تست بهزیستی روانی (PWB)
نمرات شما در یک نگاهنمره کل

نتیجه کلی آزمون نشان می دهد که شما از بهزستی روانی نسبتاً کمی برخوردارید. به این معنا که بهره وری روانی کلی شما از زندگی خود کمی کمتر از حد انتظار است. شیوه زندگی کردن شما اگرچه از انسجام نسبی برخوردار است، ولی گاهی نوعی عدم تعادل را در بخش های مختلف زندگی خود تجربه می کنید که باعث کاهش احساس رضایتتان می شود.

البته با توجه به اینکه این نمره، نمره کلی آزمون است؛ می توانید برای اطلاع از وضعیت دقیق خود در 6 مولفه بهزیستی روانی، ادامه تفسیر را مطالعه نمایید.
ارتباط مثبت با دیگران

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 48.6 درصد می باشد که نمره نسبتاً کمی است و نشان دهنده این است که شما اگرچه توانایی برقراری روابط موثر با دیگران را دارید، ولی معمولاً در این زمینه با مشکلاتی روبرو هستید.

شما معمولاً سعی می کنید دیگران و نیازهایشان را درک کنید ولی به نظر می رسد توانمندی کافی در این زمینه ندارید و بیشتر مواقع نمی توانید از دیدگاه طرف مقابلتان به مسئله نگاه کنید و بیشتر از دید خودتان شرایط را ارزیابی می کنید، این مسئله باعث می شود که اطرافیان گاهی احساس کنند که آنها را نادیده گرفته اید و خواسته هایشان را به خوبی درک نکرده اید.

همچنین به نظر می رسد که اعتماد شما به خودتان و ارزش هایتان کمی مخدوش است و همین امر گاهی باعث می شود که از دیگران کناره گیری کنید، در نتیجه مانع ایجاد روابط معنادار و عمیق با دیگران می شود و ممکن است احساس تنهایی را در شما افزایش دهد.
خود مختاری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 37.1 درصد می باشد که نمره نسبتاً کمی است و نشان دهنده این است که خودمختاری شما کمتر از حد انتظار است. برای شما کمی دشوار است که بتوانید در برابر فشار اجتماعی دیگران برای فکر کردن یا رفتار کردن مانند آنها مقاومت کنید.

شما سعی می کنید در شیوه تفکر و رفتارتان از اصول خود پیروی کنید، با این وجود بسیاری از مواقع، ارزیابی های اجتماعی و نظر دیگران بر روی شما و رفتارتان تاثیر می گذارد. زیرا شما نیاز نسبتاً زیادی به تایید دیگران دارید.

گاهی خودتان نیز احساس می کنید اعتماد به نفس کافی ندارید و آن چنان که لازم است سکان دار زندگی خود نیستید، زیرا اغلب نگران قضاوت و تایید دیگران هستید.

اگرچه به افکار و عقاید شخصی خود باور دارید و اکثر آنها را درست می دانید، با این حال برایتان دشوار است که آنها را به راحتی ابراز کنید، به ویژه اگر با عقاید و نظرات جمع همسو نباشد. مثلاً اگر با دیگران موافق نباشید، ترجیح می دهید مخالفت خود را در آن مورد اعلام نکنید و اگر هم تصمیم به این کار بگیرید معمولاً آن را در لفافه و به شکل غیر مستقیم عنوان می کنید.

این اتکا بر دیگران و نظراتشان به حدی در شما قوی است که در ارزیابی توانایی های خودتان نیز متکی بر نظر دیگران هستید و خود را از دید آنها و براساس قضاوت آنها ارزیابی می کنید. به عبارت دیگر در مواجهه با اکثر موقعیت ها، انتخاب ها و یا رفتارهای خود، مسئله ای که فکر شما را درگیر می کند این است که «بقیه چه فکری می کنند؟»
تسلط بر محیط

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 27.1 می باشد که نمره نسبتا پایینی است و نشان می دهد مدیریت بافت و محیط اطرافتان برایتان کمی دشوار است. با وجود اینکه دوست دارید تا حدودی کنترل اوضاع و موقعیت پیرامون خود را در دست داشته باشید و سعی می کنید در جهت تغییر و بهبود محیط اطراف خود قدمی بردارید، اما گاهاً احساس ناتوانی شما در کنترل محیط اطرافتان مانع از موفقیت شما در این زمینه می شود. به همین سبب اکثر فرصت های پیش آمده در زندگی خود را از دست می دهید. حتی ممکن است در برخی مواقع در مدیریت امور روزمره و برنامه های خود نیز به مشکل بخورید.اگرچه شما ممکن است برای فعالیت های روزمره و حتی آینده خود برنامه داشته باشید ولی به نظر می رسد پیروی از این برنامه ها کمی برایتان دشوار است.
رشد شخصی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 58.6 می باشد که به نسبت نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما برای رشد و پیشرفت خود در اغلب زمینه ها تلاش می کنید.

به نظر می رسد شما دربیشتر مواقع درحال کند و کاو دنیای درونی خود یا دنیای بیرونی تان هستید به همین سبب تقریبا نیروها و استعدادهای بنیادی خود را می شناسید و و تا حدودی برای پیشرفت در این زمینه ها تلاش می کنید

 از آنجایی که ادم نسبتا کنجکاوی هستید موقعیت و محیط پیرامون خود را به خوبی می شناسید. به همین دلیل اگر در موقعیتی قرار بگیرید که تناسب چندانی با اهداف و خواسته های شما ندارد با شناختی که از خودتان و  موقعیت پیرامونتان دارید می توانید مسیری متناسب با اهدافتان پیدا کنید. در واقع در هر محیطی سعی دارید از امکانات و شرایط آن برای زشد شخصی خودتان استفاده کنید.

از طرفی چون فردی کنجکاو هستید و ایده ها و اعمال جدید برایتان جالب است و یکنواخت بودن شما را خسته می کند فعالیت های چالشی را بیشتر می پسندید و معمولا مشاغل با این ویژگی برای شما موفقیت آمیز تر هستند.
هدفمندی در زندگی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 38.6 می باشد که نمره بسیار کمی است و نشان می دهد شما در زندگی هدف و جهت معینی ندارید

 به نظر می رسد شما با اینکه خودتان نیز راغب هستید بدانید از زندگی چه چیزی می خواهید اما هنوز هدف اصلی و نهایی زندگیتان را پیدا نکرده اید. اگرچه در گذشته تلاش می کردید برای خودتان اهدافی را تعیین کنید و در آن سمت و سو قدم بردارید، اما اکنون این تلاش برای شما چندان لذت بخش نیست به گونه ای که حتی ممکن است گاهی دست از تلاش بردارید.

 می توان گفت در گذشته و حال و حتی آینده معمولا سعی کرده اید هدف معینی داشته باشید و زندگی خود را به آن گره بزنید تا در جهت آن حرکت کنید. با اینکه در برخی جنبه ها موفق بوده اید و اهدافی تعیین کرده اید تا در ان مسیر تلاش کنید اما در بسیاری از جنبه های زندگی هنوز سردگم هستید و نمی دانید دقیقا چه خواسته ای دارید. در واقع  بیشتر درگیر این هستید که همین لحظه و همینجا دارم چکار می کنم و برای آینده خود چندان برنامه مشخصی ندارید.
پذیرش خود

نمره کسب شده توسط شما در این آزمون 17.1 می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان می دهد شما از نظر خودتان آنطور که باید مطلوب نیستید.

 به نظر می رسد شما اغلب ویژگی ها و صفات خود را نمی پسندید و معمولا در موقعیت های بین فردی و روابط نزدیک ترجیح می دهید این موارد از نظر دیگران پنهان بمانند.

از طرفی دیگر شما توانایی های خود را باور ندارید و به این دلیل که تمرکزتان بیشتربرنقاط ضعفتان است و نقاط قوت خود را نادیده می گیرید. یا به چشم تان نمی آیند ممکن است حتی موفقیت های خود را دست کم بگیرید. در واقع معتقدید باید خیلی چیزها را در خودتان تغییردهید تا به مطلوبیتی در مورد خود برسید.

اگر به هر دلیلی عمدی یا سهوی دچار در یک جمع دچار خطاهایی شوید. براحتی از اشتباهات خود نمی گذرید و اکثر مواقع در حال جدال با این اشتباهات هستید. ممکن است حتی خود را بخاطر این اشتباهات سرزنش کنید.

 اغلب درگیر مقایسه خود با دیگران هستید و در این قیاس احساس می کنید خیلی از افرادی که میشناسید درهر زمینه ای بهتر از شما هستند این احساس ناخوشایند رفته رفته منجر به نا امیدی در زندگی شما می شود و رضایت از زندگی را در شما کاهش می دهد.
راهکارها و پیشنهادات

از آنجایی که نتیجه این تست نشان می دهد سطح بهزیستی روانشناختی شما کمتر از حد انتظار است، و این امر می تواند بر کارآیی و سلامت جسمی و روانی تان تاثیر بگذارد. توصیه می کنیم برای افزایش آن راهکارها و تمرین هایی که در ادامه می آید را به کار ببندید.

 • لازم است روی عزت نفس خود کار کنید، همه انسان ها کامل نیستند و هر کسی نقطه ضعف خاص خود را دارد، به جای سرزنش خود بابت این موارد سعی کنید نقاط ضعف خود را بشناسید و در برطرف کردن آنها از دیگران کمک بخواهید
 • زمانی را برای خلوت با خودتان در نظر بگیرید و این سوال را از خودتان بپرسید که من از زندگی خودم چه چیزی می خواهم؟
 • در هر بعدی از زندگی اهداف تان را مشخص کنید هر چند که این اهداف کوچک و جزئی باشند برای آنها برنامه ریزی کنید و و به ان عمل کنید، موانع تان را بشناسید و سعی در برطرف کردن آنها داشته باشید، به برنامه خود پایبند باشید
 • مهارت برنامه ریزی خود را بالا ببرید، موانع موجود بر سر راهتان در برنامه ریزی های روزانه را شناسایی کنید و برای آنها قدمی بردارید.
 • خواسته ها و نیازهای خود را شناسایی کنید و آنها را در اولویت قرار دهید، و جایی که مخالف امری هستید و یا دوست ندارید کاری را انجام دهید محترمانه رد کنید. یاد بگیرید به موقع نه بگویید و در نظر داشته باشید که این نه گفتن دال بر بی احترامی به طرف مقابل نیست بلکه احترام به خواسته های خودتان، ضمن نگه داشتن احترام طرف مقابل است، در مواقع نه گفتن ضمن همدلی با طرف مقابل، توضیح مختصری در مورد دلیل نه گفتنتان بدهید و رد کنید.
 • برای داشتن ارتباط خوب با دیگران ابتدا لازم است هدف از برقراری روابط خود با دیگران را مشخص کنید. در روابطی که مطابق استاندارد های شما فردی برای برقراری روابط صمیمانه با شما مناسب هستند همدلی و درک متقابل خود را بالا ببرید، گوش دادن و همدلی با طرف مقابل را تمرین کنید برای عملکرد بهتر در این زمینه در هر موقعیت سعی کنید خود را جای طرف مقابل قرار دید و از دید او به مسئله نگاه کنید، اجازه صحبت کردن به او بدهید و هر از گاهی در مورد صحبت هایش به او بازخوردهای کوتاه دهید .  برای اینکه بهتر به نتیجه برسید پیشنهاد می کنیم در گروه درمانی ها یا کارگاه های ارتباط موثر و اموزش مهارت های اجتماعی شرکت کنید
 • در تصمیم گیری ها برای امور شخصی خودتان،  قبل از مطرح کردن موضوع با دیگری آن را برای خودتان روی کاغذ بیاورید و همه راه حل ها و مسیر های ممکن و ناممکن را بنویسید و در قدم بعد مزایا و معایب هر کدام را بنویسید و در نهایت تصمیم گیری کنید، در قدم آخر با افراد آگاه و متخصص در آن زمینه مشورت کنید نه اینکه اجازه دهید او برای شما تصمیم بگیرد.تمرین های عملی
 • تمرین اول

گام اول: همین الان یک برگه بردارید و یک طرف آن نقاط قوت و طرف دیگر آن نقاط ضعف خود را بنویسید، پس از اینکه کامل شد برگه را در اختیار دوست صمیمی و قابل اطمینانتان که شناخت زیادی از شما دارد یا یکی از اعضای خانواده قرار دهید تا اگر موردی هست اضافه کند و یا موردی اضافه هست حذف کند.

گام دوم: مواردی را که تحت کنترل خودتان است و می توانید دستکاری کنید، یعنی بهبود ببخشید یا برطرف کنید، علامت بزنید.

گام سوم: در نهایت برای هر کدام دنبال راه حل بگردید. در این مرحله می توانید از دوستان، خانواده و یا متخصصین آن حوزه کمک بگیرید.

گام چهارم: برای هر کدام برنامه بریزید البته دقت کنید که لازم نیست همه این موارد را باهم پیش ببرید. به جای یک برنامه سنگین و ایده آل برای تغییر، سعی کنید یک برنامه واقع بینانه و دست یافتنی را دنبال کنید.


 • تمرین دوم

هر روز زمانی را به خود اختصاص دهید و جلوی آینه بنشینید و ارزشمندی ها و توانمندی هایتان را به خودتان یادآوری کنید، البته دقت کنید که لازم است هر روز حداقل یک مورد جدید به موارد قبلی اضافه کنید.


 • تمرین سوم

قضاوت ها، افکار و ارزیابی های منفی که نسبت به خودتان دارید، یادداشت کنید و فرض کنید در یک صحنه دادرسی قرار دارید تمامی ادله و شواهدی که افکار منفی شما را تایید می کنند و تمامی ادله و شواهدی که آنها را رد می کنند، لیست کنید و در نهایت قضاوت کنید که آیا فکر شما قابل تایید است؟

توجه داشته باشید وقتی می گوییم شواهد و ادله، منظورمان اتفاقات و مدارک عینی و بیرونی است نه احساسات و افکار درونی شما.


 • تمرین چهارم

گام اول: وقتی اشتباهی را مرتکب می شوید و نمی توانید خودتان را ببخشید فرض کنید دوست صمیمی تان که خیلی هم دوستش دارید این خطا را مرتکب شده و با شما درد و دل کرده به او چی می گویید، همان ها را به خودتان بگویید. 

گام دوم: هر اشتباهی یک موقعیت استرس آور است؛ بنابراین بهتر است در چنین موقعیتی اول اجازه دهید هیجاناتتان فروکش کند، سپس با دید منطقی و تجربی به مسئله پیش آمده نگاه کنید و انتخاب ها و راه حل های دیگری را که می توانستید در آن موقعیت انجام دهید، بررسی کنید.

گام سوم: آنچه را که یاد گرفته اید برای خود یادداشت کنید. به طور کلی بهتر است به این نکته توجه کنید که انسان جایز الخطاست و سرزنش کردن خودتان راه حل کارآمد و سازگارانه ای نیست و به جز ایجاد حال بد روانی و ذهنی برایتان، نتیجه دیگری ندارد.


 • تمرین پنجم

از آنجایی که بهزیستی به معنای تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی های بالقوه و یافتن جهت و معنای زندگی و تلاش در این مسیر است لذا پیشنهاد می کنیم ابتدا اهداف و ارزش های زندگی خود را پیدا کنید که زنگی تان جهت و معنای حقیقی خود را بیابد.

برای این کار می توانید روزهای بعد از مرگ خود را تصور کنید: چه چیزهایی دوست دارید افراد در مورد شما بگویند؛، بگویند در زندگی خود پای چه چیزهایی ایستاده اید؟

اینها همان ارزش ها و اهدافتان هستند که به زندگی تان معنا و جهت می دهند.


معرفی کتاب
تله شادمانی
راس هریس
علی صاحبی، مهدی اسکندری
معرفی فیلم
روح (Soul)
پیت داکتر

انیمیشن روح، داستان یک معلم موسیقی به نام جو گاردنر است که آرزوی بزرگش نواختن موسیقی بر صحنه است. در حالی که او در نزدیک ترین وضعیت نسبت به رویایش قرار دارد، طی حادثه ای وارد دنیای پیش از تولد شده و با روح شماره 22 همراه می شود که دچار سرگردانی در انتخاب هدفش می باشد. فیلم به گونه ای اعجاب انگیز مفاهیم پیچیده را در قالب تصاویر بدیع و خلاقانه در می آورد و به ما و جو می آموزد که «دست از تقلا کردن بردار و زندگی کن».