تست شخصیت شناسی MBTIصفات شخصیتی و ویژگی های کلیدی

با توجه به نمراتي که کسب کرده ايد، مي توان گفت که شما فردي باثبات، متعهد، مسئوليت پذير و قابل اعتماد هستيد و معمولاً به تعهدات خود پايبند باقي مي مانيد. کم حرف، آرام و ساکت هستيد، چرا که ترجيح مي دهيد بيشتر در خودتان باشيد.^شما همچنين فردي عملگرا و واقع بين هستيد و به واقعيت ها و حقايق بها مي دهيد. وقت شناس، دقيق و منظم بوده، و معمولاً کارها را بر مبناي اصول شخصي تان و با نظم و ترتيب خاصي انجام مي دهيد. قدرت تمرکز بالايي داريد و به ندرت دچار حواس پرتي مي شويد. ^سعي مي کنيد محل کار يا زندگي تان را مرتب و منظم نگه داريد و به نظم بخشيدن و سازماندهي کردن وسايل علاقه منديد. همچنين، بر انجام صحيح و به موقع كارها تاكيد داشته و خواستار آن هستيد که همه کارها، سر وقت انجام شوند.^به لحاظ شخصيتي و رفتاري، آرام، جدي، سختکوش و با پشتکار هستيد. شما از آن دسته افرادي هستيد که جزئيات مسائل را در ذهن خود مي سپارند و براي نقطه نظرهايشان دلايل و مدارک دقيق عرضه مي کنند. همچنين شما، در هنگام تصميم گيري، بر استفاده از تجربيات گذشته خود تاكيد زيادي داريد و از اين تجربيات، براي تصميم گيري در لحظه اکنون استفاده مي کنيد. ^مي توان گفت که شما فردي بسيار منطقي هستيد که نقطه نظرهاي حساب شده و اغلب تغيير ناپذير داريد. عموماً وقتي به موضوعي باور پيدا مي کنيد، تغيير دادن نظراتتان درباره آن، بسيار دشوار است. شما فردي محتاط و سنتي هستيد، به اين معنا که براي سنت ها و ساختارها، ارزش نسبتاً زيادي قائل ايد. معمولاً خوب گوش مي دهيد و تمايل داريد در هر زمينه اي، حقايق در نظر گرفته شود. در اغلب موقعيت ها، چيزي که واقعا به آن اعتقاد داريد را بيان مي كنيد. رعايت اصول و قوانين، اهميت زيادي برايتان دارد، تا جايي که اگر ديگران از اين قواعد، پيروي نکنند، احتمالاً با آنها برخورد جدي مي کنيد. ^به نظر مي رسد برخورداري از حريم شخصي، اهميت ويژه اي نزد شما دارد. فردي مسئوليت پذير و وظيفه شناس هستيد و اگر کاري به شما محول شود، سعي مي کنيد آن را به بهترين نحو انجام دهيد. ^شما متعهد، قانون مدار، منظم، دقيق و نکته بين هستيد و براي زمان نيز ارزش بسياري قائل ايد؛ به طوري که احتمالاً ديگران، وقت شناسي را به عنوان يکي از ويژگي هاي شخصيتي بارز شما مي دانند.^به نظر مي رسد اگر قصد انجام کاري را داشته باشيد، حتماً آن را عملي مي کنيد؛ چرا که در اجراي تصميمات و فعاليت هايتان بسيار مصمم هستيد. اگر از دوستانتان خواسته شود که شما را توصيف کنند، اغلب به وفاداري، صداقت، درستکاري و وقت شناسي شما اذعان خواهند داشت.
نقاط ضعف شخصیتی شما

يکي از مشکلات شما اين است که بيش از اندازه به جزئيات مي پردازيد؛ درست است که جزئي نگر بودن، در بسياري از موارد مي تواند مفيد باشد، با اين حال گاهي نيز بسيار آزار دهنده است.^وقتي تصميم به انجام کاري مي گيريد، به دشواري مي توان شما را از تصميمتان منصرف کرد.^در قبول نقطه نظرهاي جديد شکاک هستيد؛ بخصوص اگر ايده اي بلافاصله قابل اجرا و عملي نباشد.^براي تعيين اهدافتان و رسيدن به آنها، لازم است وقت صرف کنيد و بيش از پيش به آنها بينديشند؛ چرا که بهتر است در جهت تحقق اهدافتان، راه حل هايي که تا کنون به آنها توجه نکرده ايد را مورد توجه قرار دهيد.^در روابطتان گاهي براي درک نيازهاي ديگران، با دشواري روبرو مي شويد، به خصوص اگر اين نيازها با باورهاي شما متفاوت باشد.^از آنجايي که شما واکنش هاي احساسي و رفتاري خودتان را به ندرت بروز مي دهيد، ممکن است که در نظر ديگران، فردي سرد و بي احساس جلوه کنيد.^همانطور که اشاره شد شما فردي منطقي هستيد، بنابراين اغلب انتظار داريد که ديگران هم مانند شما رفتار کنند؛ اما بايد توجه داشته باشيد که اين امر هميشه مقدور نيست، چرا که افراد به شيوه͏هاي متفاوتي مسائل و پديده هاي دنياي اطراف را درک کرده و آنها را تعبير و تفسير مي کنند.^اغلب تمايل داريد که نظرات خود را به ديگران تحميل کرده و بخواهيد ديگران، خود را با شما تطبيق بدهند. براي اينکه بتوانيد نظرات متفاوت اشخاص را پذيرفته و به راه حل هاي موثرتري برسيد؛ لازم است که ديدگاهتان را درباره برخي مسائل تغيير داده و بازتر فکر کنيد.

رمز موفقيت شما اين است که هميشه پذيراي امکانات و تحولات باشيد؛ تأثير کارتان را روي ديگران درنظر گرفته و به استقبال تغيير برويد.
ویژگی های شما در روابط عاشقانه

شما فرد قابل اعتمادي هستيد، به خصوص اگر پاي يک رابطه عاطفي، در ميان باشد. بسيار به ارزش هاي خانوادگي بها مي دهيد و تا حدودي نگاه سنتي به نقش اعضاي خانواده داريد. ^براي تشکيل خانواده به دنبال ساختاري هستيد که در آن، انتظارات مشخص بوده و روابط اعضا با هم بر پايه صداقت باشد. شما فرد نسبتاً فداکاري هستيد و حاضريد تا جايي که امکانش باشد، وقت و انرژي تان را صرف روابط عاشقانه خود کنيد، به طوري که موجب رضايت کامل خودتان و شريک زندگي تان بشود.^براي يافتن همسر مناسبتان، به قرار ملاقات هاي ناگهاني و يا ايجاد روابط سطحي علاقه اي نداريد و ترجيح مي دهيد که حساب شده عمل کنيد. ^برآورده شدن نيازهاي خودتان و شريک زندگي تان، برايتان از اهميت بسياري برخوردار است و از آنجايي که فرد متعهدي هستيد، اگر قولي بدهيد، معمولاً تا آخر به آن پايبند مي مانيد.


روحیات مشابه

افرادي با تيپ هايي که در اين بخش به آنها اشاره شده است، از نظر حل مسئله و نگرش کلي به کار، شبيه شما هستند. البته لزوماً بر سر تمام مسائل با شما توافق ندارند و هيچ ضمانتي براي کنار آمدن شما با آنها نيست، با اين حال مي توان گفت که به تفاهم رسيدن شما با آنها آسان است و به طور کلي ديدگاهي مشابه شما دارند.


ESTJ
ISFJ
ISTPتفاوت الهام بخش

افراد گروه هاي زير از نظر شخصيتي با شما بسيار متفاوت هستند اما احتمالاً قادر خواهيد بود که کار کردن با اين افراد را به راحتي بپذيريد، زيرا فرصت مناسبي را براي رشد شما فراهم مي کنند. البته سعي کنيد که در روابط کاري تان با اين تيپ ها، تعادل مناسبي بين فرصت ها و مشترکات فراهم کنيد تا تجربيات و ديدگاه هايتان راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.


INTJ
ESTP
ESFJ
ENTJمکمل بالفعل

افراد گروه هاي زير جزء تيپ هاي مکمل شما هستند. ممکن است در ابتدا با اين افراد نقاط مشترکي نيابيد، اما معمولاً وقتي يکديگر را بيشتر مي شناسيد، به نقاط مشترک زيادي مي رسيد و احتمالاً آموزگاران خوبي براي هم شده و به پيشرفت يکديگر کمک مي کنيد.

ISFP
INTP
INFJ
ESFPمتضاد چالشی

شما بيشترين پتانسيل را براي برخورد و تضاد شخصيتي با افراد گروه هاي زير داريد، با اين حال بهترين فرصت براي شما نيز هستند. از آنجايي که اين شخصيت ها به صورت پايه اي با شما در تضاد هستند، در ابتدا رابطه با آنها براي شما سخت خواهد بود. اما همين اختلاف ارزش ها و همچنين نقاط قوت آنها که در واقع نقاط ضعف شماست، هم به رشد شما و هم به رشد آنها کمک زيادي خواهد کرد. با اين وجود اين امر به شرطي امکان پذير است که بتوانيد تضادهايتان را مديريت کرده و با يکديگر روابط کاري سالم ايجاد کنيد.


INFP
ENTP
ENFPویژگی شما در روابط با دیگران

به عنوان يک همسر، به شدت وفادار و پايبند به تعهدات خود هستيد.^حرفتان قول است و مي توان روي آن حساب کرد.^عشق و علاقه تان را بيشتر در عمل نشان مي دهيد.^فردي مطمئن و قابل اتکا هستيد.^ممکن است در نشان دادن احساس صميميت خود با دشواري روبرو باشيد، هر چند که محبتتان اغلب عميق است.^با توجه به شرايط، مي توانيد فردي نسبتاً اجتماعي و معاشرتي باشيد.^متواضع و فروتن هستيد.^معمولاً به سرعت از ديگران انتقاد کرده و کارشان را داوري مي کنيد.^دوست نداريد پولي را که به سختي بدست آورده ايد، به راحتي از دست بدهيد.
ویژگی های شما در محل کار

در به خاطر آوردن حقايق و واقعيت ها، عملکرد بسيار خوبي داريد.^دقت مي کنيد که چيزي فراموش نشود و به شدت به جزئيات توجه داريد.^کارمند سختکوشي هستيد.^اغلب ترجيح مي دهيد که به جاي کار با افراد، با ماشين ها، مفاهيم و اعداد و ارقام، سر و کار داشته باشيد.^از تنهايي کار کردن، لذت مي بريد.^اگر حواستان در حين انجام کار يا فکر کردن پرت شود، ناراحت مي شويد.^معتقد هستيد که همه بايد از قوانين و مقررات مربوط به کار پيروي کنند و اگر کسي تخطي کرد، لازم است با وي برخورد شود.^در موقعيت هاي پيچيده کاري معمولاً سختگير و انعطاف ناپذير هستيد.^ترجيح مي دهيد سراغ مشاغلي برويد که در آنها لباس، محيط و ظواهر امر مهم نيستند.^از بي حالي، رخوت و نابساماني خوشتان نمي آيد.^مي توانيد از طريق سخت کار کردن، اخذ مدرک تخصصي و احترام به سازمان پيشرفت کنيد.
تقاط قوت کاری شما

توجه به واقعيت ها و جزئيات^دقت بالا و انجام به موقع کارها^آمادگي براي اجراي قوانين و مقررات^مهارت͏هاي سازماني قوي^توانايي کار فردي^اعتقاد به ساختارهاي سنتي و کار در آنها^مسئوليت پذيري بالا^اخلاق کاري^تلاش جدي براي رسيدن به اهداف^داشتن ديدگاه هاي واقع بينانه
تقاط ضعف کاری شما

مقاومت در برابر تغيير^بي توجهي به تأثير کارها و تصميمات روي ديگران^فقدان ديد كلي نگر و جامع^فقدان انعطاف كافي^عدم توجه كافي به نيازهاي آتي^تحمل پايين در برابر فرآيندهاي وقت گير^عدم تمايل به پذيرش روش ها و ايده هاي جديد^ريسك پذيري بسيار كم
مشاغل مناسب شما

تجارت و مدیریتارتباطات
 • حسابدار
 • حسابدار ارشد
 • حسابرس
 • متخصص بیمه
 • بازرس مطالبات بیمه
 • برآورد کننده هزینه
 • مسئول جمع آوری اسناد مالی
 • مشاور انجمن ها
 • مدیر املاک
 • نماینده خرید و متخصص عقد قراردادها
 • مدیر داخلی
فروش و خدماتارتباطات
 • افسر پلیس
 • افسر ارتش
 • افسر انتظامات
 • افسر ارشد اطلاعات
 • متخصص ساخت تسلیحات
 • کارمند دولت
 • بازرس دولتی
 • رییس دفتر
 • مامور ناظر
 • نویسنده فنی
 • متخصص متن کاوی
 • کارشناس اداره پست
 • مأمور مالیات
 • کارگزار املاک
 • ناخدای کشتی
 • خلبان
 • مهندس پرواز
 • مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی
 • کشاورز
 • مدیر فضای سبز
 • بازرس محیط زیست
 • نقشه کش معماری
 • مدیر شرکت ساختمان سازی
 • بازرس عمران
 • مهندس ناظر
 • سازنده وسایل و ادوات موسیقی
امور مالیارتباطات
 • بازرس بانک
 • کارگزار بورس
 • کارگزار سرمایه گذاری
 • تحلیل گر اعتبارات
 • تحلیل گر بودجه
 • برآورد کننده هزینه
 • مدیر ارشد مالی
 • خزانه دار
 • ممیز مالیاتی
آموزش و خدماتارتباطات
 • کتابدار
 • مدیر آموزشی
 • مسئول بایگانی
 • مدیر مدرسه
 • مدرس ریاضی
حقوقی - تکنولوژیارتباطات
 • قاضی
 • منشی دادگاه
 • پژوهشگر حقوقی
 • منشی حقوقی
 • متخصص امور جنایی
 • نویسنده فنی
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • مدیر مرکز اطلاعات کامپیوتری
 • ارزیاب کامپیوتر
 • تحلیل گر سیستم ها
 • تکنسین تهیه نوار مغزی
 • مهندس برق
 • مهندس کامپیوتر
 • مهندس مکانیک
 • مهندس الکترونیک
 • تعمیرکار وسایل الکترونیک
 • مکانیک
 • هواشناس
 • زمین شناس
 • پژوهشگر حوزه کشاورزی
مراقبت های بهداشتیارتباطات
 • جراح عمومی
 • جراح متخصص
 • دامپزشک
 • دندان پزشک
 • پژوهشگر پزشکی
 • داروساز
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • پزشک مراقبت های اولیه
 • ارتودنتیست
 • بینایی سنج
 • مسئول بهداشت عمومی
 • متخصص پزشکی قانونی
 • تکنولوژیست جراحی
 • تکنسین علوم محیطی
 • تکنسین سوابق پزشکی
 • تکنولوژیست نوار مغزیشرایطی که منجر به داشتن رضایت شغلی در شما می شود

کار ماهيت فني داشته باشد و به شما امکان استفاده از توانمندي هايتان را بدهد.^بتوانيد با استفاده از روش هاي استاندارد، يک محصول يا خدمت واقعي ارائه دهيد. ^با در اختيار داشتن فرصت کافي، بتوانيد در کارها مستقل عمل کرده و از تمرکز مطلوب خود، براي تکميل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کنيد. ^محيطي را براي کار ترجيح مي دهيد که با ثبات و سنتي بوده و مجبور نباشيد ريسک هاي غيرضروري انجام دهيد.^کارتان داراي نتايج ملموس و قابل اندازه گيري باشد.^کارتان داراي هدف هاي عيني صريح و ساختار سازماني مشخص و تعريف شده باشد.^شرايطي را ترجيح مي دهيد که در آنها فرصت کافي براي آماده کردن خود داشته باشيد.^مسئوليت هايي که به شما محول مي شوند، زياد باشد و به مرور نيز افزايش يابد.^در محيط کار، به داوري ها و تجربه هايتان بهاي کافي داده شود.^اين امکان وجود داشته باشد که به هدف هاي تعيين شده تان برسيد و نتايج و داده هاي کافي در اختيارتان قرار دهد.
اوقات فراغت

شما اکثر اوقات بيقرار هستيد چرا که آرام گرفتن و استراحت کردن برايتان دشوار است. در نتيجه براي اوقات فراغت خود نيز فعاليت هايي را ترتيب مي دهيد.^بيشتر دوست داريد در بيرون از خانه و در طبيعت اوقات فراغت خود را بگذرانيد تا با جزئيات پيرامون خود بيشتر ارتباط برقرار کنيد. ^ممکن است گاهي به دليل منطقي بودن، خسيس به نظر برسيد، زيرا چندان تمايل نداريد که براي فعاليت هاي سرگرم کننده پول زيادي خرج کنيد. از نظر شما کارهاي سرگرم کننده و لذت بخش، مولد و سودآور نيستند؛ به همين دليل، علاقمنديد که اوقات خود را صرف کاري سودمند کنيد، کاري که در نتيجه ي آن، درآمدي حاصل شود (مثلاً کار با کامپيوتر). ^به طور کلي، بايد بگوييم که شما سادگي را دوست داريد و معمولاً از سرگرمي ها و غذاهايي استقبال مي کنيد که اقتصادي و غير تجملي باشند.
پیشنهادات

سعي کنيد بيشتر با ديگران گفتگو کنيد و دنيا را از زاويه ديد آنها ببينيد. ^دست کم هفته اي يک بار، به همسر يا خانواده تان بگوييد که دوستشان داريد. ^احتياط بيش از اندازه را کنار بگذاريد و بدانيد که تنها يک روش درست براي انجام کارها وجود ندارد.^از بحث ها و گفتگوهايي که يک برنده و يک بازنده دارند، دوري کنيد.^گهگاه کارهاي کوچکي را بدون فکر قبلي انجام دهيد.^گاهي به خودتان اجازه دهيد که کمي تنبلي کنيد.^بيشتر لطيفه بگوييد.^به احساسات خود و ديگران بهاي بيشتري بدهيد.^به نيازها و احساسات ديگران توجه کنيد.^از ديگران بيشتر تشکر کرده و سعي کنيد که بابت کارهاي کوچکشان نيز از آنها قدرداني کنيد. ^از مرخصي هاي خود غفلت نکنيد، هميشه زمان هايي را صرف استراحت و بازي کنيد.
درصد فراوانی تیپ های شخصیتی

همانطور که در جدول زیر ملاحظه می نمایید تعداد 11.6 درصد از افراد جهان همانند شما دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند. تعداد زنان دارای تیپ شخصیتی ISTJ برابر با 6.9 درصد و تعداد مردان دارای تیپ شخصیتی شما برابر با 16.4 درصد می باشد. در بخش های دیگر جدول می توانید درصد فراوانی تیپ های شخصیتی دیگر را ببینید.

تیپ شخصیتی درصد فراوانی در جهان درصد فراوانی در آقایان درصد فراوانی در خانم ها
ISTJ 11.6 16.4 6.9
ISFJ 13.8 8.1 19.4
ESTP 4.3 3 5.6
ESFP 8.5 6.9 10.1
INTJ 2.1 3.3 0.9
INFJ 1.5 1.2 1.6
ENTP 3.2 4 2.4
ENFP 8.1 6.4 9.7
ISTP 5.4 8.5 2.3
INTP 3.3 4.8 1.7
ESTJ 8.7 11.2 6.3
ENTJ 1.8 2.7 0.9
ISFP 8.8 7.6 9.9
INFP 4.4 4.1 4.6
ESFJ 12.3 7.5 16.9
ENFJ 2.5 1.6 3.3