تست شخصیت شناسی MMPI فرم بلند (567 سوالی)

لطفا جهت شروع تست اطلاعات زیر را تکمیل کنید.


دریافت تفسیر پیشرفته

تفسیر پیشرفته

49,000 تومان

90,000 تومان

میخواهم به تفسیر پیشرفته دسترسی داشته باشم

کاربر عزیز، شما می توانید با خرید نسخه پیشرفته به تمام موارد زیر که توسط تیم متخصص روانشناسی ای سنج تهیه شده است دسترسی پیدا کنید:

 • مقیاس ناهمسانی پاسخ متغیر
 • مقیاس ناهمسانی پاسخ درست
 • مقیاس تظاهر به بدی
 • مقیاس نابسامدی انتهای آزمون
 • مقیاس نابسامدی آسیب شناسی روانی
 • مقیاس تظاهر به خوبی (دروغ)
 • مقیاس حالت تدافعی
 • مقیاس خودتوصیفی عالی
 • مقیاس خودبیمارانگاری
 • مقیاس افسردگی
 • مقیاس هیستری
 • مقیاس انحراف روانی-اجتماعی
 • مقیاس زنانگی / مردانگی
 • مقیاس پارانویا
 • مقیاس ضعف روانی
 • مقیاس اسکیزوفرنی
 • مقیاس هیپومانیا
 • مقیاس درونگرایی اجتماعی
 • نحوه پاسخدهی به سوالات
 • پروفایل تک صفحه آزمودنی
 • پاسخنامه آزمودنی
برای مشاهده نمونه تفسیر پیشرفته کلیک کنید