خرید نسخه پیشرفته آزمون

لطفا جهت خرید نسخه پیشرفته تست افسردگی بک (BDI-ll) اطلاعات زیر را تکمیل کنید.
مبلغ قابل پرداخت 67 هزار تومان

سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید