خرید نسخه پیشرفته آزمون

لطفا جهت خرید نسخه پیشرفته تست رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ اطلاعات زیر را تکمیل کنید.جمع کل 59,000 تومان
تخفیف 20,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت 39,000 تومان