لطفا جهت شروع یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

تفسیر رایگان و محدود
همراه با PDF
تفسیر کامل و پیشرفته

نمودار 18 طرحواره ناسازگار

خلاصه نمودار 5 حوزه طرحواره

تفسیر طرحواره رها شدگی – بی ثباتی و معرفی فیلم

تمام ویژگی های نسخه رایگان

تفسیر مجزا برای طرحواره ها
ریشه یابی طرحواره های ناسازگار
راهکار برای طرحواره های ناسازگار
پیش بینی اختلال شخصیت در شما
توضیح کامل اختلالات شخصیت
معرفی فیلم برای طرحواره ها
تمام ویژگی های نسخه رایگان
سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید