تست طرحواره های ناسازگار یانگ
نمرات شما در یک نگاهنمودار 5 حوزه طرحوارهآنچه لازم است قبل از مطالعه ریشه تحولی طرحواره های خود بدانید

قبل از اینکه بخواهید ریشه تحولی طرحواره یا طرحواره های خود را مطالعه کنید و تا حدودی به نقش محیط اولیه و خانواده در شکل گیری طرحواره هایتان آگاه شوید، لازم است به چند نکته دقت داشته باشید:

 • اینکه منشا طرحواره ها از کجاست باید گفت از تعامل ژنتیک و محیط. برخی خلق و خوها و ویژگی های عاطفی و رفتاری که به صورت ارثی دارید تعیین کننده ی واکنش شما به محیط هستند. از طرفی خانواده و محیط زندگی اولیه نیز عامل مهمی در شکل گیری طرحواره است.
 • هر کدام از این طرحواره ها به سبب ارضای ناکافی یا ارضای بیش از حد یک سری نیازهای روانی مثل امنیت، ارتباط، استقلال و مانند اینها در شما شکل گرفته اند.
 • با اینکه ارضای متناسب این نیازها برای رشد روانی سالم هر فرد، حیاتی است؛ اما به سبب تغییر شکل زیاد نحوه ی پاسخ دادن به این نیازها در دوره های مختلف زندگی، اغلب والدین ممکن است دچار سردرگمی شوند.
 • والدین شما نیز مانند دیگر افراد، خودشان تحت تاثیر محیط اولیه، خانواده و بافتی که در آن رشد پیدا کرده اند، درگیر یک سری طرحواره ها بوده و یا هستند که احتمالاً نسبت به آنها آگاهی نداشتند که اثرشان را تعدیل کنند.
 • به طور کلی می توان گفت که اغلب افراد حداقل دارای یک طرحواره هستند که در روند رشد شخصیتشان، ممکن است به آن بینش پیدا کنند و آن را تعدیل کنند یا هرگز به این آگاهی دست پیدا نکرده و در نتیجه تغییری هم در آن ایجاد نکنند.
حوزه اول: بریدگی و طرد
طرحواره رهاشدگی - بی ثباتی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 57.6 درصد می باشد که نمره نسبتا پایینی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره رها شدگی- بی ثباتی ندارید.

می توان گفت شما با اینکه از افکاری مثل از دست دادن عزیزان یا تمام شدن رابطه ی عاطفی دلخواهتان رنج می برید. اما سعی می کنید تمامی جوانب را بسنجید، واقعیت این افکار را مورد آزمون قرار دهید و با جمع آموری شواهد نقض این افکار بر این نگرانی های خود غلبه کنید. البته همیشه در این امر موفق نیستید. و برخی مواقع این افکار چنان شدید است که برشما غلبه می کنند.

بعضی مواقع در روابط عاطفی تان دچار احساس وابستگی به طرف مقابلتان می شوید. تمایل دارید اکثر اوقات خود را با او بگذرانید. اغلب مواقع توجه و محبت او را داشته باشید. اما اگر افراد مهم زندگیتان (پارتنر یا والدین) چند روزی شما را ترک کنند(بخاطر کار، ماموریت، مسافرت و ....)، معمولا این دوری برایتان ناخوشایند است و فکر اینکه ممکن است دیگر اورا نبینید یا شما را ترک کند شما را اذیت می کند اما سعی می کنید بر این احساس خود غلبه کنید و نگرانی را از خود دور کنید و به انها اعتماد کنید.

معمولا افرادی را برای یک رابطه ی عاطفی انتخاب می کنید که تا حدودی به رابطه پایبند باشند. اگر پارتنر شما در اغلب مواقع به نیازهای عاطفی تان توجهی نداشته باشد و یا افت و خیز ها در رابطه تان زیاد باشد معمولا به او زمان می دهید تا رابطه تان را بهبود ببخشید اما اگر علی رغم صبوری شما رابطه ثبات پیدا نکرد سعی می کنید خود را از آن رابطه کنار بکشید. هر چند که این کار ممکن است برای شما سخت باشد و تنش زیادی را متحمل شوید.

معمولا بعد از اتمام یک رابطه ی عاطفی دچار اضطراب یا افسردگی می شوید و تحمل تنهایی برای شما سخت می شود اما سعی می کنید مدت زمانی هر چند محدود را تنها بمانید تا اینکه از رابطه ای به رابطه ی دیگر پناه ببرید. اگرچه گاهی در روابط دچار حسادت نسبت به اطرافیان می شوید اما معمولا سعی می کنید این احساس را بروز ندهید تا تداخلی در روابطتان ایجاد نکند. با این حال گاهی اطرافیان شاهد حسادت های جزئی شما هستند.

راهکارها و پیشنهادات

 • باید یاد بگیرید که به هنگام جدایی موقت افراد مهم زندگی، دست از فاجعه سازی بردارید. بپذیرید افراد حق دارند برای خودشان حریم هایی قائل شوند. علاوه بر این توجه خودتان را بر انتخاب افرادی متمرکز کنید که بتوانند به تعهداتشان عمل کنند.
 • مرتباً رفتارهای خود و اطرافیانتان نظیر حساسیت زیاد، وابستگی افراطی، خشم یا کنترل کردن را مرور کرده و پیامدهای آن را بررسی کنید تا متوجه شوید همین رفتارها باعث کلافگی و خستگی دیگران می شود و آنها را بیشتر تشویق به رها کردن شما می کند.
 • مدتی را تنها بمانید و وارد هیچ رابطه ی عاطفی نشوید تا یاد بگیرید با تنهایی کنار بیایید و با وجود آن تفریحات و سرگرمی های مورد علاقه ی خود را پیدا کرده و امتحان کنید.
 • خود را از روابط بی ثبات کنار بکشید و افرادی را برای زندگی و روابط دوستانه انتخاب کنید که از ثبات رفتاری و عاطفی بیشتری برخوردار باشند. زیرا عدم ثبات آنها در روابط صمیمی، باعث کاهش احساس امنیت و راحتی شما شده و در نتیجه رفتارهای ناشی از وابستگی تان را افزایش می دهد.
 • رفتارهایی که باعث تقویت این طرحواره در شما می شود را شناسایی کرده و قدم به قدم آنها را کنار بگذارید. اجازه ندهید دیگران شما را کنترل کنند. مهرات حل مسئله را بیاموزید و سعی کنید مشکلات روزمره زندگی تان را خودتان حل کنید.

معرفی فیلم
نام فیلم: اضطراب جدایی (Separation Anxiety - 2010)
کارگردان: کول سیمون
توضیحات: این فیلم نگرانی های ناشی از مرگ، از دست دادن نزدیکان و نبود آن ها را نشان می دهد که ناشی از طرحواره رها شدگی است.

طرحواره محرومیت هیجانی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 55.6 درصد می باشد که نمره به نسبت پایین است و نشان دهنده این است که شما طرحواره ی محرومیت هیجانی ندارید.

به نظر می رسد شما تا حدودی از روابط عاطفی خود لذت می برید. معمولا تلاش می کنید محبت و توجه لازم را به پارتنر خود بدهید و در عین حال سعی می کنید برخی از نیازها و خواسته های هیجانی و عاطفی خود را به صورت غیر مستقیم و یا گاهی مستقیم با وی در میان بگذارید و از او بخواهید که آن ها را برای شما انجام دهد. هرچند که این کار معمولا برایتان خوشایند نیست. و در این امر همیشه موفق نیستید.

معمولا تمایل دارید احساسات خود را چه مثبت(عشق، علاقه و شادی) و چه منفی (خشم، ترس و غم) بروز دهید اگرچه گاهی نیز این اتفاق نمی افتد و احساس و هیجانتان را سرکوب می کنید، خود خوری می کنید تا جایی که در برخی مواقع ممکن است رفتارهایی متفاوت یا حتی مخالف با احساسات قلبی خودتان انجام دهید، اگر از رفتار شریک عاطفی تان ناراحت شوید و رنجشی از او داشته باشید، معمولا سعی می کنید در این مورد با او حرف بزنید. اما در مواردی که احساس کنید او نمی تواند خوب شما را درک کند ممکن است ترجیح دهید از دلخوری هایتان چیزی نگویید.

در روابط بین فردی تان بیشتر پیش می آید که شما شنونده دیگران باشید تا اینکه در مورد خودتان اطلاعات زیادی بدهید. گاهی در یک دوره از زندگی تان به سبب شکستی که در روابط عاطفی تجربه کرده اید، ترجیح داده اید تنها بمانید و وارد هیچ رابطه ای نشوید.

راهکارها و پیشنهادات

 • ممکن است شما از نیازهای هیجانی خود آگاهی دقیقی نداشته و متوجه نشده باشید که مشکلتان در این بخش، مسئله اصلی زندگی شما بوده است.
 • احساسات و هیجانات، حق طبیعی شماست. همان طور که هر کودکی به محبت، همدلی و حمایت نیاز دارد، بزرگسالان هم از این نیاز طبیعی برخوردارند.
 • در انتخاب دوستانتان دقت کنید. دوستان مناسبی را انتخاب کنید و یاد بگیرید که نیازهای خود را به شکل موثری برای آنها بیان کنید و از آنها بخواهید نیازهایتان را به شیوه ای مناسب پاسخ دهند.
 • باور داشته باشید که دیگران فی نفسه انسان های محروم کننده ای نیستند و ممکن است بتوانند شما را از نظر هیجانی تأمین کنند؛ در واقع با یادگیری مهارت های ارتباطی، باید رفتارهایی را یاد بگیرید که منجر به انتخاب افراد محروم کننده نشود.
 • دیدگاه اغراق آمیز خود را نسبت به افراد مهم زندگی خود تغییر دهید؛ ممکن است گاهی فکر کنید رفتار غیرمعمول یا احمقانه ای انجام داده اید که باعث محرومیت شما شده است، بهتر است این افکار و باورهای خود را تعدیل و حتی حذف کنید.
 • برای مقابله با تفکر سیاه و سفید که آبشخور واکنش های افراطی شماست، باید یاد بگیرید پیوستار دقیقی از محرومیت را مشخص کنید که به جای دو قطبی نگری، افراد را در یک پیوستار و طیف در نظر بگیرید.
 • باید این واقعیت را بپذیرید که حتی اگر دیگران در دادن آن چیزی که شما می خواهید کوتاهی می کنند و محدودیت دارند، با این حال دلسوز شما هستند.
 • نیازهای ارضا نشده خود را در روابط فعلی مورد توجه قرار دهید تا آنها را بشناسید و از افراد نزدیک خود بخواهیدبخشی از  آنها را که می توانند برآورده کنند.
 • دوست و همسری را انتخاب کنید که دلسوز باشد و بتوانید به راحتی درباره نیازهای خود با وی صحبت کنید.
 • محبت افراد مهم زندگی تان را بپذیرند و از روابط صمیمی کناره گیری نکنید.
 • تمرین کنید در برابر محرومیت های کوچک، زیاد عصبانی نشوید و وقتی احساس کردید دیگران از شما غفلت کرده اند با انزوا و کناره گیری واکنش نشان ندهید.

معرفی فیلم
نام فیلم: اوزاک (Uzak - 2002)
کارگردان: نوری بیگ سیلان
توضیحات: فیلم اوزاک در مورد زندگی مردی است که پس از ترک همسرش با احساس عمیق سرخوردگی دسته پنجه نرم کرده و طرحواره محرومیت هیجانی را به نمایش می گذارد.

طرحواره بی اعتمادی - بدرفتاری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 36.5 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان می دهد شما طرحواره بی اعتمادی ندارید

به نظر می رسد شما روابط صمیمی به نسبت خوبی دارید و به طور کلی نسبت به افراد مهم زندگی خود دید مثبتی دارید و با اینکه گاهی ممکن است از دیگران خطاهایی رخ داده باشد که نا خواسته به شما هم آسیبی رسیده است، اما معتقدید انسان ها ذاتا مهربان هستند.

از آنجایی که فکر می کنید دیگران همیشه دغل کار و سودجو نیستند، سعی ندارند شما را فریب دهند. از نظر شما اطرافیانتان انسان های قابل اعتماد بوده و می توانید به راحتی با آنها درد و دل کنید و انها نیز می توانند برای شما حامی خوبی باشند و روی شان حساب کنید.

اغلب سعی دارید خودتان با دیگران صادق باشید و متقابلا باور دارید که دیگران نیزمعمولا سعی می کنند  با شما صادق باشند. به همین سبب می توان گفت روابط عاطفی به نسبت خوبی دارید و صمیمیت و امنیت را در این روابط تجربه می کنید.

معرفی فیلم
نام فیلم: گنج های سیرامادر (The Treasure of the Sierra Madre - 1948)
کارگردان: جان هاستون
توضیحات: این فیلم روایت سه جوینده طلا می باشد که طرحواره منفی گرایی و بدبینی باعث می شود یکی از آن ها علیه دو نفر دیگر رفتارهایی انجام دهد.

طرحواره نقص- شرم

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 14.7 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره نقص و شرم ندارید.

به نظر می رسد شما به عنوان یک انسان برای خود ارزش قائل هستید می پذیرید هیچ کس کامل نیست، و هر انسانی ویژگی های خوب و بد دارد. و خود نیز با وجود اینکه ویژگی های خوبی مثل استقلال، دلسوز، مهربان، زرنگ و.. دارید با این حال گاهی هم ممکن است کسل کننده، تنبل، حسود و.. باشید. اما باور دارید همچون دیگر انسان ها، در هر حالی فردی ارزشمند و قابل احترام هستید.

اغلب افرادی را برای روابط نزدیک انتخاب می کنید که برای شما ارزش قائل هستند و قدردان هستند. شما در برابر این افراد که برای شما افرادی امن هستند سعی در سانسور خود ندارید. نقاط قوت و ضعف خود را می شناسید، با اینکه ضعف ها و نقص هایتان برایتان اذیت کننده است اما سعی دارید خود را با نقص هایی که دارید بپذیرید.

معمولا وقتی کسی به شما انتقادی داشته باشد اگر این انتقاد سازنده باشد، آن را می پذیرید و سعی می کنید در جهت ارتقای شخصیت خود از آن استفاده کنید. اما اگر انتقاد وی نامعقول باشد سعی می کنید به او بازخورد دهید و نشان دهید که اشتباه کرده است، با این حال احساس ارزشمندی تان نسبت به خودتان را زیر سوال نمی برید.

با اینکه ذهن مقایسه گری دارید وگاهی خودتان را با دوستان و اطرافیان مقایسه می کنید که ممکن است نسبت به شما برتری هایی داشته باشند. ما اغلب سعی می کنید شرایطی که هر دو در آن قرار داشتید را در نظر بگیرید و تمامی ابعاد را در نظر بگیرید.

معمولا کم رو هستید و حضور در جمع های مختلف به ویژه جمع های جدید برای شما اضطراب انگیز است. با این حال گاهی سعی می کنید بر این احساس ناخوشایند خود غلبه کنید و در این جمع ها حضور پیدا کنید.

معرفی فیلم
نام فیلم: انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society - 1989)
کارگردان: پیتر ویر
توضیحات: در این فیلم یکی از کارکترهای داستان به نام تاد اندرسون طرحواره نقص و شرم داشته و به کمک معلم خود جان کیتینگ با آن مقابله می کند.

طرحواره انزوای اجتماعی - بیگانگی

نمره کسب شده توسط شما در این تله زندگی 58 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما دارای طرحواره انزوای اجتماعی نیستید.

به نظر می رسد شما روابط بین فردی تقریبا خوبی دارید، تاحدودی با دوستانتان احساس صمیمیت و نزدیکی دارید. اما در مواقعی که احساس کنید آنطور که باید شما را درک نمی کنند، دغدغه ها و حرفهایتان را نمی فهمند. ممکن است ترجیح دهید روابط دوستی تان را قطع کنید.

اگرچه گاهی ممکن است کارهای انفرادی انجام دهید اما سعی می کنید در کارهای گروهی هم مشارکت داشته باشید و تا حدودی از آن لذت می برید. اما در موقعیت هایی که کارهای گروهی مورد پسند و مطابق سلیقه شما نیستند احساس راحتی ندارید و ترجیح می دهید مشارکت نکنید.

در گروه های دوستانه یا شغلی که احساس می کنید شما را درک می کنند و فعالیت ها و نگرش های کلی آن گروه به سلیقه ی شما نزدیک است. از بودن در آن لذت می برید. اما در گروه هایی که ایدئولوژی متفاوت با شما دارند احساس راحتی ندارید، ممکن است احساس تنهایی کنید با این حال سعی می کنید بر احساس تان غلبه کنید تا چندان آزاردهنده نباشد.

گاهی این افکار که آیا در گروه یا برخورد با آن فرد یا در فلان موقعیت رفتار خوبی داشتم، یا آیا درست حرف زدم؟ شما را اذیت می کند اما سعی می کنید درگیر این افکار نشوید و به آنها بها ندهید.

راهکارها و پیشنهادات

 • لازم است به این نکته توجه داشته باشید که اگرچه ما انسانها تفاوت زیادی باهم داریم ولی با این حال بیشتر از اینکه با هم فرق داشته باشیم به هم شباهت داریم. همه ی انسان ها تمایلات و نیازهای اساسی شبیه به هم دارند.
 • بهتر است از گروه هایی که شما را نمی پذیرند، دوری کنید و در جست و جوی افرادی باشید که بیشتر شبیه خودتان باشند یا شما را بپذیرند.
 • بر اجتنابتان از موقعیت های اجتماعی غلبه کنید. به تدریج به گروه ها بپیوندید، با دیگران ارتباط برقرار کنید و روابط دوستانه ای را پایه ریزی کنید. دستیابی به این هدف مستلزم رویارویی تدریجی شما با این موقعیت ها است. 
 • در دوره یا کارگاه هایی شرکت کنید که مهارت های اجتماعی و جرئت ورزی را آموزش می دهند. 

معرفی فیلم
نام فیلم: بیمار انگلیسی (The English Patient - 1996)
کارگردان: آنتونی مینگلا
توضیحات: این فیلم زندگی یک خلبان مجروح جنگی را به تصویر می کشد که نشانه هایی از طرحواره انزوای اجتماعی دارد.حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل
طرحواره وابستگی - بی کفایتی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 2.7 درصد می باشد که نمره خیلی کمی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره وابستگی- بی کفایتی ندارید.

 به نظر می رسد به خوبی از پس کارها و مسئولیت های روزمره خود بر می آیید. در تصمیم گیری های مهم زندگی اغلب سعی می کنید خودتان تمامی جوانب را در نظر بگیرید، پیامد ها را بسنجید و تصمیم بگیرید. البته اگر لازم باشد از دیگران نیز مشورت می گیرید.

با این که ممکن است به افراد نزدیک خود (پدر/ مادر یا همسر/ پارتنر) دلبستگی و احساس تعلق زیادی داشته باشید، اما در باور شما این دلبستگی به این معنی نیست که استقلال خود را نادیده بگیرید. بلکه تمایل دارید یک فضای خصوصی و اوقات تنهایی برای خود داشته باشید و به کارها و برنامه های دلخواه خود برسید.

شما از همراهی دوستان و وقت گذرانی با آنها لذت می برید و به نظر می رسد متقابلاً برای شریک عاطفی تان نیز این حق را قائل هستید که برنامه های خاص خودش را دنبال کند. به همین خاطر، معمولاً افرادی که وابستگی زیادی به دوستان و اطرافیان نشان می دهند انتخاب شما برای یک رابطه ی عاطفی خوب نیستند.

در موقعیت های شغلی یا اجتماعی سعی می کنید کارها و مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهید. معمولاً مشاغل کمی چالش برانگیز را انتخاب می کنید، نه مشاغل یکنواخت و کسل کننده. از چالش وظایف و مسئولیت های جدید استقبال می کنید و سعی می کنید که آنها را به خوبی انجام دهید، ولی اگر لازم باشد از دیگران نیز کمک می گیرید.

معرفی فیلم
نام فیلم: از باب چه خبر؟ (What About Bob - 1991)
کارگردان: فرانک اوز
توضیحات: این فیلم روایت کننده فردی است که در او می توان رگه هایی از طرحواره وابستگی و ترس از رهاشدگی را مشاهده نمود.

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 26.7 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان می دهد که شما خوشبختانه فاقد طرحواره آسیب پذیری نسبت به صدمه یا بیماری هستید.

با توجه به نمراتتان چنین برداشت می شود که شما با اینکه وقتی به وقایع فاجعه بار مثل شکست مالی، بیماری جسمی، تصادف و غیره فکر می کنید دلشوره می گیرید و آشفته می شوید، اما باز سعی می کنید این اتفاقات را به صورت احتمالی در نظر بگیرید که ممکن است برای هر فردی رخ دهند و یا شاید اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتند. در نتیجه ترجیح می دهدید فکر کردن به آنها را متوقف کنید.

به نظر می رسد شما تقریبا فرد مثبت نگری هستید. به این صورت که در هر پیشامدی سعی دارید جنبه های مثبت آن را مدنظر قرار دهید. اغلب تلاش می کنید افکار منفی مربوط به صدمه های احتمالی مثل تصادف، بیماری و غیره مانع حضور شما در فضاهای اجتماعی نشود و اختلال در کارکرد شما ایجاد نکند، معمولاً هم در این امر موفق هستید. به همین سبب احتمال می رود عملکرد فردی و اجتماعی به نسبت خوبی داشته باشید و به راحتی از پس مسئولیت های روزمره خود بربیایید.

معرفی فیلم
نام فیلم: یک نقطه دردسرساز (a spot of bother - 2009)
کارگردان: آلفرد لات
توضیحات: جرج هال، بازنشسته 57 ساله ای است که شدیداً درباره سلامتی خود نگران است و همواره با این طرحواره زندگی می کند که قرار است بلایی سرش بیاید.

طرحواره خود تحول نیافته- گرفتار

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 18.2 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان می دهد که شما خوشبختانه درگیر طرحواره خود تحول نیافته- گرفتار نیستید.

 می توان گفت برای شما رابطه ی عاطفی بخشی از زندگی است نه تمام آن. معمولاً شما در عین حال که در یک رابطه عاطفی به سر می برید همزمان رابطه های دوستانه دیگر و برنامه های خودتان را نیز دارید و متقابلاً به طرف مقابل هم این اجازه را می دهید که خواسته ها و برنامه های شخصی خودش را دنبال کند.

به نظر می رسد شما بر این باورید که لازم نیست سیر تا پیاز زندگی من را پارتنرم بداند و متقابلاً پارتنرم نیز این حق را دارد که حریم خصوصی خود را داشته باشد.

در رابطه با افراد نزدیکتان مثل دوست صمیمی، پارتنر و یا والدین تلاش می کنید حد اعتدالی از خواسته های خود و طرف مقابل را رعایت کنید یعنی همزمان که به خواسته های طرف مقابل احترام می گذارید، سعی می کنید در جهت تمایلات خودتان نیز قدم بردارید. هرچند که ممکن است تمایلاتتان با سلیقه طرف مقابل خیلی متفاوت باشد اما بیشتر برایتان مهم است که به خواست خودتان عمل کنید.

 با اینکه عقاید، علاقه مندی ها، انتخاب ها و اهداف دیگران، به ویژه افراد مهم زندگی تان، برایتان جذاب و مورد تایید است و بر برنامه های شما هم تاثیر می گذارد، اما جاهایی که در برنامه شخصی خودتان با آنها اختلاف دارید یا شما خواسته و برنامه ای دارید که آنها درمورد آن نظری ندارند اما خودتان راغب هستید که  انجامش بدهید، سعی می کنید آن را هم در برنامه روزانه خود جای دهید.

با اینکه حس خوبی به تفاوت های خودتان با طرف مقابل در سرگرمی ها و یا کارهای هدفمند ندارید اما آنها را نادیده نمی گیرد و سعی می کنید بر احساس گناه و عذاب وجدانی که برای انجام دادن این کارها برای خودتان، بر شما وارد می شود، غلبه کنید. متقابلاً به طرف مقابل هم این حق را می دهید که تفریح یا فعالیت مناسب و تعریف شده در چارچوب رابطه تان، جدا از شما تجربه کند.

معرفی فیلم
نام فیلم: وقتی مردی زنی را دوست دارد (When a man loves a woman - 1994)
کارگردان: لوئیس مندوکی
توضیحات: رابطه زوج جوانی که ظاهراً کامل و بی نقص به نظر می رسد، تحت خودِ تحول نیافته خانم که درگیر الکلیسم شده، دچار فراز و نشیب جدی می گردد.

طرحواره شکست

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 8.9 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما خوشبختانه فاقد طرحواره شکست هستید.

به نظر می رسد شما فرد نسبتاً موفقی هستید و خود به این موفقیت باور دارید. از موقعیت خود احساس رضایت دارید. در جهت رشد و موفقیت های بیشتر خود گام برمی دارید. برای خود اهداف واقع بینانه ای را مشخص کرده اید و الگوی پیشرفت شما معمولاً برمبنای همین اهدافتان است.

اغلب سعی می کنید سطح عملکردتان را براساس توانایی های خودتان بسنجید و معمولاً تمایلی به مقایسه ی خود با دیگران ندارید. با این حال گاهی درگیر این مقایسه ها می شوید، اما اجازه نمی دهید احساستان را نسبت به خودتان و موفقیتتان مخدوش کند.

غالباً رشته یا مشاغلی را انتخاب می کنید که چالش بر انگیز و مستلزم تلاش باشند و امکان ارتقا داشته باشد. در محیط کار فرد نسبتاً منضبطی هستید و تمامی تلاشتان بر این است که کارهایتان را به خوبی انجام دهید. معمولاً تمرکزتان براین است که اغلب جنبه های زندگی خود را سر و سامان ببخشید. از دیدگاه شما کار، خانواده و روابط بین فردی هر کدام جایگاه خودشان را دارند.

معرفی فیلم
نام فیلم: رستگاری در شاوشنک (The Shawshank Redemption - 1994)
کارگردان: فرانک دارابونت
توضیحات: این فیلم تصویری فردی را به نمایش می گذارد که به دلایلی محکوم به حبس ابد شده و پا به زندان می گذارد، اما زندان نمی تواند مانند دیگران، ذهن و روان او را مغلوب طرحواره شکست گرداند.حوزه سوم: محدودیت های مختل
طرحواره استحقاق

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 65.5 درصد می باشد که نمره نسبتاً پایینی است و نشان می دهد که شما چندان درگیر شما طرحواره استحقاق نیستید.

به نظر می رسد در برخی مواقع احساس می کنید یک سری ویژگی های خاص دارید، یا در یک یا چند مهارت بهتر از دیگران عمل می کنید، به همین سبب با اینکه اغلب سعی می کنید متواضع و فروتن باشید اما ممکن است گاهی حس کنید مستحق تفاوت بیشتری نسبت به اطرافیان هستید.

اگرچه ممکن است گاهی نظر اطرافیانتان این باشد که آنها را به خوبی درک نمی کنید، ولی به نظر می رسد بیشتر مواقع در روابط خود جانب احترام را رعایت کرده و سعی می کنید شرایط دیگران را در نظر بگیرید.

شما در پیگیری خواسته های خود از پافشاری و تلاش نسبی برخوردارید و اگر لازم باشد از دیگران کمک می گیرید تا بتوانید به خواسته ی خود برسید.

به نظر می رسد که شما تمایل دارید در برخی از زمینه ها بهترین باشید و به همین خاطر گاهی رفتار و عملکردتان حالت رقابت با دیگران را به خود می گیرد. 

راهکارها و پیشنهادات

 • شما باید بپذیرید که تمامی انسانها با همدیگر برابرند و سزاوار حقوق یکسان هستند و اگر چنین فلسفه ای به کار گرفته شود، کاری ارزشمند و در خور ستایش است. تمام انسان ها ارزش یکسانی دارند. هیچ فردی نسبت به دیگران ذاتا با ارزش تر نیست و مستحق درمان خاصی نمی باشد. انسان سالم در ارتباط با دیگران سلطه گرانه و قلدرانه رفتار نمی کند، بلکه به حقوق و نیازهای دیگران احترام می گذارد همچنین سعی می کند تکانه های خود را کنترل کند تا به دیگران صدمه نزند و اغلب اوقات از هنجارهای اجتماعی منطقی پیروی می کند. به همین سبب احترام متقابل و دوطرفه در روابط بین فردی اصلی مهم و اساسی است که باید رعایت شود.
 • معایب و پیامد های این تله ی هیجانی که منجر به شکل گیری انتظارات شما مبنی بر اینکه دیگران باید در هر شرایطی به من احترام بگذارند و من خاص هستم ممکن است در طولانی مدت منجر به از دست دادن شغل، به هم خوردن قراردادهای عاطفی و رفتاری در روابط بین فردی و حرف نزدنن نزدیکانتان با شما، یا احساس تنهایی و پوچی در شما شود.. آنها ممکن است درد واقعی یک فقدان قریب الوقوع را تجربه کنند.  ممکن است احساس کنید دیگران علیه شما موضع می گیرند یا اینکه شما را ترک می کنند و در نتیجه احساس ناراحتی و غمگینی شما بیشتر می شود،
 • سعی کنید احساس دلسوزی و همدلی بیشتری را در خود تقویت کنید. تلاش کننید تا وقایع و مسائل را از دید دیگران نیز بنگرید و احساسات او را درک کنید.

معرفی فیلم
نام فیلم: من خیلی مراقبت می کنم (I Care a Lot - 2020)
کارگردان: جی بلکسون
توضیحات: این فیلم زنی را روایت می کند که به واسطه ریشه های طرحواره استحقاق، حقوق ویژه ای برای خود قائل است و به این خاطر تعهدی نسبت به اصول روابط انسانی و هنجارهای اجتماعی ندارد.

طرحواره ضعف خویشتن داری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 40 درصد می باشد که نمره خیلی پایینی است و نشان دهنده این است شما طرحواره خویشتن داری- خود انضباطی ناکافی ندارید

به نظر می رسد در اغلب مواقع سعی می کنید بر خشم و دیگر احساسات منفی تان کنترل داشته باشید. با وجود اینکه برخی موقعیت ها ممکن است برای شما عصبی کننده باشد، باز سعی می کنید خشم خود را مدیریت کنید تا واکنش نامناسبی نداشته باشید، معمولا بیم این را دارید که اگر به شکل نامناسب خشمتان را برون ریزی کنید، تبعات شغلی، فردی و.. جبران ناپذیری برایتان داشته باشد. البته این آینده نگری و توجه به پیامد های خشم برای جلوگیری از آن همیشه هم خوب پیش نمی رود، موقعیت هایی که به شدت شما را عصبانی کند و ممکن است منجر به از کوره در رفتن شما شود.

در اغلب مواقع نظم برای شما ارزشمند بوده و سعی کرده اید به آن پایبند باشید.  معمولا به مسئولیت ها و برنامه های روزانه خود میرسید، هر چند این مسئولیت ها ملال آور و خسته کننده باشند سعی می کنید آنها را هر چند با تاخیر به انجام برسانید. ممکن است در حین انجام کارها دچار حواسپرتی شوید و اشتباهاتی درانجام آنها از شما سربزند، اما اغلب  سعی می کنید کارتان را با دقت انجام دهید.

از آنجایی که رسیدن به خواسته ها و نیازهایتان برای شما خیلی مهم است، بنابراین زمان و حوصله کافی برای رسیدن به خواسته تان به خرج می دهید. اما اگر خواسته هایتان برآورده نشود با اینکه برای شما سخت خواهد بود اما سعی می کنید آن را تحمل کنید و راهنمایی لازم را برای راه ها و مسیرهای جدید رسیدن به خواسته هایتان را دریافت کنید.

در اغلب مواقع سعی می کنید با صبوری مدیریت اوضاع و مشکلات را بدست بگیرید. اطرافیان شما را به عنوان فردی که به راحتی از پس مشکلات روزمره و بین فردی بر می آید از شما یاد می کنند

در موقعیت های شغلی حداکثر سعی تان این است که منظم و مرتب باشید، رفت و آمد به موقع داشته باشید و مسئولیت ها و کارهای خود را با دقت و سر موقع انجام دهید.

معرفی فیلم
نام فیلم: فاجعه اسف بار (Train wreck - 2015)
کارگردان: جود آپاتو
توضیحات: امی از کودکی به دلیل عقاید پدرش، درگیر طرحواره ضعف خویشتن داری شده و اعتقادی به زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت ندارد. او تا قبل از اینکه در ادامه این فیلم عاشق شود، به سوء مصرف الکل مبتلا بوده و زندگی آشفته و بی نظمی دارد.حوزه چهارم: دیگر جهت مندی
طرحواره اطاعت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 4 درصد می باشد که نمره  خیلی پایینی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره اطاعت ندارید

به نظر می رسد شما اغلب سعی می کنید برای تمایلات و خواسته های خودتان اولویت بالاتری قائل شوید. گرچه ممکن است گاهی در شرایطی قرار بگیرید که مجبور شوید خواسته ها و تمایلات مواضع قدرت مثل سازمان یا شرکت محل کارتان، را در اولویت قرار دهید.

 در شرایط بحرانی و متشنج سعی می کنید نقطه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، حتی اگر نظراتتان همسو با نظرات دیگران نباشد. ضمن احترام به راهکارها و نظرات دیگران، سعی دارید راهکارهایی هم که خودتان به ذهنتان می آید را عملی کنید.

 معمولا سعی می کنید نیاز ها و احساسات خود را در هر موقعیت ابراز کنید و دیگران را در جربان قرار دهید. اگر در موقعیتی ناراحت یا عصبانی شوید، سعی می کنید یا از آن موقعیت فاصله بگیرید یا به گونه ای به طرف مقابل نشان دهید که ناراحت شده اید و در مورد آنها با وی صحبت کنید. معمولا سعی می کنید وقتی چیزی خیلی ناراحتتان کرد آن را بروز دهید تا اینکه با طعنه و کنایه به آن فرد بفهمانید. معمولا کم پیش می آید که خشم خود را ابراز نکنید یا ناگهانی به شکل شدید آن را بروز دهید.

اگر کسی خواسته ای از شما داشته باشد اگر موقعیت (مثلا دستور ما فوق شماست و در جهت ارتقای سازمان باید آن کار را انجام دهید) شما را مجبور به انجام نکند، بررسی می کنید که اگر آن خواسته به شما آسیبی نرساند و اینکه وقت و انرژی کافی دارید و مجبور نیستید از خواسته ها و تمایلات خود بگذرید در آن صورت خواسته ایشان را بر آورده می کنید.

 از دید شما همه ی افراد با هم برابرند و کسی بر کسی ارجحیت ندارد و همگی نیازها و خواسته هایی دارند که برایشان مهم است و بهتر است خواسته های خودشان را در اولویت قرار دهند. ضمن اینکه روحیه حمایتی و کمک کننده دارید و گاهی جهت احترام به طرف مقابل سعی می کنید خواسته ای که از شما دارد را انجام دهید. اما این کار را از روی احترام انجام می دهید نه وظیفه.

معرفی فیلم
نام فیلم: جانگوی زنجیر گسسته (Django Unchained - 2012)
کارگردان: کوانتین تارانتینو
توضیحات: در سراسر این فیلم می توان دید که چگونه باورهای فرهنگی به ویژه در مورد رنگین پوست ها می تواند طرحواره اطاعت را در وجود آنها شکل دهد.

طرحواره ایثار

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 42.4 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره ی ایثار ندارید

شما به این نکته توجه دارید که هر فردی از جمله خودتان خواسته ها و تمایلاتی دارد که باید آنها را در اولویت قرار دهد و معمولا هر کسی توانایی نسبی برای برآورده کردن نیاز هایش دارد یا اگر چنین توانی ندارد باید در جهت کسب مهارت و توانایی تلاش کند.

پذیرفته اید هر کس خودش مسئول برآورده کردن نیاز های خودش است. و همین نگرش باعث شده است در عین حال که شما فردی خیرخواه و حمایت کننده برای دیگران باشید، خواسته ها و نیاز های خود را در اولویت قرار دهید.

 اگر چه شما فردی دلسوز و غم خوار هستید و حواستان به درد و رنج دیگران است، سعی می کنید نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنید. اما اغلب مراقب هستید این احساس دلسوزی و از خود گذشتگی برای دیگران به خواسته ها و تمایلات خودتان آسیبی نرساند. در واقع اکثرا سعی می کنید خودتان و خواسته هایتان در اولویت قرار داشته باشند. در مواقعی که به سبب خواسته ها و اولویت های خودتان نمی توانید کمک شایانی به کسی کنید دچار احساس گناه و عذاب وجدان نمی شوید.

معرفی فیلم
نام فیلم: سرنوشت (Destiny - 2006)
کارگردان: زکی دمیرکوباز
توضیحات: این فیلم روایت زنی است که وابستگی بیمارگونه ای به یک جنایتکار خشن دارد و زندگی خود را به پای دشواری های زندگی او قربانی می کند.

طرحواره تایید طلبی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 44.3 درصد می باشد که نمره خیلی پایینی است و نشان می دهد شما فاقد طرحواره تأیید طلبی- توجه جویی هستید

به نظر می رسد شما به خوبی خواسته ها، تمایلات و حتی استعداد های خود را می شناسید و برای رشد و پیشرفت خود در این زمینه ها برنامه ریزی کرده و تلاش می کنید. اگرچه انگیزه اصلی شما همان اهداف شخصی و رضایت درونی تان است اما تایید و تشویق اطرافیان نیز می تواند برای شما انگیزه بخش باشد.

اگر در موقعیتی قرار بگیرید که احساس کنید علی رغم تلاش های زیاد شما برای پیشرفتتان، اطرافیان به شما و تلاش هایتان بی توجه بوده اند و تشویقی از سمت آنها دریافت نکنید ممکن است ناراحت شوید اما این برای شما بدین معنی نیست که هدف و مسیرتان ارزشمند نبوده است و از طرفی چون اهداف و معیار های شخصی تان برایتان مورد اهمیت است و برنامه هایتان هم در این جهت بوده اند، لذا رضایت درونی به نسبت خوبی، از خودتان و حرفه تان دارید.

معرفی فیلم
نام فیلم: انیمیشن روح (Soul - 2020)
کارگردان: پیت داکتر
توضیحات: کاراکتر اصلی در این فیلم به خاطر دریافت تایید مادر و افراد مهم زندگی خود به شغلی مشغول است که علاقه ای به آن ندارد. اما در طی حادثه ای کم کم جرات می یابد که به آن غلبه نماید و جریان زندگی را به گونه ای دیگر ببیند.حوزه پنجم: گوش بزنگی و بازداری
طرحواره منفی گرایی - بدبینی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 40 درصد می باشد که نمره خیلی پایینی است و نشان دهنده این است که شما فاقد طرحواره منفی گرایی- بدبینی هستید.

 

می توان گفت شما فردی به نسبت شاد و خوشبین به زندگی هستید. سبک زندگی تان این چنین است که همین حالا و اکنون چه دارایی هایی دارم و کجا هستم و چطوری می توانم از زندگی خودم لذت ببرم. شعار زندگی تان این است که در لحظه زندگی کن و لذت ببر.

 

شما اغلب سعی دارید در زمان حال زندگی کنید از این رو در موقعیت هایی که نگرانی هایی در مورد آینده و اینکه مبادا اتفاق بدی در حوزه های شغلی یا شخصی تان رخ دهد، به سراغتان می اید، سعی می کنید بر این نگرانی غلبه کنید و از شرایط حال حاضرتان لذت ببرید.

معمولا در شروع یک کار یا فعالیت حساسیت زیادی نشان نمی دهید چون باور دارید که هر کسی ممکن است اشتباه کند و احتمال خطا در این مسیر برای شما هم مانند دیگر افراد وجود دارد پس اجازه نمی دهید نگرانی درمورد اشتباه کردن مانع شما در شروع این فعالیت شود. با این حال ممکن است گاهی اشتباهاتی هم مرتکب شده باشید اما اغلب به خوبی این مشکلات را مدیریت کرده اید که حداقل آسیب ممکن را به بار آورده باشد. معمولا اشتباهاتتان را می پذیرید و در این مورد خود را سرزنش نمی کنید.

 

معرفی فیلم
نام فیلم: گفتگو (The Conversation - 1974)
کارگردان: فرانسیس فورد کوپولا
توضیحات: فیلم روایت فردی است که تحت تاثیر طرحواره منفی گرایی خود بر این باور است که افرادی که تحت نظر او هستند ممکن است به قتل برسند.

طرحواره بازداری هیجانی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 60 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما چندان درگیر طرحواره بازداری هیجانی نیستید.

به نظر می رسد ابراز احساسات و هیجانات برای شما چندان آسان نیست، با این وجود در مواقع لزوم می توانید آنها را تا حدودی بروز دهید. در موقعیت هایی که حالتان خیلی خوب است (ذوق زده هستید یا حسابی خوشحالید) سعی می کنید تا احساساتتان را تا حد امکان ابراز کرده و به طرف مقابلتان نشان دهید.

اما در موقعیتی هایی که ناراحت، غمگین یا عصبانی می شوید، ابراز احساسات کمی برایتان سخت تر می شود. زیرا به این فکر می کنید که اگر احساس خشم یا ناراحتی تان را بروز دهید منجر به مشاجره عظیم و جبران ناپذیری می شود. در این مواقع معمولاً سعی می کنید خشم و ناراحتی خود را کنترل کنید و آنها را بروز ندهید. با این وجود گاهی نیز موفق به کنترل آنها نشده و ابرازشان می کنید.

ولی به طور کلی در اغلب مواقع سعی می کنید ناراحتی تان را به شکل مناسبی بروز دهید و در مورد دلیل آن با طرف مقابل صحبت کنید. هر چند در موقعیت های متشنج چندان موفق نیستید و سکوت را ترجیح می دهید زیرا بیم آن را دارید که ابراز ناراحتی شما منجر به اتفاقات به مراتب بدتری شود.

راهکارها و پیشنهادات

 

 • بهتر است ابتدا به این فکر کنید که چه چیزی منجر به این همه کنترل و بازداری در هیجانات من شده است؟ ترس از قضاوت و ارزیابی دیگران؟ ترس از اینکه فاجعه ای رخ دهد و یا همه چیز خراب شود؟ منظور ما از ابراز هیجانات و احساسات شما این نیست که با شدت زیاد بیان شوند، بلکه متعادل و بدون هیچ افراط.
 • شما باید یاد بگیرید احساساتتان را با دیگران در میان بگذارید و احساسات مثبت و منفی ان را ابراز کنید.
 • به طور خود انگیخته عمل کنید و فعالیت هایی را برای سرگرمی خود طراحی کنید، مثلا در کلاس موسیقی یا شعرخوانی شرکت کنید و یا کارهایی را بدون برنامه ریزی انجام دهید.

معرفی فیلم
نام فیلم: درون و بیرون (Inside Out - 2015)
کارگردان: پیت داکتر
توضیحات: در این فیلم نحوه تعامل هیجان ها به نمایش درآمده و نشان می دهد چگونه بازداری هیجانی می تواند فرایند روانی را تحت تاثیر قرار دهد.

طرحواره معیار های سرسختانه - عیب جویی افراطی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 68.8 درصد می باشد که نمره به نسبت پایینی است و نشان دهنده این است که شما طرحواره معیارهای سرسختانه- عیب جویی افراطی ندارید.

به نظر می رسد شما در زندگی تان رشد شخصی برایتان اهمیت دارد و معمولا سعی می کنید معیارها و اهدافی را برای خود تعیین کنید و به آنها پایبند باشید. و اگر به هر دلیلی از برنامه های خود عقب بمانید و یا  رعایت کامل قواعد و معیارها یتان تخطی کنید برایتان سخت است و منجر به ناراحتی شما می شود.

با اینکه در تعیین معیارها و اهداف خود سعی می کنید دنبال بی نقص گرایی نباشید، همیشه تمام و کمال بودن را کنار بگذارید و نقص و کوتاهی را در کارها و رفتارها و برخورد ها بپذیرید، باز در برخی موارد در مخمصه ی کمالگرایی خود می افتید.

 اغلب سعی می کنید در هر حوزه ای که وارد می شوید (تحصیل، کار، خانه، عملکرد ورزشی، سلامتی، اخلاق یا پیروی از قوانین و فعالیت های هنری) جز نفرات برتر باشید.  در اغلب مواقع عملکرد خود را در این حوزه ها می سنجید و به خود بازخورد می دهید تا عملکرد خود را ارتقا دهید.

از آنجایی که سبک پرورش و پیشرفت شخصی شما بر اساس ارزیابی و بازخورد به خودتان است، در موقعیت هایی که شاهد اشکال در عملکرد دیگران هستید ممکن است این ویژگی ارزیابی خود و بازخورد دادن را بر دیگران هم اعمال کنید و درگیر نقد کردن و بازخورد دادن به آن ها در مورد نقصهایشان شوید. در نهایت که ممکن است در برخی موارد منجر به ایجاد ناراحتی در ایشان شوید.

اغلب سعی می کنید تمام تمرکزتان بر تحصیل، شغل و حرفه تان نباشد و ازفعالیت های اجتماعی و تفریحی لذا برید اما گاهی چون درگیر برنامه ها و معیارهایی برای ارتقا و پیشرفت شخصی خود می شوید از تفریحات و فعالیت های اجتماعی غافل می شوید.

راهکارها و پیشنهادات

 • برنامه ای برای خودتان تدوین کنید که کار کمتری انجام دهید و از سوی دیگر، سعی نکنید کارهایتان بدون عیب و نقص باشند. یاد بگیرید در زندگی خود بین کار و لذت تعادل بیشتری برقرار کنید. در عین حال که کارهای خود را انجام می دهید فرصتی هم به تفریح اختصاص دهید، و نگران نباشید که وقت خود را هدر می دهید و از این بابت دچار احساس گناه نشوید.
 •  وقتی را برای برقراری ارتباط عاطفی با افراد نزدیک خود در نظر بگیرید و اگر کارتان عیب داشت زیاد به خودتان سخت نگیرید و بدانید که کاری که انجام داده اید ارزشمند بوده است.
 • از خودتان و دیگران کمتر انتقاد کنید، توقعتان را از خود و اطرافیان کم کنید، سعی کنید بپذیرید که هر انسانی نقص هایی دارد.
 • به عملکردتان به عنوان پیوستاری از خوب تا بد- با درجاتی متفاوت بین خوب و بد- نگاه کنید، نه به صورت یک پدیده همه یا هیچ.

معرفی فیلم
نام فیلم: عزیزترین مامان (Mommie Dearest - 1981)
کارگردان: فرانک پری
توضیحات: این فیلم زنی را روایت می کند که با طرحواره معیارهای سرسختانه خود علائم مختلفی از اختلالات روانی را در سراسر فیلم بازتاب می دهد.

طرحواره تنبیه

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 34.3 درصد می باشد که نمره خیلی پایینی است و نشان می دهد که شما طرحواره تنبیه ندارید

می توان گفت شما اغلب سعی می کنید از خطا ها و اشتباهات خود و دیگران بگذرید. معمولا موافق تنبیه نیستید. باور دارید انسان ها جایز الخطا هستند و هر کسی بلاخره مرتکب اشتباه می شود، سپس یاد می گیرد چطور بهتر عمل کند.

 اگرچه برای شما درست انجام شدن کارها مهم است. با اینحال اگر خود یا اطرافیان دچار اشتباهاتی در اعمال و مسئولیت هایتان شوید، بعضی مواقع سعی می کنید از خطاهای کوچک آنها چشم پوشی کنید، از دید آنها به مسئله بنگرید، مشکلات و دلایلی را که برای کم کاری شان می آورند را درک کنید و سعی می کنید آنها را ببخشید. یا به آنها کمک کنید تا خطا و اشتباهشان را متوجه شوند و در صدد برطرف کردن آن بربیاید.

اغلب سعی می کنید در اشتباهات انجام شده، فرصت دوباره ای به خودتان یا طرف مقابل دهید با اینحال معمولا عذر و بهانه برای کوتاهی در عملکرد را به سختی می پذیرید به همین سبب برخی مواقع فکر می کنید اگر یک مجازات بیرونی هرچند کوچکی وجود داشته باشد افراد بهتر به تکالیفشان عمل می کنند.  

معرفی فیلم
نام فیلم: بتمن اغاز می کند (Batman Begins - 2005)
کارگردان: کریستوفر نولان
توضیحات: در این فیلم انجمن سایه ها به رهبری راس الغول، بازنمایی از افکار و باورهای ناشی از طرحواره تنبیه هستند. آنها بر این باورند که افراد شهر باید به خاطر اشتباه، عدم عملکرد مناسب و رفتارهایشان مجازات شوند.
پیش بینی وقوع اختلال شخصیت بر اساس طرحواره های شمادسته اول یا کلاستر A
اختلال شخصیت پارانوئید

براساس نتایج شما در این تست می توان گفت که خوشبختانه احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت پارانوئید پایین است. این اختلال که با شک و بدگمانی بیش از حد به دیگران نشان داده می شود می تواند مشکلات زیادی را برای فرد و دیگران ایجاد نماید.

چنانچه تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد این اختلال کسب کنید، می توانید به لینک زیر مراجعه نموده و علائم اصلی آن را در راهنمای بین المللی اختلال های روانی مطالعه نمایید. مطالعه این راهنما به شما کمک می کند تا نسبت به این اختلال آگاهی پیدا کرده و در صورت وجود آن در اطرافیان تان، برای بررسی بیشتر هرچه زودتر آنها را به روانشناس ارجاع دهید.

بررسی علائم اختلال شخصیت پارانوئید در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت اسکیزوئید

نتایج تست طرحواره های ناسازگار نشان می دهد احتمال ابتلای شما به اختلال اسکیزوئید در سطح متوسط است. بنابراین بهتر است نشانه های این وضعیت را در در خود رصد کنید.

اختلال شخصیت اسکیزوئید اختلالی پایدار است که باعث احساس بی تفاوتی نسبت به دیگران می شود. لطفا ملاک های تشخیصی اصلی این بیماری را در لینک زیر بررسی نموده و در صورت وجود چهار مورد از علائم، حتما به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

نتایج طرحواره های ناسازگار شما به گونه ای است که به نظر نمی رسد شما مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال باشید. البته این نتیجه گیری با توجه به طرحواره های ناسازگار در شما مطرح شده و برای اطمینان بیشتر می توانید علائم این اختلال را بر اساس راهنمای بین المللی تشخیصی این بیماری بررسی کنید. برای اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در راهنمای بین المللی (DSM-5)
دسته دوم یا کلاستر B
اختلال شخصیت ضداجتماعی

با توجه به طرحواره های فعالتان، احتمال ابتلای اختلال شخصیت ضد اجتماعی در شما کم است و وجود علائم این اختلال چندان محتمل نیست. به نظر می رسد شما نسبت به نیازهای دیگران حساس بوده و سعی می کنید آنها را به خوبی درک کنید. برای اطلاع بیشتر در مورد علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی می توانید به نشانه های مشخص شده در لینک زیر مراجعه کنید.

بررسی علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت مرزی

نتایج این تست بیانگر این است که احتمال وجود علائم اختلال شخصیت مرزی در شما پایین است و نمی توانیم بگوییم که شما مبتلا به اختلال شخصت مرزی هستید. به نظر می رسد شما خلق پایدار و رفتار باثباتی دارید. با این حال می توانید برای اطمینان بیشتر به بخش راهنمای بین المللی علائم اختلال شخصیت مرزی مراجعه نموده و ملاک های اصلی این اختلال را در خود بررسی کنید. همچنین با استفاده از این راهنما می توانید آگاهی خود را از این اختلال افزایش داده و در صورت مشاهده آن در اطرافیان سریعتر با روانشناس مشورت نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت مرزی در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت نمایشی

بر اساس نمرات به دست آمده از طرحواره ها، به نظر می رسد احتمال وجود اختلال شخصیت نمایشی در شما تا حدودی وجود دارد. با این حال مقدار این مسئله از منظر طرحواره ها به قدری نیست که بتوان با قطعیت به این نتیجه رسید. ممکن است توجه خواهی و تمایل به کانون توجه بودن در شما دیده شود اما لزوماً تایید کننده وجود اختلال نیست. برای اینکه بتوانید آگاهی بیشتری در رابطه با این اختلال کسب کنید توصیه می کنیم که ملاک های آن را در لینک زیر مطالعه نموده و چنانچه 5 مورد از علائم مشخص شده را داشتید به متخصص مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت نمایشی در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت خودشیفته

وضعیت طرحواره های شما نشان می دهد که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت خودشیفته کمابیش وجود دارد. البته این احتمال چندان قوی نیست و بیشتر جنبه هشدار دارد تا بتوانید این علائم را در خود بررسی کنید.

ویژگی بارز خودشیفتگی احساس بزرگ منشی و بی توجهی به دیگران و توانایی های آنهاست. موارد مشخص شده از (الف) تا (ط) در بخش راهنما که در زیر لینک شده است، بررسی کرده و در صورت وجود 5 مورد از آنها حتماً به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت خودشیفته در راهنمای بین المللی (DSM-5)
دسته سوم یا کلاستر C
اختلال شخصیت اجتنابی

با توجه به نمرات تست طرحواره، باید گفت که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت اجتنابی پایین است. به نظر می رسد که شما فردی اجتماعی هستید و از احساس بی کفایتی جدی و مزمن رنج نمی برید. با این حال جهت اطمینان و بررسی بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نموده و موارد (الف) تا (ز) را بررسی نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اجتنابی در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت وابسته

با توجه به وضعیت طرحواره هایتان به نظر می رسد شما فرد نسبتاً مستقلی هستید و سعی می کنید به خودتان متکی باشید. در واقع نتایج نشان می دهد که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت وابسته پایین است. با این حال می توانید برای آگاهی بیشتر از این اختلال و بررسی نشانه های احتمالی آن در خودتان یا دیگران، علائم آن را در راهنمای بین المللی اختلال های روانشناسی، از طریق لینک زیر مطالعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت وابسته در راهنمای بین المللی (DSM-5)


اختلال شخصیت وسواسی

نتایج نشان می دهد که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت وسواسی جبری، خوشبختانه پایین است. در نتیجه به نظر نمی رسد که شما مبتلا به آن باشید. این اختلال با کمال طلبی بیش از حد و رفتارهای انعطاف ناپذیر مشخص می شود.

برای آگاهی بیشتر از این اختلال و همچنین بررسی دقیق تر نشانه های آن در خودتان، می توانید ملاک های 8 گانه اش را در راهنمای زیر مطالعه کنید و در صورت وجود حداقل 4 مورد از آنها به روانشناس متخصص مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت وسواسی جبری در راهنمای بین المللی (DSM-5)