لطفا جهت شروع یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

تفسیر رایگان و محدود
همراه با PDF
تفسیر کامل و پیشرفته

بررسی کلی شاخص های اصلی

قابلیت تبدیل به پیشرفته

تمام ویژگی های نسخه رایگان

بررسی شاخص های اعتباری
بررسی تاثیر صفات اصلی بر رفتار
تفسیر اختصاصی 5 عامل بزرگ شخصیت
نمودار تشخیص وضعیت فرد در جامعه
تعیین سبک های رفتاری
ارائه نقاط قوت و ضعف شخصیت به همراه راهکار
تحلیل استراتژیک عوامل 4 گانه بر اساس مدل (SWOT)
ارائه دوره های آموزشی متناسب با فرد
بررسی شاخص شغلی و تحصیلی
احتمال بروز اختلال های شخضیت
بررسی تطابق شغل
دریافت فایل PDF تفسیر جامع و پروفایل تک صفحه ای
سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید