تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مقالات  مقالات شخصیت شناسی

لیست مقالات تگ مقالات شخصیت شناسی

تگ مقالات شخصیت شناسی
دنبال کردن
ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و وفاداری

ارتباط بین تیپ شخصیت MBTI و وفاداری

افراد در ارتباطاتی که برقرار می کنند برحسب تیپ شخصیتی شان، نسبت به سایر افرد جامعه، از میران وفاداری متفاوتی برخوردار هستند.

5.0 از 2 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و کمال گرایی

ارتباط بین تیپ شخصیتی و کمال گرایی

هر یک از افراد بر اساس این که در کدام یک از تیپ های شخصیتی MBTI قرار گرفته اند، از میزان کمال گرایی متفاوتی برخودار هستند.

5.0 از 1 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و کنترل شکست

ارتباط بین تیپ شخصیتی و کنترل شکست

هر فردی براساس این که در چه تیپ شخصیتی قرار دارد، با شکست هایی که در زندگی اش اتفاق می افتد، به طرق مختلف کنار می آید.

5.0 از 1 راًی
حیوان درون شما چیست؟

حیوان درون شما چیست؟

هر فردی بر اساس این که در تست شخصیت mbti دارای چه تیپ شخصیتی می باشد، دارای یک حیوان درونی متفاوت است.

3.2 از 49 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و هنر

ارتباط بین تیپ شخصیتی و هنر

هر یک از افراد بر اساس این که در کدام یک از تیپ های شخصیتی MBTI قرار گرفته اند، برداشت متفاوتی نسبت به هنر خواهند داشت.

3.3 از 3 راًی
چقدر خودت را می شناسی؟

چقدر خودت را می شناسی؟

در تست شخصیت 16 عاملی کتل، فرد می تواند به شناخت کاملی از خود برسد و از این طریق بتواند در زندگی، به نیازهای خود بهتر رسیدگی کند.

4.3 از 12 راًی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب

معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب

هر کدام از بازیکنان سریال بازی مرکب دارای تیپ شخصیتی MBTI متفاوتی می باشند که، هر کدام از این تیپ ها تا حدود زیادی ویژگی شخصیتی هر بازیکن را توصیف می کند.

3.4 از 14 راًی
مقالات شخصیت شناسی

مقالات شخصیت شناسی

شخصیت شناسی علمی است که به مطالعه ویژگی ها و تفاوت های فردی افراد میپردازد و در این بخش مقالات مربوط به آن را مشاهده میکنید.

دنبال کردن
امتیاز 3.0 از 2 رای
فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس
  • نوع