تست هوش IQ کتل (فرم - A)
فهرست
نسخه پیشرفته
فهرست
تنظیم نسخه
  • نسخه ساده
  • نسخه پیشرفته
تست هوش کتل - نسخه پیشرفته
34 سال
مرد
انجام شده در تاریخ: 27 فروردین 1398

ضریب هوشی شما

در تست هوش کتل با توجه به نمره ای که کسب کرده اید در یک طبقه بندی مشخص قرار می گیرید. در این بخش ابتدا وضعیت شما در طبقه بندی عمومی یا استاندارد گزارش می شود. سپس در قسمت دوم وضعیت شما بر اساس سایر طبقه بندی ها مشخص می گردد.

0 دقیقه
مدت زمان انجام آزمون
1
تعداد کوشش ها
33
تعداد پاسخ های صحیح
17
تعداد پاسخ های غلط
پراکندگی پاسخ های درست
  • تعداد پاسخ های صحیح به سوالات آسان 16
  • تعداد پاسخ های صحیح به سوالات متوسط 13
  • تعداد پاسخ های صحیح به سوالات سخت 4
پراکندگی پاسخ های نادرست
  • تعداد پاسخ های نادرست به سوالات آسان 1
  • تعداد پاسخ های نادرست به سوالات متوسط 5
  • تعداد پاسخ های نادرست به سوالات سخت 11

طبقه بندی هوش شما

در تست هوش کتل با توجه به نمره ای که کسب کرده اید در یک طبقه بندی مشخص قرار می گیرید. در این بخش ابتدا وضعیت شما در طبقه بندی عمومی یا استاندارد گزارش می شود. سپس در قسمت دوم وضعیت شما بر اساس سایر طبقه بندی ها مشخص می گردد.

وضعیت شما در طبقه بندی استاندارد

براساس طبقه بندی استاندارد، هوش افراد در 10 وضعیت قرار می گیرد. اکثر افراد معمولاً در دو طبقه میانی «متوسط» و «متوسط قوی» قرار می گیرند. همان طور که در جدول زیر ملاحظه می کنید، شما از لحاظ هوشی در طبقه «تیزهوش » قرار دارید.

طبقه هوش
درصد جمعیت
بهره هوشی
نابغه سرآمد
0.003
164 و بالاتر
نابغه
0.13
148 - 163
تیزهوش
2.14
132 - 147
باهوش
8.29
120 - 131
متوسط قوی
16.03
110 - 119
متوسط
46.8
90 - 109
مرزی
24.32
68 - 89
آموزش پذیر
2.14
52 - 67
تربیت پذیر
0.13
36 - 51
حمایت پذیر
0.003
36 و پایین تر

وضعیت شما در طبقه بندی های دیگر

بر اساس نظریه های مختلف هوش نمراتی که افراد در تست های استاندارد کسب می کنند، ممکن است طبقه بندی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است در یک طبقه بندی فرد در دسته «هوش عالی» قرار بگیرد و در طبقه بندی دیگر جایگاه او «بالاتر از حد متوسط» باشد.با توجه به اختلاف نظر در نام گذاری این طبقات، معادل هوش شما در معروف ترین سیستم های طبقه بندی در جدول زیر گزارش شده است.

طبقه بندی بر اساس نظریه ها
وضعیت هوش شما
هوش کلوین
بسیار بالا
طبقه بندی هوش رینالد
کاملاً بالای متوسط
طبقه بندی هوش ترمن
بسیار سرآمد
طبقه بندی هوش پینتنر
بسیار سرآمد
طبقه بندی هوش لوین
سرآمد
طبقه بندی هوش کافمن
بالای کرانه
طبقه بندی هوش وکسلر
بسیار سرآمد

نتایج شما در خرده آزمون های کتل

تست هوش کتل چهار خرده آزمون دارد که در زیر، نمرات شما به تفکیک این موارد بررسی شده است:

سری ها

«تفکر متوالی» را می سنجد. این بخش به پیدا کردن الگوهای ناقص بر می گردد. یعنی باید گزینه ای را انتخاب می کردید که به بهترین شکل مجموعه را تکمیل کند.

طبقه بندی ها

«مهارت های تعمیم و تمایز» را می سنجد. در این بخش باید دو شکل را که به نوعی با تصاویر دیگر متفاوت بودند، پیدا می کردید.

ماتریس ها

این خرده آزمون هم مربوط به «مهارت های تعمیم و تمایز» است. در این بخش باید طرح یا ماتریس اشکالی را که ارائه شده بود، تکمیل می کردید.

شرایط

«ادراک فضایی» را می سنجد. در این بخش باید از میان 5 گزینه ارائه شده، موردی را که تکراری بود، انتخاب می کردید.

جایگاه شما در جامعه

 

برای بررسی جایگاه شما در جامعه در تست هوش کتل بزرگسال - فرم A، از دو نمودار تراکمی و نمودار نرمال استفاده کرده ایم.

 

براساس نمودار تراکمی

در نمودار تراکمی می توانید وضعیت و جایگاه خود را نسبت به سایر افراد مشاهده کنید.با توجه به نمودار تراکمی زیر شما از 99.64 درصد افراد جامعه باهوش تر هستید. به عبارتی می توانیم بگوییم شما در تست هوش کتل بزرگسال- فرم A نمره ای کسب کرده اید که از 99.64 درصد افراد بیشتر است.

براساس نمودار نرمال

نمودار نرمال در تست هوش معمولاً توسط متخصصین برای تعیین وضعیت هوش افراد مورد استفاده قرار می گیرد. جایگاه شما در این نمودار به روانشناسان کمک می کند تا تشخیص دهند که هوش شما از چند درصد افراد بیشتر و از چند درصد آن ها کمتر است. همچنین با استفاده از این نمودار آن ها می توانند جایگاه یا فاصله نمره شما را از میانگین جامعه مشخص نمایند.

99.64%

جمع بندی نهایی

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید نمره z شما در نقطه 2.69 قرار گرفته است. این نقطه می تواند اطلاعات زیر را در اختیارتان قرار دهد:

براساس تست هوش کتل بزرگسال، بهره هوشی (IQ) شما از 99.64 درصد از افراد جامعه بالاتر است.

براساس تست هوش کتل بزرگسال، 1.36 درصد از افراد، هوش نزدیک به شما دارند.

براساس تست هوش کتل بزرگسال، نمره هوش شما 49.64 درصد از میانگین جامعه بیشتر است.

برداشت کلی از نمره هوش شما

بهره ی هوشی شما برابر با 143 است. همانطور که ملاحظه می کنید، طبق این نمره شما در طبقه ی افراد تیزهوش قرار دارید. شما از لحاظ هوشی بالاتر از متوسط افراد جامعه قرار دارید. میزان و سرعت یادگیری شما خوب است. گاهی در مورد مسائل و مفاهیم اساسی زندگی مانند معنا و مفهوم جهان کنجکاوی می کنید و به تفکر می پردازید. این سطح از بهره هوشی می تواند در موفقیت های آینده شما بسیار موثر واقع شود.

افراد مشهور

افراد موفق و مشهور در تمامی طبقات هوشی وجود دارند. در زیر افراد شناخته شده ای را آورده ایم که هوش آن ها به شما نزدیک است.

وین دیزل بازیگر
مت دیمون بازیگر
تونی هاوک کارآفرین
وارن بافت سرمایه گذار
توماس ادیسون مخترع
شارون استون بازیگر

هوش شما در مقایسه با سایر کشور ها

در این بخش وضعیت هوش شما را در مقایسه با برخی از کشورهای جهان خواهیم آورد. این اطلاعات بر اساس آمار سال 2021 سازمان جهانی گزارش های جمعیت شناختی ارائه شده است.

نام کشور
میانگین هوشی
مقایسه شما
آمریکا
97.43
هوش شما از 99.78 درصد آمریکایی ها بیشتر است.
استرالیا
99.24
هوش شما از 99.69 درصد استرالیایی ها بیشتر است.
ژاپن
106.48
هوش شما از 98.87 درصد ژاپنی ها بیشتر است.
چین
104.1
هوش شما از 99.25 درصد چینی ها بیشتر است.
آلمان
100.74
هوش شما از 99.59 درصد آلمانی ها بیشتر است.
عربستان
76.36
هوش شما از 100 درصد عربستانی ها بیشتر است.
فرانسه
96.69
هوش شما از 99.81 درصد فرانسوی ها بیشتر است.
آفریقای جنوبی
68.78
هوش شما از 100 درصد مردم آفریقای جنوبی بیشتر است.
برزیل
83.38
هوش شما از 99.99 درصد برزیلی ها بیشتر است.
کانادا
99.52
هوش شما از 99.67 درصد کانادایی ها بیشتر است.
هندوستان
76.24
هوش شما از 100 درصد هندی ها بیشتر است.
ترکیه
86.8
هوش شما از 99.98 درصد مردم ترکیه بیشتر است.
مصر
76.32
هوش شما از 100 درصد مصری ها بیشتر است.

چگونه هوش خود را افزایش دهیم؟

برخی از مطالعات علمی نشان می دهد که می توانید عملکرد خود را در تست های هوش افزایش دهید. در صورت تمایل می توانید از پکیج های اختصاصی زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

در این بخش مهمترین سوالات شما در رابطه با تست هوش روا آورده ایم. چنانچه خارج از این سوالات پرسش دیگری در مورد تست های هوش یا نمره خود در این آزمون دارید را برای ما در انتهای همین صفحه ارسال نمایید.

معادله ای که برای محاسبه نمره ضریب هوشی افراد استفاده می شود، سن ذهنی تقسیم بر سن تقویمی ضربدر 100 است. در تست هوش کتل، میانگین نمرات 100 و انحراف معیار 16 می باشد.

نمره ای که شما کسب کرده اید به هیچ عنوان نشان دهنده هوش کلی شما نیست. در واقع این تست فقط یک توانایی و استعداد کلی را می سنجد. همچنین اکثر تست های تصویری هوش غیرعملی و تجسمی را ارزیابی می کنند.

بله، طبق پژوهش های گاردنر و جمعی دیگر از پژوهشگران، 9 نوع مختلف هوش وجود دارد. هوش موسیقیایی، هوش منطقی ریاضی، هوش هستی شناسی، هوش میان فردی، هوش بدنی جنبشی، هوش کلامی، هوش درون فردی، هوش تجسمی و هوش طبیعت گرایانه.

برای موفقیت مطلقاً نیازی به ضریب هوشی بالا ندارید. با این حال، آنچه شما نیاز دارید، انگیزه برای موفقیت در یک زمینه خاص است. تحقیقات نشان می دهد که IQ کمتر از تلاش و تعهد به عملکرد شغلی مرتبط است. این بدان معنا نیست که داشتن ضریب هوشی بالاتر به شما در انجام یا حتی یادگیری وظایف جدید کمکی نمی کند، اما به موفقیت کلی شما در یک زمینه خاص، کمتر از آنچه که قبلاً در بین جامعه روانشناسی تصور می شد مرتبط است. داشتن ضریب هوشی بالاتر به طور کلی در تعدادی از زمینه ها به شما مزیت می دهد، اگرچه این عامل تعیین کننده ای نیست که آیا عملکرد خوبی دارید یا خیر.

اگرچه تست های هوش روش های روانسنجی کاملی برای ارزیابی هوش بیولوژیک نیستند، ولی تعداد زیادی از نظریه پردازان حوزه هوش، معتقدند که IQ به طور کلی قابلیت افزایش دارد. آنها بر این باورند که ضریب هوشی به ویژه در سنین پایین تر تغییرپذیری بیشتری دارد. بنابراین، افراد می‌توانند خود را به روش‌های خاصی آموزش دهند تا کارایی عصبی را بهبود بخشند یا روش‌های تفکر را تمرین کنند. بنابراین تمرین به شما کمک می‌کند در تست IQ بهتر عمل کنید.

به طور کلی، تست‌های IQ زمانی که به طور مداوم انجام می‌شوند تغییرپذیری ۵ تا ۶ امتیازی دارند، این مسئله از لحاظ روانسنجی به این معنی است که کاملا دقیق هستند. البته، عوامل بیرونی مانند استرس شخصی ممکن است بر عملکرد فرد تأثیر بگذارد، اما به طور کلی تست‌های اعتباریابی شده، دقیق تلقی می‌شوند.

روش های مختلفی برای افزایش توان هوشی و کسب نمرات بالاتر در این تست ها وجود دارد. اما به طور کلی برای داشتن ذهن آماده، سعی کنید: 1) مطالعات گسترده و عمیق داشته باشید. 2) به طور منظم ورزش کنید. (3) به اندازه کافی بخوابید. 4) مراقبه کنید. 5) غذاهای غنی از مواد مغذی بخورید. 6) از تمرین های ذهن اگاهی استفاده کنید. 7) روابط اجتماعی خود را توسعه دهید.

مطالعات روانشناسی در چند دهه اخیر نشان می دهد که EQ (یا ضریب هوش هیجانی) نقش بسیار بیشتری در موفقیت های شغلی و اجتماعی افراد ایفا می کند.