تست شخصیت شناسی MBTIصفات شخصیتی و ویژگی های کلیدی

با توجه به نمره اي که کسب کرده ايد، بايد بگوييم که شما فردي مستقل، با انگيزه و كمال طلب هستيد. نياز شديد شما به استقلال و صلاحيت شخصي و نيز باور عميق به نقطه نظرهايتان، انگيزه اي قدرتمند است که بتوانيد به خواسته هاي خود برسيد. شما به افكار و باورهاي خود اطمينان كامل داريد. الگويي ذهني داريد که به شما مي گويد در شرايط مختلف، چگونه بايد باشيد. ^شما از خودتان و ديگران، توقع بالايي داريد و به خوبي قادريد در آنها انگيزه ايجاد کنيد. پيوسته براي بهبود خودتان، اطرافيان و محيط پيرامونتان تلاش مي کنيد. ^شما فردي انتقاد پذير هستيد ولي از بي تفاوتي سايرين نسبت به خودتان، تا حدودي رنجيده مي شويد. همچنين، به نظر مي رسد که در اکثر موقعيت ها، فردي آرام و ساکت هستيد. اغلب مستقل عمل مي کنيد و در انجام كارها، روش مخصوص و مورد اطمينان خودتان را داريد. ^شما معمولاً کنجکاو، قاطع و مصمم هستيد و چندان تحت تأثير رفتار مقامات ارشدتان قرار نمي گيريد. در جهت رسيدن به اهدافتان تا جايي که بتوانيد، تلاش مي كنيد و در صورتي از قواعد و مقررات پيروي مي کنيد که آن را موافق رسيدن خودتان به هدف ها و خواسته هايتان بدانيد. شما ايده هايي بزرگ، ذهني خلاق و انگيزه اي بالا براي رسيدن به آنچه که مي خواهيد، داريد. ^در زمينه هاي نظري بسيار قوي بوده، با مفاهيم انتزاعي، به راحتي کنار مي آييد؛ از همين رو، در حل مسائل پيچيده نيز متبحريد. ^افرادي با تيپ شخصيتي شما، انديشمندان استراتژيک خوبي هستند و به آساني مي توانند امتيازات و اشکالات موقعيت ها را درک کنند. ^شما مي توانيد موضوعاتي را که مورد علاقه تان هستند، به خوبي سازماندهي کنيد. اگر پروژه يا ايده اي متعلق به خودتان باشد؛ مي توانيد روي آن تمرکز کرده و انرژي و انگيزه زيادي به خرج دهيد. متعهد و مسئوليت پذير هستيد و اگر کاري به شما سپرده شود، مصرانه به دنبال انجام آن خواهيد بود.
نقاط ضعف شخصیتی شما

به خاطر داشتن معيارهاي سختگيرانه، انتظارات زيادي از خود و ديگران داريد که اين مورد مي تواند آزار دهنده باشد.^به معيارهايي که ديگران دارند، اهميت چنداني نمي دهيد چرا که فقط معيارهاي خودتان را قبول داريد.^ممکن است گاهي بسيار رک و صريح انتقاد کنيد و متوجه نباشيد که اين رفتارتان روي ديگران چه تأثيري بر جاي مي گذارد. ^شما معمولاً ديگران را تشويق نمي کنيد که ايده هايشان را بيان کنند؛ چرا که به اشتباه فرض را بر اين مي گذاريد که ديگران هم مانند شما از صراحت و رک گويي کافي برخوردارند. ^از آنجايي که ممکن است به سختي احساسات ديگران را درک کنيد، پتانسيل آن را داريد که به ديگران، توهين کنيد.^چون شما اغلب ترجيح مي دهيد که تنها باشيد معمولاً به اندازه کافي از تجربيات ديگران استفاده نمي کنيد؛ در حالي که بايد بدانيد مشاوره کردن با ديگران، مي تواند غيرعملي بودن برخي از برنامه هايتان را نشان دهد.

رمز موفقيت شما اين است که به واقعيت هاي عملي توجه کنيد؛ ارزش کار ديگران را درک کرده و سعي کنيد بين زندگي کاري و زندگي خانوادگي تان تعادل برقرار نماييد.
ویژگی های شما در روابط عاشقانه

شما به دنبال روابط سالم، پايدار و طولاني مدت هستيد. همانند همه موقعيت هاي زندگي تان، در روابط عاطفي نيز بسيار دقيق و حساب شده عمل مي کنيد. اهداف نهايي روابطتان را مشخص مي کنيد و متناسب با آن اهداف، راه حل هايي را تبيين کرده و سعي مي کنيد نتايج حاصل را پيش بيني کنيد. ^قبل از اينکه با کسي به قصد آشنايي، قرار ملاقات بگذاريد، معيارهايي را براي خود در نظر مي گيريد و در نهايت نيز کسي را انتخاب مي کنيد که مطابق آن معيارها باشد و بتواند انتظاراتتان را برآورده کند. ^شما معمولاً يک زندگي رويايي را با ايده آل هاي بالا، در ذهنتان تجسم مي کنيد که احتمالاً فراتر از واقعيات است و به دنبال شريکي هستيد که بتواند در قالب اين ايده آل ها، زندگي کند و مناسب زندگي رويايي شما باشد؛ همين عامل، سبب مي شود تا به سختي بتوانيد شريک زندگي مناسبتان را پيدا کنيد.


روحیات مشابه

افرادي با تيپ هايي که در اين بخش به آنها اشاره شده است، از نظر حل مسئله و نگرش کلي به کار، شبيه شما هستند. البته لزوماً بر سر تمام مسائل با شما توافق ندارند و هيچ ضمانتي براي کنار آمدن شما با آنها نيست، با اين حال مي توان گفت که به تفاهم رسيدن شما با آنها آسان است و به طور کلي ديدگاهي مشابه شما دارند.


ENTJ
INTP
ISTJتفاوت الهام بخش

افراد گروه هاي زير از نظر شخصيتي با شما بسيار متفاوت هستند اما احتمالاً قادر خواهيد بود که کار کردن با اين افراد را به راحتي بپذيريد، زيرا فرصت مناسبي را براي رشد شما فراهم مي کنند. البته سعي کنيد که در روابط کاري تان با اين تيپ ها، تعادل مناسبي بين فرصت ها و مشترکات فراهم کنيد تا تجربيات و ديدگاه هايتان راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.


INFP
INFJ
ENTP
ENFJمکمل بالفعل

افراد گروه هاي زير جزء تيپ هاي مکمل شما هستند. ممکن است در ابتدا با اين افراد نقاط مشترکي نيابيد، اما معمولاً وقتي يکديگر را بيشتر مي شناسيد، به نقاط مشترک زيادي مي رسيد و احتمالاً آموزگاران خوبي براي هم شده و به پيشرفت يکديگر کمک مي کنيد.

ISTP
ESTP
ESTJ
ENFPمتضاد چالشی

شما بيشترين پتانسيل را براي برخورد و تضاد شخصيتي با افراد گروه هاي زير داريد، با اين حال بهترين فرصت براي شما نيز هستند. از آنجايي که اين شخصيت ها به صورت پايه اي با شما در تضاد هستند، در ابتدا رابطه با آنها براي شما سخت خواهد بود. اما همين اختلاف ارزش ها و همچنين نقاط قوت آنها که در واقع نقاط ضعف شماست، هم به رشد شما و هم به رشد آنها کمک زيادي خواهد کرد. با اين وجود اين امر به شرطي امکان پذير است که بتوانيد تضادهايتان را مديريت کرده و با يکديگر روابط کاري سالم ايجاد کنيد.


ISFP
ISFJ
ESFP
ESFJویژگی شما در روابط با دیگران

محتاط، بسيار صميمي و باوفا هستيد.^بيشتر به روابط سنتي بها مي دهيد.^محبت خود را تنها به نزديکان خود نشان مي دهيد.^از معاشرت هاي دو نفره لذت مي بريد.^به تبادل نظر و افکار علاقمنديد.^از صحبت هاي خودماني خوشتان نمي آيد.^دوست داريد از هر کاري که مي کنيد مطلبي بياموزيد.^نسبت به اينکه مورد بي اعتنايي قرار بگيريد، تا حدودي حساس هستيد، اما ناراحتي خود را از ديگران پنهان مي کنيد؛ چرا که نمي خواهيد کسي از آسيب پذير بودن شما مطلع شود.^به دليل علاقه زيادي که به کارتان داريد ممکن است به روابط خود، بهاي لازم را ندهيد.^معمولاً روي نظرهاي خود، سماجت به خرج مي دهيد. ^در نظر ديگران، زمان هايي که خودتان هستيد و سرتان به کار خودتان گرم است (مثلا در محيط کار)، از هر زماني بيشتر جذابيت داريد؛ يعني دقيقاً زماني که هيچ تلاشي براي آن نمي کنيد.
ویژگی های شما در محل کار

از توانمندي هاي مفهومي و تصويري فراوان برخورداريد.^اطمينان زيادي به بينش هاي شهودي خود داشته و مي توانيد آنها را به واقعيت تبديل کنيد.^اين پتانسيل را داريد که به عنوان مدير يا سرپرست يک بخش در محل کار خود منصوب شويد.^به شکلي منطقي و منظم کار مي کنيد تا بدين واسطه، راه حل هاي مناسب و خلاقانه براي مسائل، پيدا کنيد.^براي رسيدن به اهداف تعيين شده و مقاصد، همان اندازه که به خود فشار مي آوريد، به ديگران نيز فشار مي آوريد.^دوست داريد مستقل کار کنيد و از اينکه کسي در کارتان دخالت کند، ناراحت مي شويد.^دوست داريد بر اجراي عقايد خود کنترل داشته باشيد.
تقاط قوت کاری شما

اعتماد به افکار و انديشه هاي خود^انگيزه بالا براي رسيدن به صلاحيت و شايستگي^توجه و تمرکز بالا روي موضوعات^توانايي در ديدن و در نظر گرفتن کليه احتمالات و امکانات^توانايي لذت بردن از چالش ها و مسائل پيچيده^توان حل مسئله و بررسي منطقي و عيني آن^توان رسيدن به هدف با وجود همه موانع و مشکلات^توانايي کار فردي^اخلاق کاري بالا^ايجاد سيستم ها و الگوهاي لازم براي رسيدن به هدف^مهارت هاي سازماني بالا^راحت بودن با تکنولوژي
تقاط ضعف کاری شما

عدم علاقه به جزئيات^عدم تحمل افراد کم صلاحيت تر و يا با سرعت کاري کمتر از خودتان^عدم قدرداني كافي از همكاران و كاركنان^عدم تمايل به صحبت و بحث درباره تصميمات اتخاذ شده قبلي^عدم توجه كافي به واقعيات و تأكيد زياد بر نظريه ها و فرضيات^عدم انعطاف کافي براي تغيير در ايده هاي خود^كار كشيدن از ديگران به حد افراطي^توجه زياد به زندگي كاري و كم توجهي به زندگي خانوادگي^كسل و دلسرد شدن مكرر در صورت نبودن شرايط خلاق كاري
مشاغل مناسب شما

تجارت و مدیریتارتباطات
 • بانکدار بین المللی
 • بانکدار سرمایه گذاری
 • اقتصاددان
 • تحلیل گر اعتبارات
 • تحلیل گر مالی
 • تحلیل گر بودجه
 • خزانه دار
 • مدیر بخش خصوصی
 • ارزیاب املاک
تکنولوژیارتباطات
 • پژوهشگر
 • مهندس طراح
 • ستاره شناس
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • مدیر مرکز اطلاعات
 • متخصص امنیت کامپیوتر
 • متخصص شبکه
 • تحلیل گر سیستم های کامپیوتری
 • مدیر سیستم
 • مدیر شبکه
 • پژوهشگر نرم افزار و سیستم
 • تحلیل گر سیستم ها
 • متخصص ساخت نرم افزار
 • متخصص وب
 • سرپرست منبع داده های آماری
 • مدیر شبکه داخلی
 • مهندس پخش برنامه
آموزش و خدماتارتباطات
 • استاد دانشگاه
 • معلم
 • طراح برنامه های درسی
 • مدیر مدرسه
 • ریاضی دان
 • انسان شناس
مراقبت های بهداشتیارتباطات
 • روان شناس
 • روان پزشک
 • دارو ساز
 • پژوهشگر دارویی
 • پاتوبیولوژیست
 • میکروبیولوژیست
 • متخصص ژنتیک
 • جراحعمومی
 • جراح متخصص
 • پزشک متخصص
فعالیت های تخصصیارتباطات
 • قاضی
 • وکیل
 • متخصص جرم شناسی
 • کارآگاه جنایی
 • مشاور مدیریت
 • مدیر استراتژیک
 • تحلیل گر بازرگانی
 • مهندس خدمات شهری
 • مهندس هسته ای
 • مهندس هوا-فضا
 • خلبان
 • متخصص محیط زیست
 • کتابدار
 • مسئول بایگانی
هنری و خلاقارتباطات
 • نویسنده
 • سردبیر
 • ویراستار
 • روزنامه نگار
 • نقاش
 • مخترع
 • گرافیست
 • معمار
 • برنامه ریز رسانه ای
 • کارگردان
 • طراح نمایش
 • مدیر بخش هنریشرایطی که منجر به داشتن رضایت شغلی در شما می شود

بتوانيد راه حل هاي مبتکرانه براي حل مسائل موجود پيدا کنيد و سيستم هاي سازمان را بهبود ببخشيد.^انرژي خود را صرف عملي کردن ايده هاي خوب کرده و به شکلي منطقي، فعاليت داشته باشيد.^با اشخاصي آگاه و با وجدان کار کنيد؛ افرادي که به تخصص، هوش و صلاحيت شما احترام مي گذارند.^به خاطر نقطه نظرهايتان به شما اعتبار بدهند و در انجام کارها، اختيار کامل داشته باشيد.^مستقلانه کار کنيد و بتوانيد گهگاه با گروه هاي کوچکي از اشخاص روشنفکر و آگاه، تبادل نظر داشته باشيد.^در جريان اطلاعات جديد قرار بگيريد و شرايطي فراهم باشد که بتوانيد بر توانمندي ها و صلاحيت هاي خودتان بيفزاييد.^اين امکان را داشته باشيد محصولي توليد کنيد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد.^کارتان حالت تکراري نداشته باشد.^استقلال و اختيار فراوان داشته باشيد که بتواند تغييراتي که مد نظرتان است را ايجاد کرده و به رشد اشخاص و سيستم ها کمک کنيد.^نتايج حاصل از کار به گونه اي باشد که به شکلي منصفانه زحمات شما جبران شود.
اوقات فراغت

در اوقات فراغتتان، بيشتر ترجيح مي دهيد تنها باشيد و به مطالعه ي موضوعات جديد بپردازيد. عموماً از فعاليت هايي استقبال مي کنيد که به واسطه آن بتوانيد چيزي ياد بگيريد.^به سلامتي خود و بدنتان اهميت مي دهيد و سعي مي کنيد که شاداب و سرحال باشيد که بتوانيد در حوزه هاي مختلف زندگي، عملکرد بهتري داشته باشيد. ^شما ورزش هاي انفرادي مانند دويدن و شنا کردن را دوست داريد. معمولاً برنامه روزانه تان از نظم و ترتيب خاصي برخوردار است و اوقات فراغتتان نيز برنامه ريزي شده و هدف دار مي باشد.
پیشنهادات

با ديگران صحبت کنيد و از آنها نظر بخواهيد.^حق به جانب و دفاعي نباشيد و سعي کنيد نقطه نظرهاي ديگران را رد نکنيد.^به نشانه هاي جسماني استرس، قبل از اين که حالت بحراني پيدا کنند، توجه کنيد.^به محدوديت هاي خود توجه کرده و گاهي از سرعت پيشروي خود، بکاهيد.^توانمندي هاي ديگران را ببينيد و از آنها تعريف و تمجيد کنيد.^اگر مي خواهيد با ديگران رابطه داشته باشيد، مراقب حساسيت هاي آنها و انتقادهاي خودتان باشيد.^اگر جايي مرتکب خطا شديد، مسئوليت آن را بپذيريد.^بياموزيد که انعطاف پذير باشيد.^سعي کنيد کار کردن با ديگران را تمرين کنيد و هميشه مستقلانه پيش نرويد.^سعي نکنيد همه موضوعات و جنبه هاي زندگي را کنترل کنيد.^با جمع آوري اطلاعات لازم، مي توانيد از عملي بودن نقطه نظرهايتان آگاه شويد.^بهتر است نقطه نظرهاي پيچيده خود را به شکل ساده تري ارائه دهيد تا ديگران بتوانند راحت تر از آنها سر در بياورند.^بهتر است ميزان معاشرت هاي خود را افزايش دهيد تا کمي از حالت جدي و خشک خود بيرون بياييد.
درصد فراوانی تیپ های شخصیتی

همانطور که در جدول زیر ملاحظه می نمایید تعداد 2.1 درصد از افراد جهان همانند شما دارای تیپ شخصیتی INTJ هستند. تعداد زنان دارای تیپ شخصیتی INTJ برابر با 0.9 درصد و تعداد مردان دارای تیپ شخصیتی شما برابر با 3.3 درصد می باشد. در بخش های دیگر جدول می توانید درصد فراوانی تیپ های شخصیتی دیگر را ببینید.

تیپ شخصیتی درصد فراوانی در جهان درصد فراوانی در آقایان درصد فراوانی در خانم ها
ISTJ 11.6 16.4 6.9
ISFJ 13.8 8.1 19.4
ESTP 4.3 3 5.6
ESFP 8.5 6.9 10.1
INTJ 2.1 3.3 0.9
INFJ 1.5 1.2 1.6
ENTP 3.2 4 2.4
ENFP 8.1 6.4 9.7
ISTP 5.4 8.5 2.3
INTP 3.3 4.8 1.7
ESTJ 8.7 11.2 6.3
ENTJ 1.8 2.7 0.9
ISFP 8.8 7.6 9.9
INFP 4.4 4.1 4.6
ESFJ 12.3 7.5 16.9
ENFJ 2.5 1.6 3.3