تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

کورت اشنایدر

کورت اشنایدر یک روانشناس مشهور آلمانی است که دلیل مشهوریت او شرح بیماری روان پریشی یا روان گسستگی است.

کورت اشنایدر

Kurt Schneider

بیوگرافی


کورت اشنایدر که یک روانشناس مشهور آلمانی می باشد و بیماری روان گسستگی یا روان پریشی را شرح داده است. در ین قسمت به زندگینامه او خواهیم پرداخت. همچنین شما می تونید فهرست مطالب را از باکس زیر مشاهده نمایید.

کورت اشنایدر کیست؟

اشنایدر یک روانپزشک آلمانی بود که بیشتر به خاطر نوشته هایش در زمینه تشخیص و درک اسکیزوفرنی و اختلالات شخصیتی، که بعداً به عنوان شخصیت های روان پریش شناخته می شدند، شناخته شد.

زندگینامه کودکی و تحصیلی کورت اشنایدر

اشنایدر در سال 1887 در کریلزیم، پادشاهی وورتمبرگ متولد شد. وی آموزش روانپزشکی خود را در کلن آغاز کرد. با این حال، آموزش وی با جنگ جهانی اول، که در آن در جبهه غرب خدمت می کرد، قطع شد. اشنایدر در آغاز کار خود پس از جنگ تحت تأثیر و نظارت ماکس شلر، استاد فلسفه و بنیانگذار جنبش پدیدارشناسی در فلسفه قرار گرفت. شلر سرپرست اشنایدر برای تحصیلات تکمیلی خود در فلسفه در سال 1921 بود. اشنایدر نظریه احساسات شلر را در مطالعات خود اعمال کرد و این تئوری موضوع اولین انتشارات مهم وی بود.

زندگینامه شغلی کورت اشنایدر

در سال 1931 او مدیر انستیتوی تحقیقات روانپزشکی آلمان شد که توسط امیل کراپلین در مونیخ تاسیس شد. اشنایدر که از موج رو به رشد روان درمانی روانپزشکی مورد حمایت حزب ناری، منزجر شده بود، موسسه را ترک کرد، اما در طول جنگ جهانی دوم به عنوان پزشک برای نیروهای مسلح آلمان خدمت کرد.
پس از جنگ، دانشگاهیانی که در سیاست های منسجم نازی ها شرکت نکرده بودند، برای خدمت و بازسازی موسسات پزشکی آلمان منصوب شدند. اشنایدر به عنوان رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه هایدلبرگ منصوب شد و تا زمان بازنشستگی در سال 1955 در آنجا ماند.

بیشتر بدانیم

اشنایدر و کارل یاسپرس دانشکده روانپزشکی هایدلبرگ را تأسیس کردند.

انتشارات کورت اشنایدر

اشنایدر همچنین کتب و مقالات زیادی را تألیف و منتشر کرده است. اولین کتاب وی در مورد شخصیت های روانپریشی، منتشر شده در سال 1923، در 9 نسخه منتشر شد و در مورد تفاوت های روانی بین دو نوع حالت افسردگی- مالیخولیایی و واکنش پذیر بحث کرد. نشریه اشنایدر "علائم مرتبه اول" با توصیف معیارهای تشخیصی اسکیزوفرنی، یکی از برجسته ترین کمک های وی در زمینه روانپزشکی است. اگرچه او "علائم رتبه اول" را در سال 1939 منتشر كرد، اما تا مدتها بعد این كار از آن چشم پوشی نكرد، دلیل اصلی آن جنگ جهانی دوم بود.

مقاله وی طبقه بندی زندگی عاطفی و ساختار کشورهای افسرده به عنوان یکی از اولین کاربردهای فلسفه پدیدارشناسی در روانپزشکی ذکر شد. مهمترین نشریه تاریخی وی "آسیب شناسی روانشناختی بالینی" در ابتدا در سال 1946 منتشر شد، اما بعدا با عنوان "مشارکت در روانپزشکی" عنوان شد. در ویرایش سوم آن قبل از آخرین چاپ آن تحت عنوان "آسیب شناسی روانشناختی بالینی" بود که به انگلیسی "روانشناسی بالینی بالینی" ترجمه شد.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید