تست هوش IQ ریون بزرگسالان (RPMT)
بهره هوشی شما

در این بخش طبقه هوشی شما براساس طبقه بندی استاندارد هوش مشخص شده است.

طبقه بندی از لحاظ هوش
درصد جمعیت
بهره هوشی
نابغه سرآمد
-
160 یا بیشتر
نابغه
-
145 تا 159
تیز هوش
-
130 تا 144
باهوش
-
120 تا 129
متوسط قوی
-
110 تا 119
متوسط
-
90 تا 109
مرزی
-
70 تا 89
آموزش پذیر
-
50 تا 69
تربیت پذیر
-
26 تا 49
حمایت پذیر
-
25 و پایین تر

بهره ی هوشی شما برابر با 127 می باشد. همانطور که در جدول ملاحظه می کنید، طبق این نمره، شما در طبقه ی افراد باهوش قرار دارید. می توان گفت شما از لحاظ هوشی، در سطحی بالاتر از متوسط جامعه قرار دارید. 


جایگاه شما در جامعه

شما از بهره هوشی خوبی برخوردارید. به طوری که از 96.41 درصد از افراد جامعه بالاتر هستید. شما از توانایی استدلال، حل مساله و قضاوت منطقی مناسبی برخوردارید. همین باعث می شود که در هنگام روبه رو شدن با مشکلات بتوانید راه حل های مناسبی پیدا کنید، با این حال لازم است در این گونه موارد توجه بیشتری به تجربیات خود و مشورت های دیگران داشته باشید. به طور کلی به نظر می رسد شما در یادگیری مطالب مختلف توانمندی خوبی دارید و با تلاش و پشتکار مناسب قادر خواهید بود که به وضعیت شغلی و تحصیلی خوبی در زندگی دست پیدا کنید.