تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مقالات  تگ مقالات MBTI

لیست مقالات تگ تگ مقالات MBTI

تگ تگ مقالات MBTI
دنبال کردن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و کمال گرایی

ارتباط بین تیپ شخصیتی و کمال گرایی

هر یک از افراد بر اساس این که در کدام یک از تیپ های شخصیتی MBTI قرار گرفته اند، از میزان کمال گرایی متفاوتی برخودار هستند.

5.0 از 1 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و کنترل شکست

ارتباط بین تیپ شخصیتی و کنترل شکست

هر فردی براساس این که در چه تیپ شخصیتی قرار دارد، با شکست هایی که در زندگی اش اتفاق می افتد، به طرق مختلف کنار می آید.

5.0 از 1 راًی
حیوان درون شما چیست؟

حیوان درون شما چیست؟

هر فردی بر اساس این که در تست شخصیت mbti دارای چه تیپ شخصیتی می باشد، دارای یک حیوان درونی متفاوت است.

3.2 از 54 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و هنر

ارتباط بین تیپ شخصیتی و هنر

هر یک از افراد بر اساس این که در کدام یک از تیپ های شخصیتی MBTI قرار گرفته اند، برداشت متفاوتی نسبت به هنر خواهند داشت.

3.3 از 3 راًی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب

معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب

هر کدام از بازیکنان سریال بازی مرکب دارای تیپ شخصیتی MBTI متفاوتی می باشند که، هر کدام از این تیپ ها تا حدود زیادی ویژگی شخصیتی هر بازیکن را توصیف می کند.

3.4 از 14 راًی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن

ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن

هر فردی براساس این که در کدام یک از تیپ های شخصیتی قرار گرفته است، نسبت به مسائل اطرافش حساسیت مختلفی از خود نشان می دهد.

5.0 از 6 راًی
تگ مقالات MBTI

تگ مقالات MBTI

این بخش به مجموعه مقالات اختصاصی برای تست MBTI تعلق دارد. در این صفحه جدیدترین موضوعات و مطالعات در حوزه MBTI تالیف یا ترجمه شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

دنبال کردن
امتیاز 3.0 از 14 رای
فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس
  • نوع