ملاحظات اخلاقی جهت استفاده از سامانه ای سنج


اگرچه مزایای زیادی برای استفاده از ابزارهای سنجش وجود دارد اما باید دانست که استفاده از آن ها محدودیت هایی دارد که لازم است به لحاظ اخلاقی مدنظر قرار گیرد. در ادامه به نکاتی که همراهان ما در این سامانه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید مدنظر قرار دهند اشاره خواهیم نمود:
سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید