرشتی و ارثی) اطلاق می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

به طور تصادفی اتفاق افتاد پیش بینی نشده

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

چیزی که اتفاق می افتد یا به طور تصادفی وجود دارد

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در روانکاوی، این اصطلاح به هرچیزی که عارضی و اکتسابی است (در مقابل سرشتی و ارثی) اطلاق می شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات