ورود و ثبت نام
داشبورد
پروفایل من
آزمون های من
گردش حساب
امتیاز من
خروج
ورود در سایت
ثبت نام در سایت
تلگرام ای سنج
اینستاگرام ای سنج
مقدمه

این افراد برونگرا و مردم دوست هستند. برونگرایی و ارتباط آن ها با مردم باعث می شوند که در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت زیادی برخوردار باشند. این افراد در اجتماع معمولاً دارای شهرت و کاریزمای ،راوان می باشند. آن ها مهارتی هستندثنایی در برقراری ارتباطات شخصی و جمعی دارند و از سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و رابطه با آنها بیشترین اهمیت را قائل هستند.


i_tip

نمرات شما در یک نگاه
a
%
0
مقتدرانه
a
%
0
استبدادی
a
%
0
سهل گیرانه


سهل گیرانه
کم
10
زیاد

این افراد برونگرا و مردم دوست هستند. برونگرایی و ارتباط آن ها با مردم باعث می شوند که در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت زیادی برخوردار باشند. این افراد در اجتماع معمولاً دارای شهرت و کاریزمای ،راوان می باشند. آن ها مهارتی هستندثنایی در برقراری ارتباطات شخصی و جمعی دارند و از سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و رابطه با آنها بیشترین اهمیت را قائل هستند.

2
استبدادی
کم
10
زیاد

این افراد برونگرا و مردم دوست هستند. برونگرایی و ارتباط آن ها با مردم باعث می شوند که در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت زیادی برخوردار باشند. این افراد در اجتماع معمولاً دارای شهرت و کاریزمای ،راوان می باشند. آن ها مهارتی هستندثنایی در برقراری ارتباطات شخصی و جمعی دارند و از سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و رابطه با آنها بیشترین اهمیت را قائل هستند.

3
قاطع و اطمینان بخش
کم
10
زیاد

این افراد برونگرا و مردم دوست هستند. برونگرایی و ارتباط آن ها با مردم باعث می شوند که در انگیزه دادن و متقاعد کردن دیگران از مهارت زیادی برخوردار باشند. این افراد در اجتماع معمولاً دارای شهرت و کاریزمای ،راوان می باشند. آن ها مهارتی هستندثنایی در برقراری ارتباطات شخصی و جمعی دارند و از سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و سویی روابط‌ خود را جدی می‌گیرند و برای مردم و رابطه با آنها بیشترین اهمیت را قائل هستند.

جمع بندی

i_conclusion_i

i_conclusion

راهکارها و پیشنهاد ها

i_solution_i

i_solution


پیشنهاد ای سنج

تست آنلاین هوش هیجانی بار-آن (EQ)

توانایی و موفقیت رهبران بزرگ دنیا، بیش از میزان IQ آنها، به دلیل برخورداری آنها از EQ بالا می باشد.


شروع آزمون

شماره تماس : 02144483904
آدرس ایمیل : info [ at ] esanj.ir