خلاصه وضعیت شما
تیپ شخصیت اصلی:
S
صفات تابع:
SI ,SD ,CI ,CD
پتانسیل های رفتاری:
درک کننده، تحلیل گر، پذیرندگی
تیپ شخصیت فرعی:
SC
عنوان شخصیت:
صلح جو
ویژگی های بارز:
قابل اعتماد، باثبات، مراقب، دقیق، سختکوش، صبور، دیپلماتیک
کد عملکردی:
SDQتیپ اصلی شخصیت شما

ثبات گرا

از بین 4 تیپ اصلی در تست دیسک میزان (S) شما بالاتر است. این ویژگی باعث می شود که فردی آرام و صبور باشید. همچنین تیپ (S) برایتان ویژگی های نظیر همدلی، احترام به دیگران، دلسوزی، صمیمیت و گرما را به همراه می آورد. البته توجه کنید مواردی که گفته شد بیشتر زمانی بروز می کنند که سایر صفات شخصیتی را در نظر نگیریم. این در حالی است که صفت (S) با ترکیب صفات لایه دوم یا سوم شخصیت تان، می تواند رفتار اصلی شما را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در ادامه تفسیر سعی می کنیم ابتدا ویژگی هایتان را در بین 53 پروفایل اصلی دیسک بررسی کنیم و سپس صفات رفتاری شما را بر اساس این موارد تحلیل نماییم.
نمودار های اصلی توصیف کننده تیپ شخصیت شما

در این بخش سه نمودار اصلی تست دیسک ارائه شده است. نتایج این سه گراف بر اساس پاسخ های اولیه شما به سوالات می باشد. نمودار اول مربوط به ویژگی های محیطی، نمودار دوم مربوط به ویژگی های ذاتی و نمودار سوم بر اساس تطبیق دو نمودار دیگر به دست آمده است. برای اطلاع بیشتر توضیحات هر کدام را به دقت مطالعه کنید.

گراف اول - شخصیت محیطی شما

این پروفایل اشاره به ویژگی های بیرونی شما دارد. به طور معمول در تست دیسک گراف اول رفتارتان را در محیط های اجتماعی مانند محل کار، دانشگاه یا مدرسه نشان می دهد. به عبارتی پروفایل محیطی همان ماسک یا نقابی است که شما به خاطر انتظارات جامعه آن را به چهره می زنید. نتایج این نمودار در طول زمان به طور قابل توجهی تغییر می کند. علت این تغییرات معمولا به خاطر رویداد های مهم زندگی، مانند شروع یک کار جدید، مهاجرت یا تغییر مسیر می باشد.

C
S
I
D
7
24
26
28
27
28
12
27
11
14
12
12
26
13
11
11
25
6
10
10
24
9
12
10
9
23
9
8
22
8
11
21
5
8
7
20
7
10
6
19
18
9
17
4
6
7
5
16
8
6
15
6
14
5
7
13
3
5
3
12
6
11
6
10
4
5
4
2
9
2
8
3
4
7
3
6
1
5
1
2
3
2
4
2
0
3
1
1
1
2
0
0
0
1گراف دوم - شخصیت ذاتی شما

این پروفایل خود اصلی یا ویژگی های خصوصی شماست. به عبارتی نشان می دهد که تحت فشار و استرس چگونه رفتار می کنید. البته مواقعی نیز که کاملا راحت باشید و هیچ اجبار محیطی وجود نداشته باشد ممکن است ماسک تان را برداشته و خود واقعی را بروز دهید. نتایج نموداردوم کمتر تغییر می کند چرا که نشان دهنده پاسخ های ریشه دار و آموخته شده به وقایع گذشته زندگی است.

C
S
I
D
7
0
0
0
0
28
1
1
27
2
1
1
3
26
3
2
4
25
6
4
5
24
3
23
5
2
6
22
7
21
5
6
4
20
8
19
0
3
9
18
17
4
7
5
16
4
15
14
8
10
13
3
5
6
11
12
9
12
11
7
10
6
13
9
2
10
7
8
8
14
7
11
8
6
15
5
1
12
9
9
16
4
13
10
10
3
10
2
26
27
26
27
1گراف سوم - شخصیت طبیعی شما

این پروفایل تلفیقی از دو نمودار قبلی است که بیشتر رفتارهای طبیعی شما را به تصویر می کشد. معمولا از آن برای رمزگشایی شخصیت استفاده می کنند. بنابراین پروفال طبیعی شامل رفتارهای آموخته شده گذشته و رفتارهای فعلی است که انتظار می رود در محیط اجتماعی از خود بروز دهید. الگو و کدی که از پروفایل طبیعی به دست می آید نمایانگر ادراک شما از خود می باشد و نحوه ارتباط و رفتارتان را در اکثر شرایط نشان می دهد. در واقع به نظر می رسد اطرافیان، شما را بیشتر با این گراف و ویژگی ها توصیف می کنند.

C
S
I
D
7
+24
+26
+28
+27
28
+18
+14
27
+9
+9
26
+6
+12
+8
+6
25
6
+5
+11
+7
+5
24
+4
+10
+3
23
+6
+1
22
+3
+9
0
21
5
+2
+8
+5
-1
20
+1
+7
+4
-2
19
0
-3
18
+6
+3
-4
17
4
-1
+2
-5
16
-2
+5
15
+4
+1
-6
14
+3
13
3
-3
+2
0
-8
12
-4
+1
-1
-9
11
-10
10
-5
0
-2
-11
9
2
-6
-1
-3
-12
8
-7
-2
-4
-13
7
-5
-14
6
-8
-4
5
1
-9
-5
-6
-15
4
-7
-8
-16
3
-11
2
-26
-27
-26
-27
1نمودار تناوبی

توضیحات این بخش در تفسیر دیسک بیشتر جنبه تکنیکال و تخصصی دارد. بنابراین اگر متوجه توضیحاتی که ارائه کرده ایم نشدید، نگران نباشید. نمودار تناوبی به متخصصین کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد پروفایل شما به دست آورند. ما موارد مختصری را برای درک و بازخورد مناسب در مورد این نمودار برایتان آورده ایم. اما اگر به عنوان یک متخصص پروفایل را بررسی نمی کنید و یا متوجه توضیحات زیر در مورد نمودار نمی شوید، این بخش را نادیده بگیرید و قسمت بعدی را مطالعه کنید.

تغییرات D

تغییر میزان D (ستون اول- رنگ قرمز) در نمودار ذاتی و طبیعی شما زیاد محسوس نیست. بنابراین نتیجه گیری حاصل از عامل D در نمودار آخر (یعنی نمودار سوم یا شخصیت طبیعی) نزدیک ترین شباهت را با ویژگی های شخصیتی شما دارد. زمانی که این نوسان زیاد باشد، بهتر است به تفاوت D در پروفایل شما بیشتر توجه شود. همانطور که گفتیم این شکاف در تیپ D خللی در نتایج این مشخصه ایجاد نکرده است.

تغییرات I

تغییر میزان I (ستون دوم – رنگ زرد) در نمودار ذاتی و طبیعی شما زیاد محسوس نیست. بنابراین نتیجه گیری حاصل از عامل I در نمودار آخر (یعنی نمودار سوم یا شخصیت طبیعی) نزدیک ترین شباهت را با ویژگی های شخصیتی شما دارد. زمانی که این نوسان زیاد باشد معنی و تفسیر متفاوتی ایجاد می شود که قبل از هرگونه تحلیل تیپ های اصلی باید مدنظر قرار گیرد. همانطور که گفتیم این شکاف در شاخص I خللی در نتایج ایجاد نکرده است.

تغییرات S

میزان S شما از نمودار ذاتی به نمودار محیطی تغییری محسوس به سمت بالا داشته است. با توجه به این تغییر به نظر می رسد در انجام کارهای فعلی احساس نیاز بیشتری به ثبات یا امنیت می کنید. یا حداقل فکر می کنید که پایداری و حفظ وضعیت موجود به نفع شماست. همچنین یک تغییر رو به بالا در مولفه S ممکن است نشان دهنده این باشد که وضعی فعلی زندگی تان ایجاب نماید تا روش زندگی دوستانه تر و پذیراتری داشته باشید. فشار، استرس و مشکلاتی که در زندگی به صورت پیاپی ایجاد می شود نیز می تواند علتی برای این تفاوت باشد. البته این ها فقط در حد گمانه زنی است و لازم است پس از توضیحات شفاهی خود به یک متخصص این تغییرپذیری دقیق تر تفسیر گردد.

تغییرات C

میزان C شما از نمودار ذاتی به نمودار محیطی که در بالا گزارش کرده ایم تغییر محسوسی به سمت پایین داشته است. کاهش میزان C در الگوی بیرونی نشان می دهد که حفظ استقلال و افزایش اعتماد به نفس در شرایط فعلی کاری یا زندگی شما ضروری است. در بلند مدت وضعیت موجود و حفظ این روند کاهشی باعث می شود تا میزان همکاری، توجه به جزئیات و احتیاط در شما افت نماید. یکی از دلایل این امر می تواند اجبار برای تلاش، بدون حمایت دیگران باشد. البته این ها فقط در حد گمانه زنی است و لازم است پس از توضیحات شفاهی خود به یک متخصص این تغییرپذیری دقیق تر بررسی گردد.
تیپ فرعی شخصیت شما

خلاصه ویژگی های شما

 • رفتار های قابل مشاهده دقیق و قابل اعتماد
 • انگیزه گرفتن از قدردانی از شما برای کمک هایتان
 • قضاوت دیگران با قابل اعتماد بودن و عملگرایی
 • تاثیر گذاری روی دیگران گفتگو و مصالحه
 • ارزش ها برای تیم یا گروه پشتکار و صبر
 • استفاده بیش از حد از تسامح و مدارا
 • وقتی استرس می گیرید کاهش انعطاف پذیری و مقامت در برابر تغییر
 • ترس ها عدم امنیت، آشفتگی محیطی، روابط خصمانه و پر از درگیری
تیپ رفتاری SC
تیپ رفتاری صلح جو

شما اهل آداب بوده و دوست دارید کارها و روابط به صورت رسمی باشد. به جای ایجاد حلقه گسترده آشنایی سعی می کنید چند رابطه عمیق و قابل اعتماد ایجاد کنید. به عنوان یک تحلیل گر علاقه ای ندارید که در کانون توجه باشید و ترجیح می دهید پشت پرده مسائل باشید و فرد دیگری این مسئولیت را به عهده بگیرد.

شنونده خوبی هستید و پاسخ هایتان آرام و منطقی است. تمام تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری و تعارض با دیگران انجام می دهید. شاید دیگران شما را خیلی قاطع نبینند اما شما برای نبود قاطعیت خود دلیل دارید، چرا که سعی می کنید دیگران و مشکلاتشان را درک کنید.

پروفایل شما در 53 تیپویژگی های اصلی شما

 • بر این باورید که اگر نتوانیم کاری را درست انجام دهیم پس بهتر است آن را انجام ندهیم.
 • سعی می کنید برای زندگی شخصی و شغلی برنامه دقیقی داشته باشید.
 • استانداردها و قوانین بالایی برای زندگی خود در نظر می گیرید.
 • با پشتکار و تمرکز شدید سعی می کنید بر چالش ها غلبه کنید.
 • قبل از تصمیم گیری و نتیجه گیری سعی می کنید جنبه های مختلف موضوع را بررسی و تجزیه و تحلیل نمایید.
نقاط قوت شما

 • تصمیمات شما معمولاً دقیق و بر اساس یک برنامه قبلی می باشند.
 • نسبت به جزئیات دقت زیادی دارید و چیزهایی را می بینید که دیگران کمتر به آن توجه دارند.
 • اهل گفتگو هستید و سعی می کنید با سیاست مشکلات را حل کنید.
 • می توانید با برنامه ریزی و ثباتی که دارید مسیر رسیدن به هدف را به خوبی طی کنید.
 • روش های منظم کاری شما می تواند به پیشرفت دیگران کمک کند.
نقاط ضعف شما

 • در مواردی که لازم است انتقادات خود را مطرح نمی کنید.
 • در تصمیمات پرریسک و اساسی تعلل می کنید و آنها را به تاخیر می اندازید.
 • برای استفاده از روش های جدید و نو در حل مسائل و مشکلات تردید می کنید.
 • ممکن است برای انجام برخی از کارهای مهم، وقت بیش از اندازه ای را صرف تجزیه و تحلیل اطلاعات نمایید.
انگیزه های شما

 • دوست دارید دیگران به طور منظم نظرشان را در مورد کیفیت کارهایتان به شما بگویند.
 • وقتی برنامه های کاری تان ثابت و به طور روزانه مشخص باشد، بیشتر انرژی می گیرید.
 • دوست دارید تمام جنبه هایو نکات مهم یک مسئله را بررسی نمایید.
 • وقتی پشت سرتان چیزی می گویند انگیزه تان کم می شود، به همین خاطر تمایل دارید که حتی اگر انتقادی از شما وجود دارد، به خودتان بگویند.
 • برای شروع هر کاری حتما باید دستورالعمل و نحوه انجام آن به شما داده شود.
 • شرایطی که در آن به ایده ها و افکار شما احترام گذاشته شود، باعث انرژی بخشی و انگیزه دهی به شما می گردد.
 • دوست دارید بدون هیچ گونه درگیری و تعارضی با دیگران، بتوانید فردی کارآمد و اثربخش باشید.
استرس های شما

علل استرس شما

وجود آرامش و امنیت در زندگی شما از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین هرچیزی که باعث شود ساختار و نظم زندگی تان به هم بریزد ممکن است برایتان استرس زا باشد. مهمترین دلایل استرس شما موارد زیر است:

 • وقتی که احساس می کنید روال زندگی تان به هم ریخته است.
 • هنگامی دیگران از شما ناراحت شده اند.
 • زمانی که احساس کنید نمی توانید وظیفه ای که به شما داده اند را درست انجام دهید.
 • وقتی که احساس نا امنی دارید و فکر می کنید قرار است اتفاقی رخ دهد.
 • هنگامی که احساس بی عدالتی می کنید.
 • زمانی که شرایط زندگی بی نظم، بدون ساختار و به هم ریخته است.


علائم استرس در شما

زمانی که شما تحت استرس قرار می گیرید ممکن است بیش از حد گوشه گیر و منزوی شوید. کم حرف می شوید و علاقه ای ندارید که کارها را پیش ببرید. در زمان استرس ممکن است شما واکنش های زیر را نشان دهید:

 • ممکن است همه چیز را زیر سوال ببرید.
 • خودتان را کنار بکشید و از بهبود اوضاع نا امید شوید.
 • به دیگران شک کرده و ممکن است منطق آن ها را نپذیرید.
 • برای اینکه بخواهید دست به کاری بزنید حتما باید به شما تعهد بدهند که امکانات و شرایط را برایتان فراهم می کنند.


راهکارهایی برای کنترل استرس شما

برای اینکه بتوانید با شرایط استرس اصلی خود مقابله کنید، لازم است تا در درجه اول با یک فرد آگاه مشورت کنید. سعی کنید از او بخواهید تا برایتان برنامه ریزی کرده و یا راه حل های ممکن برای مقابله با مشکلات را به شما توضیح دهد. مهمترین اقدامات لازم برای شما این است که:

 • از افراد توانمند بخواهید تا به شما راه حل های منطقی ارائه دهند.
 • در مورد نگرانی های خود صحبت کنید و سعی کنید اهمیت آن ها را ارزیابی کنید.
 • در مواردی که شروع به کار یا فعالیتی می کنید، حتی اگر نقص ها و موانع زیادی مقابلتان هستند، ادامه دهید. مطمئن باشید بعضی از مسائل را زمان حل می کند.
 • سعی کنید کارهای متفاوت انجام دهید و خیلی درگیر روتین های زندگی نشوید.
 • سعی کنید به جای نا امیدی از وضعیت از زاویه دید دیگران به مسائل نگاه کنید. ممکن همه چیز آن طوری نباشد که شما فکر می کنید.
روابط عاشقانه شما

ویژگی های شخصیتی طرف مقابل شما می تواند نقاط قوت و ضعفی که در روابط عاشقانه به آن اشاره می شود را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ممکن است در صورتی که با طرف مقابل خود مکمل باشید، برخی از موارد زیر بروز نکند. همچنین چنانچه تیپ شما با شریکتان در تعارض باشد، احتمال بیشتر شدن نقاط ضعف در برابر نقاط قوت وجود دارد.

نقاط قوت روابط عاشقانه

 • سعی می کنید به دقت و با جزئیات به حرف های شریک زندگی تان گوش کنید.
 • با صبر و حوصله می توانید در بلند مدت اعتماد طرف مقابل خود را به خوبی به دست آورید.
 • هنگام تصمیم گیری سعی می کنید تا به احساسات و علائق شریک زندگی تان توجه داشته باشید.

نقاط ضعف روابط عاشقانه

 • ممکن است رسیدگی به تعارضات و درگیری های اساسی را به تعویق اندازید. این مساله در بلند مدت باعث می شود تا مشکلات حل نشده بین شما عمیق تر شوند.
 • ممکن است نتوانید احساسات منفی و نظرات مخالف خود را به خوبی به طرف مقابل تان منتقل کنید.
 • با اینکه گاهی احساس قدرنشناسی و تایید از شریکتان دارید، اما گفتن و صحبت کردن در مورد آن برایتان دشوار است.شخصیت های مشابه شما
Queen Elizabeth II
ملکه الیزابت دوم
ملکه انگلستان
Agatha Christie
آگاتا کریستی
نویسنده رمان های جنایی
Natalie Portman
ناتالی پورتمن
هنرپیشه
Jane Austen
جین آستین
نویسنده و رمان نویس
Kurt Cobain
کورت کوبین
خواننده
Pete Buttigieg
پیت بوتی جینگ
وزیر حمل و نقل آمریکا
Bear Grylls
بیر گریلز
مجری و فعال محیط زیست
Harper Lee
هارپر لی
رمان نویس
John Cusack
جان کوساک
هنرپیشه
Daniel Day-Lewis
دنیل دی لوئیز
هنرپیشه
Keanu Reeves
کینو ریوز
هنرپیشه
Bob Chapek
باب چاپک
مدیر اجرایی والت دیزنیصفات تابع

صفات تابع مجموعه ویژگی هایی است که بر اساس مقایسه های جفتی شاخص ها در پروفایل شما ایجاد می شود. در این بخش تعدادی از خصوصیات بارز بر اساس اختلاف دو صفت اصلی بررسی می گردد.

توجه- اگر کارشناس یا متخصص دیسک نیستید، ممکن است نمودارهای صفات تابع اندکی گیج کننده به نظر برسد. در واقع مقادیر آن بیشتر به تحلیل گران پروفایل دیسک کمک می کند تا برخی از رفتارهای تان را بهتر درک کنند. در زیر ما سعی کرده ایم توضیحات مختصری از ویژگی های شما را متناسب با نمودار تابع گزارش کنیم.

اندیشمندی

در پروفایل شما صفت اندیشمندی به صورت کاملا برجسته دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان S و I قرار دارد. این خصیصه باعث می شود تا گفتار و کردارتان را تحت کنترل قرار دهید. همچنین به نظر می رسد آگاهی بالایی به رفتار خود و احساسات و نیازهای دیگران دارید. به همین دلیل است که معمولا سنجیده رفتار می کنید. اصطلاح اندیشمندی به طور خاص به این واقعیت اشاره دارد که شما فردی متفکر، دقیق، برنامه ریز و با ملاحظه هستید.

S
I

صبوری

در پروفایل شما صفت صبوری به صورت کاملا برجسته دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان S و D قرار دارد. صفت صبوری نشان دهنده ذات آرام و وجود کم سر و صدای شماست. در انجام کارها عجله ای ندارید و به همین خاطر آهسته و پیوسته پیش می روید. کارهایی که برای دیگران تکراری و کسل کننده است برای شما بسیار خوشایند است. بعلاوه صبوری باعث می شود تا نگرشی باز و خوش بینانه به افراد داشته باشید. همچنین اصلا فرد رقابتی نیستید و از موقعیت هایی که باعث درگیری با دیگران می شود به شدت اجتناب می کنید.

S
D

دقت

در پروفایل شما رگه هایی از صفت دقت دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان C و I قرار دارد. خصیصه یاد شده نشان می دهد که تمایل دارید، درست و دقیق کار کنید. به همین علت سعی می کنید برای جلوگیری از هرگونه اشتباه کارهایتان را با جزئیات بررسی نمایید و سریعا مشکلات احتمالی را اصلاح کنید. البته دقت بالا گاهی اوقات باعث می شود تا صفت احتیاط در شما فعال شود. به این معنی که در روابط خود به نسبت محافظه کار می شوید و ممکن است در مورد بعضی از کارها نیز کمتر ریسک کنید.

C
I

همکاری

در پروفایل شما رگه هایی از صفت همکاری دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان C و D قرار دارد. بنابراین به نظر می رسد که تمایل شما بیشتر به سمت کارهای های تیمی است. به همین دلیل سعی می کنید بر اساس قواعد، ساختار و چارچوب های تعیین شده در یک گروه ایده های خود را پیش ببرید. صفت همکاری کننده بیشتر نشان دهنده نیاز شما برای حمایت دوستان، همکاران و مدیران به منظور حفظ روابط مثبت کاری است.

C
Dپتانسیل های رفتاری

این بخش مربوط به پتانسیل ها یا زمینه های اصلی رفتار شماست که بسته به شرایط و محیط زندگی می تواند تغییراتی داشته باشد. اما به طور کلی قابلیت هایی را ایجاد می نماید که بر اساس آن ممکن است رفتارهای مشابهی در موقعیت های مختلف از خود بروز دهید.

پتانسیل های رفتاری به صورت زمینه ای یا بالقوه در شما وجود دارد و زمانی که جنبه های مثبت آن با شرایط کاری یا سبک زندگی تطابق یابد، باعث موفقیت و پیشرفتتان می شود. بنابراین توجه داشته باشید که هر صفت زمانی می تواند مفید باشد که در جای خود و موقعیت مناسب بروز و ظهور پیدا کند، در غیر این صورت باعث تعارض یا ناهمخوانی خواهد شد.

پتانسیل های رفتاری در دو سطح بروز پیدا می کنند که عبارتند از:

بخش اول- پتانسیل های اصلی: یعنی آن هایی که در لایه های بالایی شخصیت شما قرار می گیرند و قدرت بیشتری برای هدایت رفتارتان دارند.

بخش دوم- پتانسیل های فرعی: یعنی آن هایی که در لایه های زیرین شخصیت شما قرار دارند و قدرت کمتری برای هدایت رفتارتان دارند.

پتانسیل اصلی


درک کننده

قسمت سمت راست و پایین شبکه، که به رنگ سبز نشان داده شده است، زمینه ویژگی های آرامش، ثبات و صمیمیت را برایتان فراهم می کند. بنابراین شما بهتر از دیگران قابلیت صبر، مقاومت و پشتکار دارید. کافی است این ویژگی را در عمق وجود خود تشخیص دهید و مطابق آن سبک زندگی را برگزینید که جنبه های مثبت این صفت، شما را به سمت رشد و تعالی هدایت کند.

تحلیل گر

سمت چپ آبی رنگ در پایین شبکه مربوط به عامل انطباق در نقشه دیسک شماست. این مشخصه ذهنی نکته سنج و تحلیل گر به شما می دهد. به عبارتی می توانید با توجه و دقتی که دارید مسائل و پدیده ها را سازماندهی و بررسی کنید. چنانچه این پتانسیل در وجود شما بالفعل گردد ذهن دقیق تان در کنار مسئولیت پذیری و تعهد می تواند باعث موفقیتتان گردد.

پذیرندگی

در پایین شبکه، بین درک کننده و تحلیل گر، یک منطقه سبزآبی اختصاص یافته که نشان دهنده پذیرش و انعطاف پذیری روانشناختی شماست. این پتانسیل باعث می شود در درجه اول فردی افتاده، محجوب، مودب و مهربان باشید. همچین این مشخصه باعث می شود توانایی خوبی برای شنیدن و یادگیری چیزها داشته باشید.
پتانسیل فرعی


گشودگی

این صفت در شما بیشتر مربوط به جنبه های عمیق و پنهان شخصیت است. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا درک خوبی از مشکلات دیگران داشته باشید. همچنین زمینه ای را فراهم می کند تا بتوانید با همدلی نیازهای افراد را شناسایی و به آن ها کمک کنید. بنابراین زمانی که آن را فعال کنید می توانید با تعدیل برخی از ویژگی های منفی خود، بهترین عملکردتان را نشان دهید.

کنترل شده

این ویژگی شما نیز در لایه های عمیق تر شخصیت شما جای می گیرد. همان طور که از نامش پیداست، این قابلیت، شرایطی را فراهم می کند تا رفتارهایتان کنترل شده و مبادی آداب مشخصی باشد. صفت کنترل کنندگی باعث می شود تا کمتر در مورد خودتان صحبت کنید و همچنین همیشه مراقب اطلاعات دادن به دیگران باشید.
صفات رفتاری شما در تیپ های چهارگانه

آنچه که ما بر اساس تیپ شناسی (یعنی 53 الگوی شخصیتی) به شما می گوییم بیشتر ویژگی های کلی و صفات نزدیک به خصوصیات شماست. ولی در این قسمت برخی از صفات جزئی در مورد پروفایل دیسک مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است در پروفایل خود و بر اساس کد تیپ تان یک ویژگی مثبت داشته باشید، اما در این بخش بررسی می کنیم که کدام از این ویژگی ها احتمالا افراطی (به صورت خیلی زیاد یا خیلی کم) یا نرمال هستند. بنابراین صفات جزئی رفتاری می تواند به تفسیر بهتر نتایج پروفایل تان کمک کند.

هشدار مهم: حتما دقت کنید که ممکن است تعدادی از صفات و ویژگی های آورده شده در زیر متناقض با هم باشند. مثلا شاید در بعد C شما یک صفت داشته باشید که با صفت دیگرتان در بعد S همخوانی ندارد. یا در نقطه ای از پروفایل دیسک قرار داشته باشید که مثلا در بعد D دو ویژگی ناهمخوان در شما ایجاد شده باشد. این امر طبیعی است و در بسیاری از افراد وجود دارد. اگر دقت کنید همیشه در اطراف ما کسانی هستند که در رفتارشان می توانیم دو صفت متناقض را ببینیم. مثلا ممکن است بعضی از وقت ها مهربان باشند اما گاهی اوقات عصبانی و خشن. این نشان می دهد که ما گاها در درون خود ویژگی های متعارض و متناقضی داریم که ممکن است بسته به شرایط و وضعیت های مختلف یکی از آن ها بروز نماید.

C
عنوان تیپ
13
مستقل
14
قضاوت متعادل
15
با تدبیر
16
رشد یافته
17
حساس
18
تحلیل گر
19
استانداردهای بالا
S
عنوان تیپ
22
از خودگذشته
23
وفادار
24
قابل پیش بینی
25
بردبار
26
انحصار طلب
27
مقاوم به تغییر
28
منغعل
I
عنوان تیپ
8
دیرباور
9
منطقی
10
واقع بین
11
متفکر
12
نکته سنج
13
مشاهده گر
14
متقاعد کننده
D
عنوان تیپ
7
متوقع
8
محتاط
9
کم توقع
10
همکاری کننده
11
واقع گرا
12
مسئول
13
خود منتقد
تیپ D

متوقع

شما فرد محافظه کاری هستید و ترجیح می دهید که مسیرهای مطمئن را انتخاب کنید. به طور معمول آهسته و پیوسته برای رسیدن به هدف خود گام برمی دارید. به عبارتی سعی می کنید چالش های کمتری را در روند کارتان داشته باشید. به سنت ها احترام گذاشته و ارزش های جامعه برایتان مهم است. شما در برقرار ارتباط با دیگران ملاحظه می کنید و برخلاف افراد برون گرا احساسات شخصی تان را پنهان می کنید. به نظر می رسد تلاش کمتری برای تغییر اوضاع موجود دارید و سعی می کنید طبق مقررات و قوانین رفتار کنید.

محتاط

معمولا فرد با احتیاطی هستید. به عبارتی می توان گفت آگاهی، دقت و هوشیاری بیشتری نسبت به خطرات احتمالی دارید. بنابراین قبل از هر تصمیمی تلاش می کنید تا مشکلات احتمالی و خطرات ناشی از آن را برآورد و ارزیابی نمایید. تمایل دارید تا طبق یک روال مشخصی که همیشه داشته اید کار کنید و برای تغییر حتما باید دلایل بسیار قانع کننده ای برایتان وجود داشته باشد. شما نسبت به موضوعات، شیوه های جدید و اثبات نشده مقاوم هستید و به سختی آن ها را می پذیرید. این احتمال وجود دارد که فرصت های زیادی را به خاطر عدم تغییر وضع موجود از دست داده باشید.

در نظر داشته باشید که احتیاط بیش از حد می تواند باعث شود تا ریسک لازم برای رسیدن به موفقیت را نداشته باشید. بنابراین زمانی که این ویژگی به صورت افراطی در شما افزایش یابد مانع حرکت مطلوب در مسیر پیشرفت شده و می تواند به صورت ویژگی های وسواسی خود را نشان دهد.

کم توقع

شما فرد کم توقعی هستید. انتظاراتتان به گونه ای نیست که برای اطرافیان چالش ایجاد کند. سعی می کنید با دیگران مدارا نمایید و کمتر از آن ها طلب چیزی کنید. این ویژگی باعث می شود تا سایرین در کنار شما احساس آرامش بیشتری داشته باشند. استانداردهای شما برای افراد محدودیت زیادی ایجاد نمی کند. در واقع دوستان و اطرافیان تان برایشان سخت نیست تا رضایت شما را به دست آورند. این ویژگی باعث می شود تا بتوانید به عنوان شریک یا همکار گزینه مناسبی باشید.

همکاری کننده

شما از اینکه با دیگران در پیشبرد اهدافتان همکاری کنید لذت می برید. به نظر می رسد از مقبولیت اجتماعی مطلوبی برخوردار هستید و سعی می کنید سایرین را به خوبی درک کنید. به طور معمول در تعامل با دیگران فرد مفیدی هستید و تلاش می کنید تا منافع سایرین را در نظر بگیرید. سعی تان بر این است که به هنگام کار کردن با دیگران آن ها را درک کنید. همچنین فرد دلسوزی می باشید و تمایل دارید با مردم مدارا کنید. شما هنگام اختلاف نظر با دیگران به دقت حرف طرف مقابل را می شنوید و حتی اگر نظرتان را نپذیرند، به باور شان احترام می گذارید.

واقع گرا

شما فردی واقع گرا هستید که از حواس پنچگانه خود برای کاوش و انجام کارها استفاده می کنید. ترجیح می دهید به جای استفاده از ایده ها، داده ها و نظریه ها به ویژگی های واقعی مانند ابزارها، اشیاء، گیاهان و حیوانات توجه نشان دهید. بنابراین به طورکلی فعالیت های عملی را از کارهای نظری بیشتر ترجیح می دهید. شما دنیا را همانطور که هست می بینید و تمایل کمتری به آرمانگرایی دارید. چیزهایی که در اطرافتان رخ می دهد را به دقت می بینید و از زیبایی های ظاهری طبیعت بسیار لذت می برید.

مسئول

شما فردی مسئول هستید که عواقب اعمال و تصمیمات خود را می پذیرید. به اخلاق و ارزش های اجتماعی اهمیت می دهید و سعی می کنید کارهای خود را بر اساس آن تنظیم کنید. به نظر می رسد فردی صادق هستید و دوست دارید که به قول و وعده های خود عمل نمایید. از انجام دادن کارهای درست لذت می برید و زمانی که اشتباه می کنید اگر تلاشتان را کرده باشید بازهم از خود، راضی هستید. احتمالا فردی ثابت قدم می باشد که با تعهد و پشتکار سعی دارید تا وظایفی که بر دوشتان هست را به خوبی انجام دهید.

خود منتقد

شما تمایل زیادی به ارزیابی خود دارید. در واقع همواره در بیشتر زمینه های زندگی تان عملکرد خود را موشکافانه بررسی می کنید. به خودتان سخت می گیرید و از شکست خوردن نگران هستید. گاهی باور منفی در مورد کارهایتان دارید. بنابراین همواره به دنبال بررسی اشتباهات گذشته هستید تا بتوانید از تکرار آن ها جلوگیری کنید. زمانی که دچار خطا می شوید به ویژه در مواقعی که قبلا نیزآن را تجربه کرده باشید، به شدت خود را سرزنش می کنید.

خودانتقادی زمانی که در سطح نرمال باشد می تواند روشی سالم برای رشد فردی و جلوگیری از اشتباهات گذشته باشد. اما افراط در انتقاد از خود مانع ریسک پذیری و اعتماد به نفس می گردد و حتی باعث می شود که شما مستعد افسردگی شوید. با توجه به احتمال بروز شکست در زندگی همه افراد، کسانی که خودانتقادی بیشتری دارند شکننده تر بوده و احتمالا بیشتر از سایرین به افسردگی مبتلا می شوند.
نمایش بیشتر
تیپ S

از خودگذشته

شما سعی می کنید در یک گروه یا تیم کاری برای تکمیل وظایف، رسیدن به اهداف یا پیش بردن پروژه ها به طور فعال در گروه مشارکت نمایید. به صحبت ها و حرف های دیگران گوش داده، به آن ها احترام می گذارید و هدفتان رسیدن به یک اتفاق جمعی است. سعی می کنید به عنوان یک فرد حامی نسبت به اطرافیان خود در خانه و محل کار وفادار و مسئول باشید. هرچه در توان دارید برای پیشبرد اهداف گروهی و دسته جمعی می گذارید. مسئولیت اشتباهات خود را می پذیرید و تلاش می کنید از آن ها درس بگیریید. فرد انعطاف پذیری هستید و می توانید با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید.

وفادار

شما فردی صادق و وفادار هستید. سعی می کنید به تعهدات و مسئولیت هایی که دارید پایبند باشید. زمانی که عزیزانتان به کمک نیاز دارند به خوبی از آن ها مراقبت می کنید. در واقع وقتی کسی دچار مشکل می شود تلاش می کنید تا هرکاری از دستتان بر می آید برایش انجام دهید. به دیگران احترام می گذارید و حتی الامکان پشت سر کسی صحبت نمی کنید. به نظر می رسد فرد قابل اعتمادی هستید و دیگران ممکن است برای انجام کارهایشان از شما کمک بخواهند. برای دوستان خود احترام قائلید و هرگز نمی خواهید آن ها را تخریب کنید.

قابل پیش بینی

شما فردی هستید که می توان رفتارتان را پیش بینی کرد. به این معنی که همواره و به طور مشخص بر اساس یک الگوی رفتاری به موقعیت ها واکنش نشان می دهید. شاید در پاره ای از مواقع یکسان عمل نکنید اما به احتمال زیاد در اکثر شرایط پاسخ قابل پیش بینی دارید. از انجام کارهای روتین و با ثبات لذت می برید. علاقه مندی شما این است که برنامه مشخص و از پیش تعیین شده ای برای زندگی داشته باشید. کارها و مشاغلی که تغییر پذیری زیادی دارند و بدون برنامه هستند را دوست ندارید. ترجیح می دهید که همه چیز متناسب، قابل کنترل و روتین باشد.

بردبار

شما فرد صبوری هستید و کارها را به آرامی انجام می دهید. به طور معمول برای انجام هر فعالیتی نیاز به فراهم شدن امکانات دارید، در غیر این صورت ممکن است اقدامی نکنید. عجله و سرعتی برای کارهای خود ندارید و سعی می کنید سر فرصت آن ها را به اتمام برسانید. در برابر سختی ها، ناملایمات و مشکلات دستپاچه نمی شوید و اقدامات سریع انجام نمی دهید. از نظر برخی از افراد ممکن است کند به نظر برسید اما خودتان باورتان این است که آهسته و پیوسته کار کردن بهتر از سریع کار کردن است.

بردباری زمانی که متناسب بوده و باعث افزایش خونسردی به هنگام انجام کارها می شود، می تواند به عنوان یک ویژگی مثبت در نظر گرفته شود. اما این خصلت چنانچه با بی توجهی و اهمال کاری همراه باشد باعث کند شدن کارها و کاهش احتمال رسیدن به موفقیت می گردد.

انحصار طلب

به نظر می رسد که شما نسبت به اطافیانتان حس مالکیت دارید. اینمباعث می شود تا برای نزدیکان خود محدودیت هایی قائل شوید که آن ها را به سختی می اندازد. احتمالا به یک یا چند نفر در زندگی تان احساس وابستگی زیاد دارید. ممکن است برای کنترل دیگران عصبانیت، حسادت و رفتارهای تکانشی نشان دهید که البته سریع نیز از این رفتار خود پشیمان می شوید. از ترک شدن و رها شدن، ترس و واهمه زیادی دارید. برای همین نیز مدام در تلاشید تا دیگران را نزدیک خودتان نگه دارید.

دقت داشته باشید که انحصارطلبی زیاد و تلاش برای نگه داشتن دیگران کنار خود باعث می شود که آن ها بیشتر از ما دور شوند. بالا بودن این ویژگی می تواند با مشکلاتی مانند اختلال شخصیت وابسته همراه باشد. در این صورت حتما با یک روانشناس ملاقات کنید.

مقاوم به تغییر

نسبت به تغییرات زندگی مقاومت نشان می دهید. این یعنی که هرگونه تغییر در شرایط روتین زندگی باعث می شود که دچار استرس شوید. برداشتتان این است که هرگونه تحول ممکن است شرایط آرامش و وضعیت فعلی تان را دچار مشکل نماید. بخشی از این عدم تغییر ناشی از ترس شما از ناشناخته ها و ابهاماتی است که بعد از آن ایجاد می شود. بخش دیگری از این نگرانی ها ممکن است به دلیل تجارب گذشته و حس منفی تان نسبت به تغییر باشد. دلیل مقاومت شما هرچه که باشد، باعث شده است که روند زندگی مشخص و ثابتی را برای خود ایجاد کنید.

منغعل

در رابطه با مسائل ترجیح می دهید که دیگران تصمیم بگیرند و نظرتان را بیان نمی کنید. هرچقدر هم با موضوعی آگاهی داشته باشید، فکر می کنید که گفتن آن اهمیتی ندارد و آن را اعلام نمی کنید. معمولا طبق گفته ها و خواسته های دیگران رفتار می کنید، حتی اگر کاملا با آن ها موافق نباشید. برای اینکه زندگی تان روال آرام و بدون چالش را حفظ کند، خود را به دردرسر نمی اندازید. توانایی نه گفتن برایتان سخت است و ترجیح می دهید تا دیگران را راضی نگه دارید. به نظر شما نیازهای خودتان کمتر از نیازهای دیگران مهم است. به شانس اعتقاد دارید و احساس می کنید که آینده شما از قبل برنامه ریزی شده است.

نمایش بیشتر
تیپ I

دیرباور

شما به سختی واقعیت پدیده ها را می پذیرید. برای اینکه بخواهید چیزی را قبول کنید لازم است تا سوال بپرسید، شواهد جمع کنید و یا افراد زیادی به درستی آن صحه بگذارند. معمولا دنبال داستان پشت پرده مسائل می گردید و اتفاقات را بر اساس ظاهر آن تفسیر نمی کنید. زمانی که می خواهید چیزی را خریداری کنید محتاط بوده و در مورد تمام ویژگی های آن تحقیق می کنید. در رابطه با تغییرات جدید در زندگی یا محل کارتان، با دقت جنبه های آن را بررسی می کنید.

منطقی

شما فردی درونگرا، منطقی و آینده نگر هستید. توجه بالایی نسبت به پدیده ها دارید و با استدلال آن ها را تفسیر و تحلیل می کنید. فرد ایده مندی هستید و با تفکر خلاق خود می توانید دست به نوآوری و ایجاد محصولات جدید بزنید. دائما در حال آزمایش ایده ها و منطق پدیده ها می باشید تا بتوانید دلایل آن ها را کشف کنید. سعی می کنید نظریه هایی که در ذهن دارید را با دنیای واقعی پیوند دهید. چنانچه دانش خود را در یک زمینه افزایش دهید می توانید با توسعه و رشد آن در جنبه های مختلف به فرد اثرگذار و مبتکری تبدیل شوید.

واقع بین

شما سعی می کنید که بر اساس واقعیت ها به دنیا واکنش نشان دهید. به این معنی که به جای هیجان و تاثیرات آن به دنبال دلایل و درستی رفتارها یا پدیده ها هستید. حقایق مسائل را به خوبی درک کرده و صحت آن ها را مورد آزمایش قرار می دهید. در روابط با دیگران و قضاوت در مورد آن ها انصاف را رعایت می کنید. معمولا بدون نیاز به مشورت با دیگران می توانید کارهای خود را پیش ببرید. توانایی تفکر انتقادی در شما بالا می باشد و با استفاده از آن می توانید خوب و بد را بهتر تشخیص دهید.

متفکر

شما متفکر و اهل اندیشه هستید. معمولا بر اساس برداشت های اول خود از پدیده ها واکنش نشان نمی دهید. در واقع برای درک مسائل همواره زمان گذاشته و تا حد امکان می خواهید به صورت عینی موضوعات را بررسی کنید. ظرفیت و توانایی تجزیه و تحلیل بالایی دارید. بر این باورید که از طریق گفتمان، اطلاعات ارزشمندی ایجاد می شود که می توان از آن ها برای تغییر خود استفاده نمود. معمولا رفتارتان تکانشی نیست و می توانید به خوبی احساسات خود را کنترل کنید. تا حدودی درونگرا هستید و بیشتر مواقع برافکارتان متمرکز می باشید. از حواستان برای درک پدیده ها و بررسی جوانب مثبت و منفی آن استفاده می کنید. چنانچه امکانات و شرایط مساعد باشد مهارت خوبی برای برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک دارید.

نکته سنج

شما توانایی و درک قابل قبولی در تفکیک مسائل و جزئیات از یکدیگر دارید. زمانی که خود، دیگران یا وقایع را ارزیابی می کنید، جزئیات را در نظر گرفته و می توانید پدیده ها را به خوبی تقسیم بندی کنید. قبل از قضاوت در رابطه با یک موقعیت یا شرایط می توانید با دقت تفاوت های ظریف بین مسائل را تشخیص دهید و نکات بیشتری را در نظر بگیرید. در واقع این ویژگی به "توانایی افتراقی" معروف است. یعنی افرادی که تفاوت بین مسائل را خیلی خوب درک می کنند.

مشاهده گر

شما فردی بصیر، مستقل و مبتکر هستید. جهان را با روش های جدید و منحصر به فرد خود نگاه می کنید. به عبارتی می توانیم بگوییم فردی تیزبین هستید که می توانید جزئیات و مسائل پیچیده را به خوبی نظاره کنید. انگیزه زیادی برای کشف حقایق دارید و کنجکاوی تان گاهی باعث می شود درونگرا شوید. به نظر می رسد فردی محقق هستید و برایتان کشف کردن مسائل چیز مهمی است. این ویژگی گاهی باعث می شود که به جای عمل کردن، بیشتر مسائل را به صورت ذهنی بررسی کنید و برخی از مواقع جنبه های واقعی زندگی را نادیده بگیرید.

متقاعد کننده

شما فردی هستید که می توانید سایرین را به خوبی برای انجام کارهای دیگر ترغیب کنید. هنگامی که می خواهید دلیل یا استدلالی برای کسی بیاورید، احساسات و یا منطقی بودن طرف مقابل را در نظر بگیرید. معمولا کلامتان به گونه ای است که باعث مقابله و مخالفت دیگران نمی شود. شما معمولا در بحث کردن توانایی بالایی دارید و می توانید استدلال های دیگران را با دلایل منطقی و قانع کننده پاسخ دهید.

نمایش بیشتر
تیپ C

مستقل

شما سعی می کنید تا در زندگی استقلال خود را حفظ کنید و صرفا مطابق میل و نظر دیگران رفتار نکنید. بنابراین به راحتی تحت تاثیر اطرافیان قرار نمی گیرید و برای خودتان قواعد و اصول خاصی دارید. به نظر می رسد تصمیم گیری های شما بیشتر بر اساس باورها و اعتقادات خودتان است و انتظارات و قضاوت های جامعه تاثیر کمتری بر آن ها می گذارند. این ویژگی باعث می شود تا به صورت خودکار عمل نموده و برای انجام کارهای خود وابستگی کمتری داشته باشید.

قضاوت متعادل

شما سعی می کنید تا همیشه تصمیم گیری های عادلانه ای در زندگی داشته باشید. قبل از اینکه در مورد موضوع یا مسئله ای نتیجه گیری کنید زوایا و جنبه های مهم آن را بررسی و سپس نظرتان را بیان نمایید. این ویژگی به شما کمک می کند تا شتاب زده دیگران را مورد نقد قرار ندهید. می توانیم بگوییم که نگاهتان صفر و یک نیست. یعنی همه چیزها را بد و یا خوب در نظر نمی گیرید. در واقع سعی می کنید با رعایت انصاف و عدالت در مورد دیگران صحبت کنید.

با تدبیر

فردی هستید که سنجیده صحبت می کنید. به عبارتی در تشخیص زمان مناسب و درست حرف زدن با دیگران به نوعی مهارت دارید. حتی زمانی که می خواهید از دیگران انتقاد کنید با تکیه بر این توانایی خود طوری آن را انجام می دهید که فرد مقابل آزرده خاطر نشود. البته منظور ما از این ویژگی این نیست که شما واقعا نظر و احساس واقعی خود را پنهان می کنید. بلکه شما توانایی ویژه ای دارید که باعث می شود نظرات و عقاید خود را به صورت جذاب و به دور از اهانت بیان کنید.

رشد یافته

به عنوان یک فرد بالغ و رشد یافته به رفتار و احساسات خود آگاهی دارید. به طور معمول می توانید به خاطر تعهداتی که به شما محول می شود، نیازهای تان را به تعویق بیندازید. به خودتان اطمینان دارید و به راحتی انتقادات را شنیده و آن ها را می پذیرید. به نیازهای خود و دیگران به خوبی توجه می کنید و همین امر باعث می شود که رفتار سالم و سازنده ای داشته باشید. به این درک رسیده اید که همه چیز را نمی دانید و به نقاط قوت و ضعف تان آگاهی خوبی دارید.

حساس

نسبت به مسائل و جزئیات زندگی حساس هستید و سعی می کنید به جنبه های مختلف آن توجه کنید. دنیا را از زوایای مختلف نگاه می کنید و معمولا به دنبال پاسخ های مهم در زندگی می باشید. تجربیات زندگی خود را تصور کرده و سعی می کنید در مورد آن تعمق کنید. چه فرد درونگرایی باشید و چه برونگرا این ویژگی در شما باعث می شود که گاهی نیاز به تنهایی به دور از هرگونه سرو صدا و درگیری داشته باشید.

منظور ما در اینجا حساس بودن به صورت اختلال HSP نیست(این کلمه مخفف افراد با حساست بالا می باشد). بلکه به صورت طبیعی بیانگر توجه و دقت نظر است. اما چنانچه این میزان از حد بیشتر باشد می تواند به صورت اختلال یا یک مشکل در نظر گرفته شود.

تحلیل گر

به عنوان یک فرد تحلیلی تمایل دارید که قبل از تصمیمات بزرگ، اطلاعات را به طور کامل جمع آوری نمایید و همه جنبه های آن را در نظر بگیرید. از داده ها و آمار و ارقام برای بررسی جنبه های مختلف یک موضوع استفاده می کنید. نظر دیگران را زمانی می پذیرید که استدلال و توضیح قانع کننده ای برای اثبات آن داشته باشند. در غیر این صورت حرف های سطحی و غیرقابل مشاهده را جدی نمی گیرید. فرد منتقدی هستید و از تجزیه و تحلیل مسائل و تحقیق در مورد علت وقایع لذت می برید.

استانداردهای بالا

استاندارد ها و معیارهای به نسبت بالایی را برای خود و دیگران دارید. به این معنی که انتظارتان این است که کارها به نحو احسنت انجام شود. رفتار و برخوردتان را با ملاک و قوانینی که در ذهن دارید ارزیابی کرده و تلاش می کنید طبق اصول مشخصی رفتار کنید. قضاوت و نظر دیگران برایتان اهمیت دارد و دوست ندارید که آن ها عملکرد و توانایی شما را زیر سوال ببرند. از اینکه بتوانید کارها را طبق برنامه و روال مشخص ذهنی خود پیش ببرید، خرسند خواهید شد.

نمایش بیشترمشاغل مناسب شما
حسابدار
تحلیلگر داده
داروساز
دانشمند
داروساز
تکنسین خدمات
مدیریت ریسک
دستیار پزشک
مشاور شغلی
مشاور تحصیلی
نقاش
شاعر
طراح صحنه
طراح لباس
گرافیست
مترجم
عکاس
روحانی
مددکار اجتماعی
پژوهشگر
روانشناس
جامعه شناس
سردبیر مجله
فیلسماز
ناشر
موسیقی دان
نمایش نامه نویسملاحظات شغلی و سازمانی

نحوه ملاقات و قرار کاری با شما

بهتر است جلسات و یا هرگونه ملاقات با شما دستور کار آماده و مشخص داشته باشد و ترجیحا حضوری باشد. از آنجایی که شما کمتر صحبت می کنید و بیشتر فکر می کنید، ترجیح می دهید شنونده باشید و نکات مهم را یادداشت کنید. البته بهتر است که مسائلی که در این جلسات مطرح می شود کاربردی و مفید و در مورد موضوعات مهم باشد. همچنین لازم است تا همکاران به سوالات شما در مورد چگونگی و چرایی مسائل پاسخ دهند.

ارسال پیام کاری

پیام هایی که به شما داده می شود باید محترمانه و مبادی آداب باشند. در لفافه صحبت کردن و اینکه بخواهند موضوعی را غیرمستقیم به شما بگویند ذهنتان را درگیر می کند و علاقه ای به آن ندارید. شما موضوعات را منطقی بررسی می کنید بنابراین هر پیام و نکته ای که در مورد آن صحبت می شود باید جزئیات دلایل مسائل در آن گنجانده شود.

نحوه بازخورد به شما

ترجیح می دهید تا همکاران تان در خلوت و کاملا منطقی و ذکر دلایل به شما مسئله ای را گوشزد کنند. در واقع از اینکه بخواهند جلوی جمع نقدی را به شما بگویند نارحت می شوید، اما متاسفانه معمولا نمی توانید این ناراحتی را مستقیما اعلام کنید. بنابراین بهتر است با شما ملایم تر رفتار شود و دلایل مسائل برایتان توضیح داده شود.

تفویض اختیار به شما

وقتی که کارها به شما واگذار می شود باید زمان لازم در اختیارتان قرار گیرد. بعلاوه بهتر است هنگامی که اختیار به شما داده شد با دقت نیازها و ملزوماتی که نیاز دارید را برایتان فراهم کنند. در واقع وقتی مسئولیتی را می پذیرید باید جزئیات کار و فرایند انجام آن به طور کامل در اختیارتان قرار گیرد و نیروهای بالادستی حتما به سوالات شما به دقت پاسخ دهند.

نحوه ایجاد انگیزه به شما

شما در کارهایی انگیزه می گیرید که منظم، ثابت و دارای یک فرایند مشخص باشد. امنیت شغلی و وفاداری برایتان از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیحا تمایل دارید که کارهایتان مطابق انتظارات دیگران باشد. به همین دلیل وقتی زیادی مورد انتقاد قرار بگیرید، ممکن است منفعل شوید و انگیزه تان را از دست بدهید.

نحوه مدیریت شما

کسی که می خواهد شما را مدیریت کند باید بداند که اولین گام این است که اعتمادتان را جلب کند. مدیران و کسانی که می خواهند شما را هدایت کنند در درجه اول باید به وعده های خود عمل کنند، نگرش درستی به کار داشته باشند و توانایی شان برای شما اثبات شده باشد. لازم است اجازه داده شود تا استقلال شخصی داشته باشید تا بتوانید وظایف خود را درست انجام دهید و تخصص تان را به خوبی به کار گیرید.

دورکاری با تیپ شخصیت شما

دورکاری برایتان مشکل خاصی ایجاد نمی کند به خصوص زمانی که در خانه با دوستان یا خانواده خود کار می کنید. فقط زمانی که کارتان به صورت دورکاری می شود باید زمان و فرصت لازم جهت سازگاری با این تغییر داده شود تا به مرور بتوانید عملکرد خود را در شرایط جدید افزایش دهید. از آنجا که ممکن است برای برخی از کارها به توضیحات بیشتری نیاز داشته باشید بهتر است به صورت هفتگی و یا چند وقت یکبار بتوانید سوالات خود در مورد نحوه درست و دقیق انجام کارها را بپرسید.

شما به عنوان رهبر یا مدیر

در شرایطی که بخواهید رهبر باشید سعی می کنید روال و ساختار مشخصی را برای همکاری بین اعضای تیم ایجاد کنید. به نیازهای افراد زیرمجموعه خود توجه خواهید کرد و دوست دارید آن ها نیز شما را به خوبی درک کنند. کیفیت کار برایتان خیلی مهم است و تلاش خود را برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب انجام می دهید.

استرس های شغلی شما

ثبات و امنیت شغلی برای شما مهم است. به همین دلیل مجموعه و سازمانی که در آن کار می کنید باید این مسئله را مورد توجه قرار دهد و راه حل هایی برای کاهش آن در نظر بگیرد. همچنین زمانی که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری ندارید دچار سردرگمی می شوید و ممکن است تحت فشار قرار بگیرید. در شرایط تنش معمولا کناره گیری می کنید و یا حتی منفعل می شوید. به طوریکه کمتر با دیگران صحبت می کنید و آرام و گوشه گیر به نظر می آیید.
کد عملکردی شما

برای اینکه عملکرد شما افزایش یابد و بتوانید تغییرات ارزشمندی در خود ایجاد کنید لازم است که به مثلث SDQ تان توجه شود. توجه به رئوس این مثل نقطه ای است که به عملکرد شما گره خورده است:

شما باید خاطر جمع شوید که همه شرایط تحت کنترل است و مشکلی برایتان پیش نمی آید. هرگونه نا امنی و احساس خطر می تواند عملکرد شما را مختل نماید.

مسیر، جهت و هدفی که قرار است به سمت آن حرکت نمایید باید با جزئیات به شما توضیح داده شود. همچنین انتظارات و تکالیفی که در کار باید انجام بدهید باید برایتان تعریف شده باشد. در غیر این صورت دچار سردرگمی می شوید و عملکردتان افت خواهد کرد.

برای اینکه انرژی لازم را گرفته و بتوانید خوب کار کنید باید حتما احساس صلاحیت کنید. به عبارتی لازم است تا احساس کنید که می توانید کارهای خود را به خوبی و دقت انجام دهید و سیستم نیز برای کارتان اعتبار و ارزش قائل است.
تیپ نزدیک به شخصیت شما در سایر آزمون ها و طبقه بندی ها مشهور
دسته بندی بقراط: مزاج بلغمی (سرد و مرطوب)
دسته بندی افلاطون: فیلسوف
دسته بندی یونگ: احساسی/ منطقی
تست شخصیت شناسی رنگ: سبزآبی
تست شخصیت شناسی MBTI: ISFJ، ESFJ
تست شخصیت شناسی اینیاگرام: دانش طلب، مسالمت جو، منصف
تست شخصیت PSI: حمایتگر/ تحلیلگر
تیپ شناسی چهارگانه شخصیت: تیپ شخصیتDC
نظام ارزیابی پیش از استخدام آمریکا: حمایتگر، اندیشمنداختلالات روانی محتمل

توجه داشته باشید که منظور ما از این بخش این نیست که شما مبتلا به اختلال روانی هستید. در واقع هر تیپ شخصيتي، صفاتی دارد که وقتی بر رفتار فرد غالب می شود، می تواند زمینه را برای بروز نشانه های تعدادی از اختلالات روانی فراهم نماید. در واقع، گاهی نوع تعاملتان با محیط بر اساس ویژگی های شخصیتی که دارید، بستری برای رشد نشانه ها و علائم این بیماری ها می شود.

علت ارائه این بخش از تفسير، برای این است که بدانید بر اساس تیپ شخصیتی تان کدام صفات و ویژگی ها و در چه شرایطی می توانند مشكل ساز شوند؛ در نتيجه آمادگي و آگاهي بيشتري براي كنترل و غلبه بر آنها خواهيد داشت.

اختلال شخصیت وسواسي (OCPD)

از آنجا که شما فرد بسیار دقیقی هستید و از طرفی نظر دیگران برایتان بسیار مهم است، رگه های کمال گرایی و توجه بیش از حد به جزئیات در شما بیشتر دیده می شود. این موارد نشانه هایی است که در صورت افراطی شدن ممکن است زمینه را برای بروز رگه هاي اختلال شخصیت وسواسی فراهم نماید.

اضطراب (AX)

پایداری، ثبات، نظم و انسجام کاری در زندگی برای شما اهمیت زیادی دارد. وقتی کارهای شما از حالت روتین خارج می شود و مجبورید وضعیت خود را تغییر دهید، اغلب احساس نگرانی و اضطرابتان بيش از حد افزایش پيدا مي كند.

اختلال شخصیت اجتنابی (APD)

از آنجا که شما اغلب نسبت به ترس های خود، رويكرد انفعالي و اجتنابي داريد، بنابراین ممکن است برخی از استرس های محیطی مانند عدم توجه دیگران، تغییر پذیری بالا، ناامنی، بی عدالتی و بی نظمی در بلند مدت باعث شود كه گوشه گیر شده و رگه هاي اختلال شخصيت اجتنابی را بروز دهيد.

افسردگی (D)

شما به سختی نظرات و عقاید خود را بیان می کنید. همیشه اهل مراعات دیگران هستید. چنانچه در شرایط و محیطی قرار بگیرید که فشار زيادي رویتان باشد و در عين حال نتوانید حرف هایی که در دلتان هست را بگویید، احتمال بروز نشانه هايي نظير گوشه گيري و افسردگي در شما افزايش مي يابد.

اختلال خواب (SD)

بعضی از تغییرات محیطی که ثبات و امنیت شما را به خطر می اندازد، می تواند به شدت ذهنتان را درگیر کند. در چنین مواقعی احتمال بروز اختلال خواب در شما تشدید می شود.

اختلال شخصیت وابسته (DPD)

بر اساس تیپ غالبتان، برخی از جنبه های شخصتی شما از جمله ترس از ناراحتی دیگران و جدایی از آنها ممکن است باعث شود بیش از حد به نزدیکان خود وابسته شوید. اين امر مي تواند رگه هاي اين اختلال را در شما فعال كند.
راهکارها و پیشنهادات

 • نتایج استفاده از راه حل های جدید را ارزیابی کنید تا بتوانید به خوبی کارآمدی آنها را متوجه شوید.
 • سعی کنید تصمیم گیری در مورد مسائل بزرگ را به تاخیر نیندازید. این کار باعث حل شدن آنها نمی شود. در واقع بررسی و رسیدگی به موضوعات، استرس شما را در بلند مدت کاهش خواهد داد.
 • وقتی می خواهید درباره یک موضوع تصمیم گیری کنید، یک بازه زمانی مشخص برای خود تعیین نمایید. اگر در این بازه نتوانستید راه حلی پیدا کنید، با فردی که به او اعتماد دارید مشورت نمایید.
 • ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانید و در کنار آن، از سایر روش های مدیریت استرس برای کنترل تنش های خود استفاده نمایید.
 • سعی کنید به راحتی آزرده خاطر نشوید و کینه به دل نگیرید. اگر احساس می کنید حرف یا صحبت کسی شما را ناراحت کرده، بهتر است مستقیماً با او صحبت کنید.
 • تلاش کنید نظرات و ایده های هایی را که دارید، به طور مستقیم و با صراحت بیشتری به دیگران توضیح دهید.
 • برای کاهش استرس و مدیریت بهتر زمان، بخشی از کارهایتان را به دیگران واگذار کنید.
 • تخصص و دانش خود را با سایرین به اشتراک بگذارید تا آنها نیز بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
سیستم تطبیقی DISC با شاخص های O*NET

هر شغل دارای استانداردهایی است که برای انتخاب آن باید ویژگی های ما به آن نزدیک باشد. تعداد زیادی از این شاخص ها به شدت تحت تاثیر شخصیت قرار دارند. در این بخش 615 هزار الگوی رفتاری شما در تست دیسک با اطلاعات شاخص های بانک جهانی مشاغل (O’net) تطبیق داده می شود. بر این اساس و پس از آنالیز و تحلیل های آماری پیشرفته، میزان انطباق شما با «مهمترین شاخص های تاثیرپذیر» محاسبه و گزارش می گردد.

سبک های کاری – وابسته به فرد (WSI)

هر فرد شیوه کار یا استراتژی های خاصی برای عملکرد مطلوب هنگام کار کردن دارد. سبک های کاری افراد متفاوت هستند و انتخاب یک شغل متناسب با آن می تواند میزان بهره وری را افزایش دهد. در نمودار زیر ابتدا درصد تطابق تان با سبک های کاری وابسته به فرد آورده می شود و سپس به توضیح هر بخش می پردازیم.

تفکر تحلیلی (AT)
توجه به جزئیات (AD)
ابتکار (IA)
نوآوری (IN)
صداقت (IG)
کنترل خود (SC)
تحمل استرس (ST)
دست آورد تلاش (AE)
پشتکار (PR)
توضیحات شاخص های WSI

تفکر تحلیلی (AT)

این مشخصه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد. میزان تطابق شما با مشاغل تحلیلی در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 60.28 % می باشد.

توجه به جزئیات (AD)

این مورد مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم دقت در جزئیات و انجام کامل کارها است. میزان تطابق شما با کارهایی که نیاز به توجه به جزئیات دارد در بانک مشاغل برابر با 66.03% می باشد.

ابتکار (IA)

این ویژگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که لازمه آن تمایل به رویارویی با چالش ها و استفاده از ایده ها و نوآوری ها برای حل مسائل است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری بانک مشاغل برابر با 43.16 % می باشد.

نوآوری (IN)

این جنبه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که به خلاقیت و تفکر جایگزین برای توسعه ایده های جدید و پاسخ به مشکلات مربوط به کار نیاز دارد. میزان تطابق شما با نوآوری در بخش سبک های کاری برابر با 40.47 % می باشد.

صداقت (IG)

مشخصه صداقت مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که در آن راستی و اخلاق حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری بانک مشاغل برابر با 83.21 % می باشد.

کنترل خود (SC)

ویژگی گفته شده به هماهنگی شما با مشاغلی مربوط می شود که در آن حفظ خونسردی، کنترل احساسات، کنترل خشم و اجتناب از رفتارهای پرخاشگرانه، حتی در شرایط بسیار دشوار اهمیت بسیاری دارد. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری برابر با 67.91% می باشد.

تحمل استرس (ST)

این شاخص مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم پذیرش انتقاد و برخورد آرام و موثر با شرایط استرس زا است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری برابر با 27.35 % می باشد.

دستاورد/تلاش (AE)

اين ویژگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند ایجاد و حفظ اهداف موفقیت آمیز و چالش برانگیز و تلاش برای تسلط بر وظایف است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 61.98 % می باشد.

پشتکار (PR)

آخرین شاخص بخش سبک های کاری وابسته به فرد مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که به پشتکار در برابر موانع نیاز دارد. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 68.77 % می باشد.

نمایش بیشتر

سبک های کاری – وابسته به جمع (WSC)

سبک های کاری وابسته به جمع تمایلات محیطی و اجتماعی برای انجام درست کارهاست. توجه به مشاغلی که نیازهای این نوع سبک های کاری را فراهم می کنند می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد شغلیتان داشته باشد. در زیر درصد تطابق شما با 7 شاخص مربوط به این بخش گزارش شده است.

همکاری (CP)
استقلال (DE)
وابستگی (ID)
جهت گیری اجتماعی (SO)
نگرانی برای دیگران (CO)
سازگاری با تغییر (AF)
رهبری (LE)
توضیحات شاخص های WSC

همکاری (CP)

این مشخصه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند خوشایند بودن با دیگران در کار و نشان دادن نگرش خوش اخلاق و همکاری است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 55.8 % می باشد.

استقلال (DE)

این بخش در رابطه با هماهنگی شما با مشاغلی است که مهمترین مسائل آن توسعه روش های مستقلانه برای انجام کارها، هدایت خود با نظارت ناچیز یا بدون نظارت و وابستگی به خود برای انجام کارها است. میزان تطابق شما با این نوع مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 12.32 % می باشد.

وابستگی (ID)

ویژگی وابستگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مهمترین مسائل در آن قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان و انجام تعهدات است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 80 % می باشد.

جهت گیری اجتماعی (SO)

این مشخصه به مشاغلی اشاره دارد که نیازمند ترجیح کار با دیگران به جای تنهایی در محل کار است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 55.76 % می باشد.

نگرانی برای دیگران (CO)

شاخص فوق مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم حساسیت به نیازها و احساسات دیگران و درک و کمک در کار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 76.67 % می باشد.

سازگاری با تغییر (AF)

جنبه فوق مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند آماده بودن برای تغییر (مثبت یا منفی) و تنوع قابل توجه در محل کار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 16.15 % می باشد.

رهبری (LE)

آخرین بخش از سبک های کاری وابسته به جمع، مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند تمایل به رهبری، مسئولیت پذیری و ارائه نظرات و جهت گیری است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 35.51 % می باشد.

نمایش بیشتر

ارزش های کاری (WV)

ارزش های کاری به باورها و ایده آل های شما در مورد یک شغل برمی گردد. وجود این ارزش ها در مشاغل باعث می شود تا در آن کار رضایت شغلی بیشتری احساس کنید. در نمودار زیر تطابق شما با مهمترین شاخص های مربوط به این بخش آمده است.

دستاورد ها (AC)
استقلال (IN)
تشخیص (RC)
روابط (RL)
پشتیبانی (SU)
شرایط کار (WC)
توضیحات شاخص های WV

دستاوردها (AC)

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 49.52 % می باشد.

استقلال (IN)

مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می کنند به کارکنان اجازه می دهد که به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری هستند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 44.72 % می باشد.

تشخیص (RC)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، پیشرفت و پتانسیل رهبری را ارائه می دهند و اغلب معتبر محسوب می شوند. نیازهای متناظر عبارتند از پیشرفت، اقتدار، به رسمیت شناختن و وضعیت اجتماعی. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 44.69 % می باشد.

روابط (RL)

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارکنان این امکان را می دهد تا به دیگران خدمات ارائه دهند و در یک محیط دوستانه و غیر رقابتی با همکاران خود کار کنند. نیازهای مربوطه ارزش های اخلاقی و خدمات اجتماعی هستند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 65.56 % می باشد.

پشتیبانی (SU)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، مدیریت حمایتی را ارائه می دهند که پشت سر کارکنان قرار دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 79.35 % می باشد.

شرایط کار (WC)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، امنیت شغلی و شرایط کاری خوبی را ارائه می دهند. در واقع این نوع کارها می توانند تعهد لازم جهت حفظ و نگه داشت نیروی انسانی را ارائه کنند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 81.23 % می باشد.

نمایش بیشتر

علاقه مندی ها (IN)

این قسمت به رغبت و علائق شما بر می گردد. به عبارتی هر فرد برای انتخاب حوزه کاری خود برخی از ویژگی ها را بیشتر ترجیح می دهد. در نمودار زیر میزان تطابق تان با 6 شاخص علاقه مندی گزارش شده است.

واقع بینی (RE)
تحقیقی (IN)
هنری (AR)
اجتماعی بودن (SO)
سازمانی بودن (EN)
قاعده مندی (CO)
توضیحات شاخص های IN

واقع بینی (RE)

مشاغل واقع بینانه اغلب فعالیت های کاری است که شامل مشکلات عملی و راه حل ها می شود. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و مواد واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آلات سروکار دارند. بسیاری از مشاغل این بخش مستلزم کار در خارج از محیط سازمانی است و در آن نیازی به کاغذ بازی زیاد یا همکاری نزدیک با دیگران نیست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_RE % می باشد.

تحقیقی (IN)

مشاغل تحقیقی غالبا شامل کار با ایده ها می شود و به تفکر گسترده ای نیاز دارد. این موارد می تواند شامل جستجوی حقایق و کشف مسائل ذهنی باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_IN % می باشد.

هنری (AR)

مشاغل هنری اغلب شامل کار با اشکال، طرح ها و الگوها است. آنها اغلب نیاز به ابراز وجود دارند و می توانند بدون رعایت مجموعه ای از قوانین کار را انجام دهند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_AR % می باشد.

اجتماعی بودن (SO)

مشاغل اجتماعی اغلب شامل کار ، ارتباط و آموزش افراد است. آن ها اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_SO % می باشد.

سازمانی بودن (EN)

مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و انجام پروژه ها می شود. این مشاغل می تواند دربرگیرنده افراد پیشرو و تصمیم گیری های زیادی باشد. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_EN % می باشد.

قاعده مندی (CO)

مشاغل معمولی اغلب شامل پیروی از روش ها و روال های مشخص است. این مشاغل می تواند شامل کار با داده ها و جزئیات باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_CO % می باشد.

نمایش بیشتر

مهارت های پایه (BS)

این نوع مهارت ها اشاره به ظرفیت های اولیه ای دارد که می تواند سرعت و پیشرفت در انجام یک کار را تسهیل نماید. در نمودار زیر درصد تطابق شخصیت شما با هشت مهارت پایه گزارش شده است.

گوش دادن فعال (AC)
نظارت (MO)
صحبت کردن (SP)
هماهنگی (CO)
مذاکره (NO)
قانع کردن (PE)
ادراک اجتماعی (SP)
جهت گیری خدمات (SO)
توضیحات شاخص های BS

گوش دادن فعال (AC)

این مشاغل شامل مواردی است که نیازمند مهارت هایی نظیر توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سوالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 76.18 % می باشد.

نظارت (MO)

این مشاغل شامل مواردی است که نیازمند توانایی و مهارت در نظارت و ارزیابی عملکرد خود، سایر افراد یا سازمان ها برای بهبود یا انجام اقدامات اصلاحی می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 48.62 % می باشد.

صحبت کردن (SP)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن مهارت صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 58.1 % می باشد.

هماهنگی (CO)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن فرد باید بتواند به خوبی بین دیگران و افراد یک تیم یا سازمان هماهنگی ایجاد نماید. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 61.79 % می باشد.

مذاکره (NO)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که مستلزم مهارت و توانی فرد برای گرد هم آوردن دیگران و تلاش برای حل اختلافات و تعارضات است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 74.73 % می باشد.

قانع کردن (PE)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که مستلزم مهارت فرد برای ترغیب دیگران به تغییر نظر یا رفتارشان می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 53.35 % می باشد.

ادراک اجتماعی (SP)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن مهارت صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 58.1 % می باشد.

جهت گیری خدمات (SO)

این ویژگی مربوط به مشاغلی می شود که در آن فرد باید مهارت ارائه خدمات را داشته باشد. یعنی بتواند به طور فعال به دنبال راه هایی برای کمک به مردم باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 80.87 % می باشد.

نمایش بیشتر

مهارت های پیشرفته (AS)

این نوع مهارت ها اشاره به ظرفیت های توسعه یافته و چندمحوری دارد که می تواند فرد را برای انجام کارهای پیچیده آماده نماید. در نمودار زیر درصد تطابق شخصیت دیسک شما با هفت مهارت اساسی یا پیشرفته گزارش شده است.

تفکر انتقادی (CT)
حل مشکلات پیچیده (CS)
کنترل کیفیت (OC)
قضاوت و تصمیم گیری (JD)
تجزیه و تحلیل سیستم ها (SA)
مدیریت منابع پرسنلی (MP)
مدیریت زمان (TM)
توضیحات شاخص های AS

تفکر انتقادی (CT)

این مهارت مربوط به مشاغلی است که در آن استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیدا کردن راه حل های جایگزین، نتیجه گیری درست و بررسی موشکافانه مشکلات در آن اهمیت دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 34.11 % می باشد.

حل مشکلات پیچیده (CS)

این مهارت مربوط به مشاغلی است که لازمه آن شناسایی مشکلات پیچیده و بررسی اطلاعات مربوط به توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راه حل هاست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 26.29 % می باشد.

کنترل کیفیت (OC)

این مهارت ها اشاره به مشاغلی دارد که نیازمند توانایی انجام آزمایشات و بازرسی از محصولات، خدمات یا فرآیندهای ارزیابی کیفیت یا عملکرد می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 63.87 % می باشد.

قضاوت و تصمیم گیری (JD)

مشاغلی که به این مهارت نیاز دارند لازم است تا در آن فرد بتواند هزینه ها و مزایای نسبی اقدامات احتمالی برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها را به درستی تشخیص دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 60.6 % می باشد.

تجزیه و تحلیل سیستم ها (SA)

در این مشاغل فرد باید مهارت این را داشته باشد که نحوه عملکرد یک سیستم، تغییرات شرایط و اقدامات مورد نیاز برای بهبود یا اصلاح عملکرد را تشخیص دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 63.21 % می باشد.

مدیریت منابع پرسنلی (MP)

این بخش نیازمند مهارت هایی برای ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار و شناسایی بهترین افراد جهت انجام یک پروژه می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 50.54 % می باشد.

مدیریت زمان (TM)

این بخش به مشاغلی بر می گردد که در آن لازم است تا فرد بتواند به خوبی زمان ها و برنامه های رسیدن به یک پروژه را مدیریت نماید. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 49.73 % می باشد.

نمایش بیشتر

فعالیت های کاری - انتزاعی (WAA)

هر شغل مجموعه ای از فعالیت ها، کارها و رفتارهای مختص به خود دارد. در این بخش به مواردی اشاره داریم که در آن فعالیت های ذهنی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نمودار زیر درصد تطابق شما با 8 شاخصه مهم فعالیت های کاری انتزاعی آمده است.

تجزیه و تحلیل (AI)
تدوین اهداف و استراتژی ها (DS)
ارزیابی استانداردها (AS)
قضاوت در مورد کیفیت (JQ)
تصمیم گیری و حل مشکلات (MD)
سازماندهی و برنامه ریزی (OP)
تفکر خلاق (TC)
بروزرسانی و استفاده از دانش (UK)
توضیحات شاخص های WAA

تجزیه و تحلیل (AI)

این بخش مربوط به مشاغلی است که در آن فعالیت محوری فرد شامل شناسایی اصول، دلایل یا حقایق اساسی اطلاعات و تجزیه داده ها به قسمت های جداگانه می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 61.7 % می باشد.

تدوین اهداف و استراتژی ها (DS)

در اینگونه مشاغل فعالیت اصلی و مورد نیاز تعیین اهداف بلند مدت و استراتژی ها و اقدامات برای دستیابی به آنهاست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 46.81 % می باشد.

ارزیابی استانداردها (AS)

این مشاغل نیازمند فعالیت هایی است که شامل استفاده از اطلاعات مربوطه و قضاوت فردی برای تعیین میزان انطباق رویدادها یا فرایندها با قوانین، مقررات و استانداردها است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 78.75 % می باشد.

قضاوت در مورد کیفیت (JQ)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن محوری ترین فعالیت فرد ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت اشیا یا افراد است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 59.78 % می باشد.

تصمیم گیری و حل مشکلات (MD)

این مشاغل شامل فعالیت هایی است که در آن تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل مشکلات از اهمیت بیشتری برخوردار است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 38.98 % می باشد.

سازماندهی و برنامه ریزی (OP)

مشاغل این بخش نیازمند فعالیت های مهمی چون توسعه اهداف و برنامه های خاص برای اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47.28 % می باشد.

تفکر خلاق (TC)

در مشاغل این بخش فعالیت های فرد معطوف به توسعه، طراحی، یا ایجاد برنامه ها، ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 22.65 % می باشد.

به روز رسانی و استفاده از دانش (UK)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن به روز بودن از نظر فنی و بکارگیری دانش جدید در شغل اهمیت زیادی دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 61.04 % می باشد.

نمایش بیشتر

فعالیت های کاری - اجتماعی (WAS)

این بخش به ما نشان می دهد که در انجام یک شغل مشخص چه تعاملاتی با سایر افراد رخ می دهد. انطباق این نوع فعالیت ها با شخصیت ما می تواند تاثیرگزاری مان در آن حرفه را افزایش دهد. در زیر درصد تطابق شما با مهمترین شاخص های این بخش آورده شده است.

مربیگری و توسعه (CD)
ارتباط با افراد خارج از سازمان (CO)
توسعه و ایجاد تیم (DT)
هدایت و ایجاد انگیزه (GM)
انجام فعالیت های اداری (PA)
اجرا یا کار مستقیم با عموم (WP)
ارائه مشاوره به دیگران (PC)
حل تعارضات و مذاکره (RC)
فروش یا تاثیرگذاری (SO)
توضیحات شاخص های WAS

مربیگری و توسعه (CD)

در فعالیت های مربوط به این مشاغل لازم است تا فرد بتواند به شناسایی نیازهای رشد دیگران، راهنمایی یا کمک به دیگران برای ارتقاء دانش یا مهارت های خود بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 60.22 % می باشد.

ارتباط با افراد خارج از سازمان (CO)

فعالیت هایی که در این شغل حائز اهمیت هستند عبارتند از ارتباط با افراد خارج از سازمان از جمله نمایندگی ها، مشتریان، مردم، دولت و سایر منابع خارجی. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 57.92 % می باشد.

توسعه و ایجاد تیم (DT)

در این مشاغل فرد لازم است تا بتواند به خوبی به تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری بین اعضای تیم بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 66.19 % می باشد.

هدایت و ایجاد انگیزه (GM)

در مشاغل این بخش مهمترین فعالیت، ارائه راهنمایی به زیردستان، هدایت آن ها طبق استانداردهای عملکرد و ایجاد روحیه و انگیزه برای افزایش بهره وری است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 56.43 % می باشد.

انجام فعالیت های اداری (PA)

در مشاغل مربوط به این مشخصه انجام کارهای اداری روزمره مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و کاغذبازی اهمیت بیشتری دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 63.32 % می باشد.

اجرا یا کار مستقیم با عموم (WP)

مشاغل این بخش مستلزم فعالیت هایی به منظور خدمات رسانی به مشتریان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرش مشتریان یا مهمانان می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 41.07 % می باشد.

ارائه مشاوره به دیگران (PC)

این قسمت شامل مشاغلی است که در آن ارائه راهنمایی و مشاوره به مدیریت یا گروه های دیگر در زمینه های تخصصی، علمی و سازمانی اهمیت ویژه ای دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 66.94 % می باشد.

حل تعارضات و مذاکره (RC)

اینگونه مشاغل لازمه فعالیت های فرد برای رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و حل نارضایتی ها و درگیری ها است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 75.96 % می باشد.

فروش یا تأثیرگذاری (SO)

در این مشاغل فرد باید بتواند به متقاعد کردن دیگران برای خرید کالا یا تغییر عقیده یا عملکرد خود بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 57.12 % می باشد.

نمایش بیشتر

خصوصیات ساختاری - سطح 1 (SCL1)

این قسمت مربوط به عوامل درجه یک و بسیار مهمی است که بر ماهیت کار تاثیر می گذارد. در خصوصیات سطح یک آثار و تبعات هر شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ادامه درصد تطابق شما با این شاخص ها آمده است.

پیامد خطا (CE)
آزادی در تصمیم گیری (DA)
فراوانی تصمیم گیری (FD)
تاثیر تصمیمات (ID)
اهمیت دقیق یا کامل بودن (IA)
شرایط خطرناک (DC)
توضیحات شاخص های SCL1

پیامد خطا (CE)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن پیامد خطای فرد بسیار بالاست. یعنی وقتی اشتباهی رخ دهد معمولا نتیجه آن خیلی جدی است و نمی توان به این راحتی وضعیت را اصلاح کرد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 13.74 % می باشد.

آزادی در تصمیم گیری (DA)

این مشاغل اشاره به کارهایی دارد که در آن فرد یا کارمند می تواند بدون نظارت تصمیم گیری کند. در واقع این نوع مشاغل آزادی عملی بیشتری در اختیار قرار می دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 28.85 % می باشد.

فراوانی تصمیم گیری (FD)

در این مشاغل نقش و اهمیت تصمیم گیری بارز است. یعنی فرد لازم است تا تصمیمات مهم زیادی برای سایر افراد، منابع مجموعه و یا نیازهای سازمان اتخاذ کند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 39.46 % می باشد.

تاثیر تصمیمات (ID)

این بخش به اهمیت و اثر تصمیمات فرد اشاره دارد. در اینگونه مشاغل تصمیم گیری فرد تاثیر زیادی بر حسن شهرت سازمان، منابع مالی و روند پیش روی آن می گذارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 26.29 % می باشد.

اهمیت دقیق یا کامل بودن (IA)

اینگونه از مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن لازم است تا افراد دقیق، کامل و بر اساس استانداردهای مشخص کارشان را پیش ببرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 37.55 % می باشد.

شرایط خطرناک (DC)

مشاغل این قسمت نشان می دهد که فرد در کار خود به میزان زیادی در معرض خطرات احتمالی و آسیب های روانی یا جسمی قرار دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با -15.51 % می باشد.

نمایش بیشتر

خصوصیات ساختاری - سطح 2 (SCL2)

این بخش نیز عوامل زمینه ای درجه دومی است که تطابق کارکنان با آن می تواند فرایند و پیشرفت کار را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه درصد تطابق شما با این شاخص ها آمده است.

سطح رقابت (LC)
سرعت تعیین شده (SE)
ساختار کار (SW)
فشار زمان (TP)
برنامه های کاری (WS)
اهمیت تکرار وظایف یکسان (IR)
توضیحات شاخص های SCL2

سطح رقابت (LC)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن لازم است تا افراد از فشارها و چالش های رقابتی آگاه باشند و بتوانند از دیگران به خوبی پیشی بگیرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 17.14 % می باشد.

سرعت تعیین شده (SE)

در این دسته از مشاغل حرکت و تصمیم گیری سریع فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یعنی افراد باید بتوانند با سرعت بالا و مدیریت تغییرات حاصل از این سرعت، کارها را پیش ببرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 6.43 % می باشد.

ساختار کار (SW)

این دسته از مشاغل کارهایی است که نیازمند سازماندهی، برنامه ریزی، اولویت بندی و شناسایی دقیق اهداف است. بنابراین فرد باید بتواند خود را با این شرایط کاری وفق دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47.2 % می باشد.

فشار زمان (TP)

این دسته از کار اشاره به مشاغلی دارد که ساختار آن به گونه ای است که فرد در یک بازه زمانی مشخص و دقیق بتواند کارها را پیش ببرد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با -0.42 % می باشد.

برنامه های کاری (WS)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن برنامه های کاری دقیق، از پیش تعیین شده و کاملا منظم هستند. بنابراین فرد باید بتواند خود را با این ساختار تطبیق دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 64.85 % می باشد.

اهمیت تکرار وظایف یکسان (IR)

در این نوع مشاغل لازم تا فرد یکسری فعالیت های جسمی یا ذهنی را بدون وقفه به صورت روتین و روزمره انجام دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 67.74 % می باشد.

نمایش بیشتر


اطلاع از جدیدترین آزمون ها و تخفیف ها در اینستاگرام ایسنج