آسیب شناسی اجتماعی

دسته بندی آسیب شناسی اجتماعی
دنبال کردن
درک چاقی و برچسب های اجتماعی

درک چاقی و برچسب های اجتماعی

شناخت مسائل مرتبط با افراد چاق، از جمله برچسب های اجتماعی و وضعیت سلامت روان این افراد، سبب درک بهتر آن ها خواهد شد.

5.0 از 1 راًی
آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی؛ انواع مشکلات در سطح اجتماع را مطرح می کند و در پی شناسایی علل مختلف آنها از جنبه‌های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره می باشد.

دنبال کردن
امتیاز 4.7 از 3 رای
فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس
  • نوع