خرید نسخه پیشرفته آزمون

لطفا جهت خرید نسخه پیشرفته تست هوش چندگانه گاردنر - مک کنزی (MII) اطلاعات زیر را تکمیل کنید.جمع کل 65,000 تومان
تخفیف 26,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت 39,000 تومان