تست تصور از خدا (GII)

تست تصور از خدا (GII)

تست تصور از خدا نگاه مثبت و منفی شما از خدا را می سنجد و به شما نشان می دهد که چقدر به مراقبت  او باور دارید. می توانید این تست را بصورت کاملا رایگان انجام دهید.

تست تصور از خدا نگاه مثبت و منفی شما از خدا را می سنجد و به شما نشان می دهد که چقدر به مراقبت  او باور دارید. می توانید این تست را بصورت کاملا رایگان انجام دهید.


تعداد انجام 32926
تعداد سوالات 27 سوال
رده سنی بزرگسالان - نوجوانان
زمان تقریبی 5 دقیقه
تعداد نظرات 50
امتیاز 5 / 4.7

با توجه به اهمیت معنویات در بهداشت روان، لارنس پرسشنامه ای را طراحی کرد که با 27 سوال، نوع تصور افراد از خدا را می سنجد و ابزاری مناسب برای کسانی است که می خواهند این مفهوم را در خود ارزیابی کنند.

تست تصور از خدا ابعاد زیر را می سنجد:

تصور از خدا

از زمانی که ما خودمان را میشناسیم همواره پرسشی در مورد خلقت جهان آفرینش در ذهن ما نقش می بندد. درکشور های آسیایی به خصوص در فرهنگ ایرانی - اسلامی خدا مفهومی است که از کودکی بسیار در مورد آن می شنویم و قبل از این که ما در مورد این مفهوم کنجکاو شویم و به دنبال آن برویم، خانواده ها با توجه به دانسته ها و تفکرات خودشان تصویری از خدا برای ما می سازند، گاه مهربان و عادل و گاهی هم بی انصاف و سختگیر...

با افزایش سن و شناخت بیشتر از خود و محیطمان بیشتر به دنبال پرسشهایمان در مورد خدا می رویم و شاید با توجه به تفاوت دیدگاهها حول این مفهوم هیچ گاه به جواب واحدی نرسیم. اما آیا شما می دانید چه تصوری در ذهن از خدا دارید؟خدا یک مفهوم انتزاعی است که در ذهن ما نقش می بندد و هر فردی با توجه به حال روحی خودش و شرایطی که در آن رشد کرده، خدای خود را می شناسد اما گروه کمی هستند که خدا را باتمام وجود حس می کنند و فارغ از مذهب و سنت به شناخت از خدا می رسند.

آرامش واقعی زمانی حاصل می شود که فرد خود به شناخت از خدا برسد و این شناخت وابسته به دیگر افراد نباشد. مشترکات بین افرادی که جز یک گروه دینی هستند راجع به مفهوم خدا بیشتر است و گاهی به دلیل این تشابهات افراد تصورات دیگر هم کیشان را نسبت به خدا از آن خود می کنند.
نتایج تحقیقات روانشناسی نشان می دهد نرخ امید به زندگی و توانایی مقابله با استرس و اضطراب ها در افرادی که تصور مثبتی از خدا دارند بیشتر ازافراد آتئیست (افراد بی اعتقاد به وجود خدا) است و علت آن عدم احساس بی پناهی و رها شدگی در پهنه گسترده هستی و پشتیبانی خالقی مهربان و قدرتمند می باشد.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

 اعتبار این آزمون توسط کلاین در سال 1993 با استفاده از ضریب همسانی درونی مورد بررسی قار رگرفته و نشان می دهد که میزان آن برای زیرمقیاس حضور خداونددر زندگی برابر با 76/0، برای مراقبت از خداوند برابر با 82/0 و برای تصور منفی از خدا برابر با 69/0 می باشد. روایی ابزار این آزمون با پرسشنامه دلبستگی به خدا و پرسشنامه سلامت روان برابر با 86/0 و 65/0 گزارش شده است. 

 

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات  در ایران

 در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ برای حضور خداوند در زندگی برابر با 76/0، برای مراقبت خداوند برابر با 74/0 و برای تصور مثبت و منفی از خداوند به ترتیب برابر با 86/0، 82/0 و 69/0 به دست آورند. روایی تفکیکی این آزمون نشان می دهد که تصور منفی در برابر تصور مثبت باعث کاهش  سلامت عمومی می شود. همچنین روایی پیش بین نشان می دهد که ابعاد این مقیاس می تواند واریانس کیفیت زندگی افراد را تبیین نماید.

 

آقا 1 ماه پیش

با تفاسیر موافقم فکر می کنم به صورت تقریبا دقیقی عقاید من را بیان کرده است

خانم 1 ماه پیش

عالی بود ممنون

1 ماه پیش

عالی بود

خانم 1 ماه پیش

دقیقا درست بود،عالی بود

خانم 5 ماه پیش

چقدر خوب تفسیر کردین

خانم 5 ماه پیش

بسیار عالی بود

آقا 6 ماه پیش

بی نظیر و عالی

آقا 6 ماه پیش

صحیح

آقا 7 ماه پیش

دقیقا همینطوره ممنونم از سایت خوبتون❤

خانم 7 ماه پیش

قشنگ بود

تست تصور از خدا یکی از آزمون های حوزه روانشناسی معنویت است که توسط لارنس طراحی شده است. این آزمون 27 سوال دارد و آزمونی کاربردی برای سنجش این مفهوم است.

تست تصور از خدا 3 مولفه را ارزیابی می کند. حضور خدا در زندگی، تصور منفی از خدا و مراقبت از خداوند.

تست تصور از خدا در سایت ای سنج بر اساس مولفه های آن و توضیحات کاربردی متناسب با پاسخ های شما ارائه می شود.

🕟 در تاریخ 1401/03/16 خروجی نتایج توسط کارشناس بررسی شد (آخرین بروزرسانی). 

🕥 در تاریخ  1401/03/12 نمره گذاری ها توسط روان سنج بازنگری شد.