تست هوش IQ کتل (فرم - A)
brain
بهره هوشی شما
0 143 200

 • نابغه سرآمد
  160 و بالاتر
 • نابغه
  145 - 159
 • تیزهوش
  130 - 144
 • باهوش
  120 - 129
 • متوسط قوی
  110 - 119
 • متوسط
  90 - 109
 • مرزی
  70 - 89
 • آموزش پذیر
  50 - 69
 • تربیت پذیر
  26 - 49
 • حمایت پذیر
  پایین تر و 25

براساس طبقه بندی استاندارد، هوش افراد در 10 وضعیت قرار می گیرد. اکثر افراد معمولاً در دو طبقه میانی «متوسط» و «متوسط قوی» قرار می گیرند. همان طور که در جدول زیر ملاحظه می کنید، شما از لحاظ هوشی در طبقه «تیزهوش » قرار دارید.

این آزمون، هوش غیرکلامی و مستقل از زبان شما را می سنجد و نتیجه آن بیشتر نشان دهنده توانایی شما برای حل مسائل انتزاعی و جدید است. در واقع هوش دارای ابعاد گسترده ای است که سنجش آن نیازمند آزمون های پیچیده تری نظیر آزمون وکسلر می باشد. بنابراین نمره شما در این آزمون صرفاً یک جنبه کلی از هوش عمومی را می سنجد و نمی تواند ملاک جامعی برای قضاوت استعدادهای شما باشد.


graph
جایگاه شما در جامعه

بهره ی هوشی شما برابر با 143 است. همانطور که ملاحظه می کنید، طبق این نمره شما در طبقه ی افراد تیزهوش قرار دارید. شما از لحاظ هوشی بالاتر از متوسط افراد جامعه قرار دارید. میزان و سرعت یادگیری شما خوب است. گاهی در مورد مسائل و مفاهیم اساسی زندگی مانند معنا و مفهوم جهان کنجکاوی می کنید و به تفکر می پردازید. این سطح از بهره هوشی می تواند در موفقیت های آینده شما بسیار موثر واقع شود.