تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی آکادمیک

academic (ˌækəˈdemɪk)

مربوط به یادگیری رسمی با مطالعه متعارف یا نظری در یک مدرسه یا موسسه آموزشی دیگر.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مربوط به یادگیری رسمی با مطالعه متعارف یا نظری در یک مدرسه یا موسسه آموزشی دیگر.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-شامل بسیاری از خواندن و مطالعه به جای مهارت های عملی یا فنی

-مربوط به تحصیل، به ویژه تحصیل در مدارس و دانشگاه ها

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-کسی که در کالج تدریس می کند یا به عنوان بخشی از شغل خود تحصیل می کند

-مربوط به مدارس، کالج ها و دانشگاه ها یا مرتبط با مطالعه و تفکر است، نه با مهارت های عملی

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه