خرید نسخه پیشرفته آزمون

لطفا جهت خرید نسخه پیشرفته تست شخصیت شناسی MMPI فرم بلند (567 سوالی) اطلاعات زیر را تکمیل کنید.
مبلغ قابل پرداخت 123 هزار تومان

سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید