صفات شخصیتی و ویژگی های کلیدی

با توجه به نمراتی که کسب کرده اید، می توان گفت که شما فردی باثبات، متعهد، مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستید و معمولاً به تعهدات خود پایبند باقی می مانید. کم حرف، آرام و ساکت هستید، چرا که ترجیح می دهید بیشتر در خودتان باشید.

شما همچنین فردی عملگرا و واقع بین هستید و به واقعیت ها و حقایق بها می دهید. وقت شناس، دقیق و منظم بوده، و معمولاً کارها را بر مبنای اصول شخصی تان و با نظم و ترتیب خاصی انجام می دهید. قدرت تمرکز بالایی دارید و به ندرت دچار حواس پرتی می شوید.

سعی می کنید محل کار یا زندگی تان را مرتب و منظم نگه دارید و به نظم بخشیدن و سازماندهی کردن وسایل علاقه مندید. همچنین، بر انجام صحیح و به موقع كارها تاكید داشته و خواستار آن هستید که همه کارها، سر وقت انجام شوند.

به لحاظ شخصیتی و رفتاری، آرام، جدی، سختکوش و با پشتکار هستید. شما از آن دسته افرادی هستید که جزئیات مسائل را در ذهن خود می سپارند و برای نقطه نظرهایشان دلایل و مدارک دقیق عرضه می کنند. همچنین شما، در هنگام تصمیم گیری، بر استفاده از تجربیات گذشته خود تاكید زیادی دارید و از این تجربیات، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون استفاده می کنید.

می توان گفت که شما فردی بسیار منطقی هستید که نقطه نظرهای حساب شده و اغلب تغییر ناپذیر دارید. عموماً وقتی به موضوعی باور پیدا می کنید، تغییر دادن نظراتتان درباره آن، بسیار دشوار است. شما فردی محتاط و سنتی هستید، به این معنا که برای سنت ها و ساختارها، ارزش نسبتاً زیادی قائل اید. معمولاً خوب گوش می دهید و تمایل دارید در هر زمینه ای، حقایق در نظر گرفته شود. در اغلب موقعیت ها، چیزی که واقعا به آن اعتقاد دارید را بیان می كنید. رعایت اصول و قوانین، اهمیت زیادی برایتان دارد، تا جایی که اگر دیگران از این قواعد، پیروی نکنند، احتمالاً با آنها برخورد جدی می کنید.

به نظر می رسد برخورداری از حریم شخصی، اهمیت ویژه ای نزد شما دارد. فردی مسئولیت پذیر و وظیفه شناس هستید و اگر کاری به شما محول شود، سعی می کنید آن را به بهترین نحو انجام دهید.

شما متعهد، قانون مدار، منظم، دقیق و نکته بین هستید و برای زمان نیز ارزش بسیاری قائل اید؛ به طوری که احتمالاً دیگران، وقت شناسی را به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی بارز شما می دانند.

به نظر می رسد اگر قصد انجام کاری را داشته باشید، حتماً آن را عملی می کنید؛ چرا که در اجرای تصمیمات و فعالیت هایتان بسیار مصمم هستید. اگر از دوستانتان خواسته شود که شما را توصیف کنند، اغلب به وفاداری، صداقت، درستکاری و وقت شناسی شما اذعان خواهند داشت.
نقاط ضعف شخصیتی شما

یکی از مشکلات شما این است که بیش از اندازه به جزئیات می پردازید؛ درست است که جزئی نگر بودن، در بسیاری از موارد می تواند مفید باشد، با این حال گاهی نیز بسیار آزار دهنده است.

وقتی تصمیم به انجام کاری می گیرید، به دشواری می توان شما را از تصمیمتان منصرف کرد.

در قبول نقطه نظرهای جدید شکاک هستید؛ بخصوص اگر ایده ای بلافاصله قابل اجرا و عملی نباشد.

برای تعیین اهدافتان و رسیدن به آنها، لازم است وقت صرف کنید و بیش از پیش به آنها بیندیشند؛ چرا که بهتر است در جهت تحقق اهدافتان، راه حل هایی که تا کنون به آنها توجه نکرده اید را مورد توجه قرار دهید.

در روابطتان گاهی برای درک نیازهای دیگران، با دشواری روبرو می شوید، به خصوص اگر این نیازها با باورهای شما متفاوت باشد.

از آنجایی که شما واکنش های احساسی و رفتاری خودتان را به ندرت بروز می دهید، ممکن است که در نظر دیگران، فردی سرد و بی احساس جلوه کنید.

همانطور که اشاره شد شما فردی منطقی هستید، بنابراین اغلب انتظار دارید که دیگران هم مانند شما رفتار کنند؛ اما باید توجه داشته باشید که این امر همیشه مقدور نیست، چرا که افراد به شیوه?های متفاوتی مسائل و پدیده های دنیای اطراف را درک کرده و آنها را تعبیر و تفسیر می کنند.

اغلب تمایل دارید که نظرات خود را به دیگران تحمیل کرده و بخواهید دیگران، خود را با شما تطبیق بدهند. برای اینکه بتوانید نظرات متفاوت اشخاص را پذیرفته و به راه حل های موثرتری برسید؛ لازم است که دیدگاهتان را درباره برخی مسائل تغییر داده و بازتر فکر کنید.

رمز موفقیت شما این است که همیشه پذیرای امکانات و تحولات باشید؛ تأثیر کارتان را روی دیگران درنظر گرفته و به استقبال تغییر بروید.
ویژگی های شما در روابط عاشقانه

شما فرد قابل اعتمادی هستید، به خصوص اگر پای یک رابطه عاطفی، در میان باشد. بسیار به ارزش های خانوادگی بها می دهید و تا حدودی نگاه سنتی به نقش اعضای خانواده دارید.

برای تشکیل خانواده به دنبال ساختاری هستید که در آن، انتظارات مشخص بوده و روابط اعضا با هم بر پایه صداقت باشد. شما فرد نسبتاً فداکاری هستید و حاضرید تا جایی که امکانش باشد، وقت و انرژی تان را صرف روابط عاشقانه خود کنید، به طوری که موجب رضایت کامل خودتان و شریک زندگی تان بشود.

برای یافتن همسر مناسبتان، به قرار ملاقات های ناگهانی و یا ایجاد روابط سطحی علاقه ای ندارید و ترجیح می دهید که حساب شده عمل کنید.

برآورده شدن نیازهای خودتان و شریک زندگی تان، برایتان از اهمیت بسیاری برخوردار است و از آنجایی که فرد متعهدی هستید، اگر قولی بدهید، معمولاً تا آخر به آن پایبند می مانید.


روحیات مشابه

افرادی با تیپ هایی که در این بخش به آنها اشاره شده است، از نظر حل مسئله و نگرش کلی به کار، شبیه شما هستند. البته لزوماً بر سر تمام مسائل با شما توافق ندارند و هیچ ضمانتی برای کنار آمدن شما با آنها نیست، با این حال می توان گفت که به تفاهم رسیدن شما با آنها آسان است و به طور کلی دیدگاهی مشابه شما دارند.


ESTJ
ISFJ
ISTPتفاوت الهام بخش

افراد گروه های زیر از نظر شخصیتی با شما بسیار متفاوت هستند اما احتمالاً قادر خواهید بود که کار کردن با این افراد را به راحتی بپذیرید، زیرا فرصت مناسبی را برای رشد شما فراهم می کنند. البته سعی کنید که در روابط کاری تان با این تیپ ها، تعادل مناسبی بین فرصت ها و مشترکات فراهم کنید تا تجربیات و دیدگاه هایتان راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.


INTJ
ESTP
ESFJ
ENTJمکمل بالفعل

افراد گروه های زیر جزء تیپ های مکمل شما هستند. ممکن است در ابتدا با این افراد نقاط مشترکی نیابید، اما معمولاً وقتی یکدیگر را بیشتر می شناسید، به نقاط مشترک زیادی می رسید و احتمالاً آموزگاران خوبی برای هم شده و به پیشرفت یکدیگر کمک می کنید.

ISFP
INTP
INFJ
ESFPمتضاد چالشی

شما بیشترین پتانسیل را برای برخورد و تضاد شخصیتی با افراد گروه های زیر دارید، با این حال بهترین فرصت برای شما نیز هستند. از آنجایی که این شخصیت ها به صورت پایه ای با شما در تضاد هستند، در ابتدا رابطه با آنها برای شما سخت خواهد بود. اما همین اختلاف ارزش ها و همچنین نقاط قوت آنها که در واقع نقاط ضعف شماست، هم به رشد شما و هم به رشد آنها کمک زیادی خواهد کرد. با این وجود این امر به شرطی امکان پذیر است که بتوانید تضادهایتان را مدیریت کرده و با یکدیگر روابط کاری سالم ایجاد کنید.


INFP
ENTP
ENFPویژگی شما در روابط با دیگران

به عنوان یک همسر، به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستید.

حرفتان قول است و می توان روی آن حساب کرد.

عشق و علاقه تان را بیشتر در عمل نشان می دهید.

فردی مطمئن و قابل اتکا هستید.

ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشید، هر چند که محبتتان اغلب عمیق است.

با توجه به شرایط، می توانید فردی نسبتاً اجتماعی و معاشرتی باشید.

متواضع و فروتن هستید.

معمولاً به سرعت از دیگران انتقاد کرده و کارشان را داوری می کنید.

دوست ندارید پولی را که به سختی بدست آورده اید، به راحتی از دست بدهید.
ویژگی های شما در محل کار

در به خاطر آوردن حقایق و واقعیت ها، عملکرد بسیار خوبی دارید.

دقت می کنید که چیزی فراموش نشود و به شدت به جزئیات توجه دارید.

کارمند سختکوشی هستید.

اغلب ترجیح می دهید که به جای کار با افراد، با ماشین ها، مفاهیم و اعداد و ارقام، سر و کار داشته باشید.

از تنهایی کار کردن، لذت می برید.

اگر حواستان در حین انجام کار یا فکر کردن پرت شود، ناراحت می شوید.

معتقد هستید که همه باید از قوانین و مقررات مربوط به کار پیروی کنند و اگر کسی تخطی کرد، لازم است با وی برخورد شود.

در موقعیت های پیچیده کاری معمولاً سختگیر و انعطاف ناپذیر هستید.

ترجیح می دهید سراغ مشاغلی بروید که در آنها لباس، محیط و ظواهر امر مهم نیستند.

از بی حالی، رخوت و نابسامانی خوشتان نمی آید.

می توانید از طریق سخت کار کردن، اخذ مدرک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت کنید.
تقاط قوت کاری شما

توجه به واقعیت ها و جزئیات

دقت بالا و انجام به موقع کارها

آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات

مهارت?های سازمانی قوی

توانایی کار فردی

اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها

مسئولیت پذیری بالا

اخلاق کاری

تلاش جدی برای رسیدن به اهداف

داشتن دیدگاه های واقع بینانه
تقاط ضعف کاری شما

مقاومت در برابر تغییر

بی توجهی به تأثیر کارها و تصمیمات روی دیگران

فقدان دید كلی نگر و جامع

فقدان انعطاف كافی

عدم توجه كافی به نیازهای آتی

تحمل پایین در برابر فرآیندهای وقت گیر

عدم تمایل به پذیرش روش ها و ایده های جدید

ریسك پذیری بسیار كممشاغل مناسب شما

تجارت و بازرگانی
 • کارشناس حسابداری
 • حسابدار ارشد
 • حسابرس
 • متخصص آمار
 • متخصص بیمه
 • بازرس مطالبات بیمه
 • برآورد کننده هزینه
 • مسئول جمع آوری اسناد مالی
 • مدیر یا سوپروایزر
 • مدیر و مشاور انجمن ها
 • مدیر املاک
 • نماینده خرید و متخصص عقد قراردادها
فروش و خدمات
 • افسر پلیس
 • افسر ارتش
 • افسر انتظامات
 • افسر ارشد اطلاعات
 • متخصص ساخت تسلیحات
 • کارمند دولت
 • بازرس دولتی
 • رییس دفتر
 • مامور ناظر
 • نویسنده فنی
 • متخصص پردازش متن (متن کاوی)
 • کارشناس اداره پست
 • مأمور و متخصص مالیات
 • کارگزار املاک
 • ناخدای کشتی های بزرگ و قایق ها
 • خلبان
 • مهندس پرواز
 • متخصص پرواز
 • مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی
 • کشاورز
 • مدیر فضای سبز
 • بازرس امور محیطی
 • نقشه کش معماری
 • مدیر ساختمان سازی
 • بازرس ساختمان
 • سازنده وسایل و ادوات موسیقی
امور مالی
 • بازرس بانک
 • کارگزار بازار اوراق بهادار
 • کارگزار سرمایه گذاری
 • تحلیل گر اعتبارات
 • تحلیل گر بودجه
 • برآورد کننده هزینه
 • مدیر ارشد مالی
 • خزانه دار
 • ممیز مالیاتی
تحصیلات و آموزش
 • کتابدار
 • مدیر یا معاون آموزشی
 • مسئول بایگانی
 • مدیر مدرسه یا دبیرستان
 • معلم ریاضی
حقوقی - تکنولوژی
 • قاضی
 • منشی دادگاه
 • پژوهشگر حقوقی
 • منشی حقوقی
 • متخصص جنایی
 • نویسنده فنی
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • مدیر مرکز اطلاعات کامپیوتری
 • ارزیاب سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
 • بازرس وب
 • تحلیلگر سیستم ها
 • تکنسین تهیه نوارهای مغزی
 • مهندس
 • مهندس کاربری
 • متخصص برق
 • تعمیرکار وسایل الکترونیک
 • مکانیک
 • متخصص هواشناسی
 • زمین شناس
 • پژوهشگر حوزه کشاورزی
مراقبت های بهداشتی
 • جراح عمومی
 • دامپزشک
 • دندانپزشک
 • تکنسین داروخانه
 • پژوهشگر پزشکی
 • داروساز
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • پزشک مراقبت های اولیه
 • پژوهشگر پزشکی
 • ارتودنتیست
 • بینایی سنج
 • مسئول بهداشت عمومی
 • متخصص پزشکی قانونی
 • تکنولوژیست جراحی
 • تکنسین علوم محیطی
 • تکنسین سوابق پزشکی
 • تکنولوژیست نوار مغزیشرایطی که منجر به داشتن رضایت شغلی در شما می شود

کار ماهیت فنی داشته باشد و به شما امکان استفاده از توانمندی هایتان را بدهد.

بتوانید با استفاده از روش های استاندارد، یک محصول یا خدمت واقعی ارائه دهید.

با در اختیار داشتن فرصت کافی، بتوانید در کارها مستقل عمل کرده و از تمرکز مطلوب خود، برای تکمیل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کنید.

محیطی را برای کار ترجیح می دهید که با ثبات و سنتی بوده و مجبور نباشید ریسک های غیرضروری انجام دهید.

کارتان دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.

کارتان دارای هدف های عینی صریح و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.

شرایطی را ترجیح می دهید که در آنها فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشید.

مسئولیت هایی که به شما محول می شوند، زیاد باشد و به مرور نیز افزایش یابد.

در محیط کار، به داوری ها و تجربه هایتان بهای کافی داده شود.

این امکان وجود داشته باشد که به هدف های تعیین شده تان برسید و نتایج و داده های کافی در اختیارتان قرار دهد.
اوقات فراغت

شما اکثر اوقات بیقرار هستید چرا که آرام گرفتن و استراحت کردن برایتان دشوار است. در نتیجه برای اوقات فراغت خود نیز فعالیت هایی را ترتیب می دهید.

بیشتر دوست دارید در بیرون از خانه و در طبیعت اوقات فراغت خود را بگذرانید تا با جزئیات پیرامون خود بیشتر ارتباط برقرار کنید.

ممکن است گاهی به دلیل منطقی بودن، خسیس به نظر برسید، زیرا چندان تمایل ندارید که برای فعالیت های سرگرم کننده پول زیادی خرج کنید. از نظر شما کارهای سرگرم کننده و لذت بخش، مولد و سودآور نیستند؛ به همین دلیل، علاقمندید که اوقات خود را صرف کاری سودمند کنید، کاری که در نتیجه ی آن، درآمدی حاصل شود (مثلاً کار با کامپیوتر).

به طور کلی، باید بگوییم که شما سادگی را دوست دارید و معمولاً از سرگرمی ها و غذاهایی استقبال می کنید که اقتصادی و غیر تجملی باشند.
پیشنهادات

سعی کنید بیشتر با دیگران گفتگو کنید و دنیا را از زاویه دید آنها ببینید.

دست کم هفته ای یک بار، به همسر یا خانواده تان بگویید که دوستشان دارید.

احتیاط بیش از اندازه را کنار بگذارید و بدانید که تنها یک روش درست برای انجام کارها وجود ندارد.

از بحث ها و گفتگوهایی که یک برنده و یک بازنده دارند، دوری کنید.

گهگاه کارهای کوچکی را بدون فکر قبلی انجام دهید.

گاهی به خودتان اجازه دهید که کمی تنبلی کنید.

بیشتر لطیفه بگویید.

به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.

به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید.

از دیگران بیشتر تشکر کرده و سعی کنید که بابت کارهای کوچکشان نیز از آنها قدردانی کنید.

از مرخصی های خود غفلت نکنید، همیشه زمان هایی را صرف استراحت و بازی کنید.
درصد فراوانی تیپ های شخصیتی

همانطور که در جدول زیر ملاحظه می نمایید تعداد 11.6 درصد از افراد جهان همانند شما دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند. تعداد زنان دارای تیپ شخصیتی ISTJ برابر با 6.9 درصد و تعداد مردان دارای تیپ شخصیتی شما برابر با 16.4 درصد می باشد. در بخش های دیگر جدول می توانید درصد فراوانی تیپ های شخصیتی دیگر را ببینید.

تیپ شخصیتی درصد فراوانی در جهان درصد فراوانی در آقایان درصد فراوانی در خانم ها
ISTJ 11.6 16.4 6.9
ISFJ 13.8 8.1 19.4
ESTP 4.3 3 5.6
ESFP 8.5 6.9 10.1
INTJ 2.1 3.3 0.9
INFJ 1.5 1.2 1.6
ENTP 3.2 4 2.4
ENFP 8.1 6.4 9.7
ISTP 5.4 8.5 2.3
INTP 3.3 4.8 1.7
ESTJ 8.7 11.2 6.3
ENTJ 1.8 2.7 0.9
ISFP 8.8 7.6 9.9
INFP 4.4 4.1 4.6
ESFJ 12.3 7.5 16.9
ENFJ 2.5 1.6 3.3

پیشنهاد ای سنج

تست دیسک DISC ⚡ نسخه پیشرفته

شخصیتتون رو به صورت عمومی شناختید اما پیشنهاد می کنیم نسخه پیشرفته تست دیسک رو انجام بدید و لایه های پنهان شخصیتتون رو بیشتر و بهتر بشناسید. این تست مورد استفاده در مصاحبه های کاری و جایگزینی درست افراد در سازمان هاست و حالا می تونید با 50% تخفیف انجامش بدید:) کد تخفیف: disc14

شروع آزمون

پیشنهاد ای سنج

تست هوش هیجانی (EQ) بار-آن

تست هوش هیجانی(EQ) با تفسیر منحصر به فرد در سایت ای سنج به شما کمک خواهد کرد تا مشکلات ارتباطی شخصیت خود را دریابید. یادگیری در مورد کنترل و تنظیم هیجان ها در کنار هوش عقلی که با استفاده از تست هوش کتل، بوناردل یا ریون سنجیده می شود به شما کمک خواهد کرد تا تغییرات شگرفی در زندگی خود ایجاد نمایید.

شروع آزمون

پیشنهاد ای سنج

تست هوش چندگانه گاردنر - مک کنزی (MII)

برای موفقیت لازم است شخصیت شما با استعدادها و توانایی هایتان همخوان باشد. برای اینکه بدانید در ابعاد 9 گانه هوش چگونه هستید از تست هوش گاردنر استفاده کنید. با استفاده از این تست علاوه بر نتایج منحصر به فردتان، می توانید از تمرین های کاربردی، فایل های صوتی، بازی ها و کتاب های ارائه شده برای تقویت هر جنبه از هوش خود استفاده کنید.

شروع آزمون

پیشنهاد ای سنج

تست رغبت سنج تحصیلی و شغلی استرانگ

تست شخصیت MBTI تنها قابلیت و پتانسیل شما در حرفه یا مشاغل را نشان می دهد. اما این شرط برای موفقیت در یک شغل کفایت نمی کند و انتخاب شغل باید با رغبت و علاقه شما همخوانی کامل داشت باشد. بنابراین برای انتخاب بهتر می توانید در کنار MBTI از تست رغبت سنج-تحصیلی شغلی استرانگ با تفسیر کامل استفاده نمایید.

شروع آزمون

پیشنهاد ای سنج

تست شخصیت 16 عاملی کتل (16PF) | آنلاین

برای شناخت بیشتر شخصیت خود خصوصا برای تصمیم گیری های مهم از جمله ازدواج، پیشنهاد می کنیم تست شخصیت کتل را انجام دهید که علاوه بر بررسی کامل در 24 زمینه شخصیتی تفسیری دقیق و تخصصی و راهکار هایی برای ارتقا فردی ارائه می دهد.

شروع آزمون