تست MBTI - شخصیت شناسی - رایگان
لوگوی ای سنج ورود و ثبت نام
داشبورد
پروفایل من
آزمون های من
گردش حساب
امتیاز من
خروج
ورود در سایت
ثبت نام در سایت

تست آنلاین رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)


اصلا مهم نيست شغل بزرگی داريم يا شغل كوچكی، انچه مهم است ميزان عشقی است كه به كارمان می ورزيم

ماهيت آگاری

رضايت شغلي، نوعی احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موفقیت در کار، تامین نيازهای منطقی، شكوفايی استعدادها، پيشرفت شغلی، تجربه های موفق ارتباط دارد. بنابراین رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است که نشان می دهد فرد به طور کلی چه احساسی نسبت به شغل خود دارد. به بیان ساده تر  رضایت شغلی اشاره به میزان علاقه مندی فرد به شغلش دارد. رضایت شغلی یکی از متغیرهای سازمانی است که در رابطه با عملکرد شغلی و سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. افرادی که احساس رضایت دارند دوست دارند کار خود را بهتر انجام دهند و برای رسیدن به اهداف مشترک شغلی بیشتر تلاش نمایند.

مولفه های تست رضایت شغلی:

رضایت شغلی

می توان گفت رضایت شغلی و داشتن انگیزه برای کار امروزه یک استراتژی رقابتی قوی محسوب می شود. به طوریکه اگر سازمانی قادر نباشد که رضایتمندی نیروی انسانی توانمند و متخصص خود را برآورده نماید، کم کم موجبات دلسردی، ناامیدی و کاهش علاقه را فراهم نموده و آن نیز زمینه ساز ترک خدمت افراد می شود. با توجه به موارد گفته شد رضایت شغلی عامل بسیار مهمی است و باید تاحد امکان،آنرا افزایش دهیم. افزایش این متغیر نه تنها باعث کارایی و عملکرد سازمان ها می شود بلکه می تواند باعث شود که افراد نیز سلامت و بهزیستی بیشتری را تجربه نمایند. در واقع رضایت شغلی با سایر جنبه های سلامت فیزیکی و سلامت روانشناختی مرتبط بوده و می تواند باعث شود که افراد زندگی سالم تری را تجربه نمایند.

رضایت شغلی

با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به رضایت شغلی برای سلامت فردی، سلامت حرفه ای و سلامت جامعه ابزارها و پرسشنامه های متفاوتی در این حوزه توسط پژوهشگران تدوین شده است. یکی از مهمترین این پرسشنامه ها پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا می باشد که توسط ویس، دیویس، لاندون و لافگویست طراحی شده است. دارای 19 سوال است که آزمودنی ها می توانند در یک طیف لیکرت 5 درجه ای از "کاملا مخالف" تا "کاملا موافق" به سوالات پاسخ دهند. شما با پاسخ دادن به سوالات این آزمون می توانید میزان رضایت شغلی خود را در شش بعد زیر ارزیابی نمایید:

·        نظام پرداخت (مزایا و حقوق دریافتی)

·        نوع شغل (هماهنگی شغل با خصوصیات فردی و...)

·        فرصت های پیشرفت( فضای موجود در کار جهت ارتقا و پیشرفت )

·        جو سازمانی(فضایی که در بین کارکنان وجود دارد)

·        سبک رهبری (شیوه ی رهبری مدیران محیط شغلی)

·        شرایط فیزیکی(شرایط فیزی محیط کار مانند گرما ،سرما و دکوراسیون و....)

 


آزمون های مشابهآدرس ایمیل : info [ at ] esanj.ir
×

دنبال چه آزمونی میگردی ؟