ورود و ثبت نام
داشبورد
پروفایل من
آزمون های من
گردش حساب
امتیاز من
خروج
ورود در سایت
ثبت نام در سایت

سنجشگران نسل جوان را بیشتر بشناسیدگروه ای سنج

تیم سنجشگران نسل جوان متشکل از اعضایی با تونایی های علمی برجسته و برتری قابل اثبات در حوزه تخصصی خود می‌باشند. پرسنل این شرکت در روانشناسی، مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی، پژوهشگری، فناوری اطلاعات، اقتصادسنجی، روان‌سنجی، تحلیل کیفی و صنایع دارای تخصص هستند. یکپارچه سازی این علوم در یک تیم این امکان را می دهد که خروجی ای-سنج چه برای افراد و چه برای سازمان ها، دقیق، کاربردی و ناظر به همه ابعاد مسئله باشد. مدیران ما در دنیای کسب و کار و فضای علمی و دانشگاهی سرآمد بوده و این یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت ماست. بسیاری از ما از تجربه بودن در دفاتر تحقیقاتی بزرگ کشور قبل از پیوستن به ای-سنج برخوردار بوده‌ایم. ما به دنبال آن نیستیم که بزرگ‌ترین شرکت‌ را در حیطه سنجش و اندازه گیری داشته باشیم بلکه بر آن هستیم که تخصصی ترین شرکت در این حوزه باشیم. از نظر ما متعهد بودن به اصل کیفیت با تاکید بر دانش یک ضرورت است. بنابراین نقطه قوت ما، به روز بودن علم ماست. همانند اکثر رشته‌های علمی، علم سنجش و اندازه گیری که ذاتا بین رشته ای بوده همواره در حال رشد است. برای ارائۀ خدمات شایسته، می بایست متخصصین این حوزه در جریان تحولات شکل گرفته در بدنه این علم باشند. مطالعات آکادمیک پژوهشگران ما درباره انواع سنجش و روش های معتبر اندازه گیری در کلیه علوم، مهمترین بخش این فرایند است.