خرید نسخه پیشرفته آزمون

لطفا جهت خرید نسخه پیشرفته تست شخصیت شناسی MMPI فرم بلند (567 سوالی) اطلاعات زیر را تکمیل کنید.جمع کل 90,000 تومان
تخفیف 41,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت 49,000 تومان