تست دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST)

لطفا جهت شروع تست اطلاعات زیر را تکمیل کنید.


دریافت تفسیر پیشرفته

تفسیر پیشرفته

19,000 تومان

35,000 تومان

میخواهم به تفسیر پیشرفته دسترسی داشته باشم

کاربر عزیز، شما می توانید با خرید نسخه پیشرفته به تمام موارد زیر که توسط متخصصان ای سنج تهیه شده است دسترسی پیدا کنید.

  • مدت زمان اجرای آزمون
  • تعداد طبقات تکمیل شده
  • تعداد کوشش ها
  • تعداد خطاهای درجاماندگی
  • تعداد کل پاسخ های صحیح
  • تعداد کل پاسخ های غلط
  • تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول
  • تعداد شکست در حفظ توالی
  • تعداد پاسخ های سطح مفهومی
برای مشاهده نمونه تفسیر پیشرفته کلیک کنید