لطفا جهت شروع یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

تفسیر رایگان و محدود
تفسیر کامل و پیشرفته

نمودار 4 مولفه هوش هیجانی

نمره کل به همراه توضیح

قابلیت تبدیل به نسخه پیشرفته

تمام ویژگی های نسخه رایگان

تمام ویژگی های نسخه رایگان
تفسیر مجزا برای مولفه های هوش هیجانی
بازی های تخصصی به صورت PDF
راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی
سلام، جز کدوم دسته از کاربران ای سنج هستید؟
قدیمی جدید