تست دیسک DISC - نسخه پیشرفتهخلاصه وضعیت شما
تیپ شخصیت اصلی:
C
صفات تابع:
CD ,CI ,SD ,SI
پتانسیل های رفتاری:
تحلیل گر، درک کننده، پذیرندگی
تیپ شخصیت فرعی:
CS
عنوان شخصیت:
کمال گرا
ویژگی های بارز:
واقع بین، عمل گرا، سازمان یافته، جزئی نگر، روشمند، منطقی، هماهنگ، کارآمد
کد عملکردی:
SQDتیپ اصلی شخصیت شما

وظیفه گرا

از بین 4 تیپ اصلی در تست دیسک میزان (C) شما بالاتر است. این ویژگی باعث می شود که فردی منطقی و واقع بین باشید. همچنین تیپ (C) برایتان ویژگی های نظیر عملگرایی، توانایی حل مساله، وجدان، شایستگی، مسئولیت پذیری و دقت را به همراه می آورد. البته توجه کنید مواردی که گفته شد بیشتر زمانی بروز می کنند که سایر صفات شخصیتی را در نظر نگیریم. این در حالی است که صفت (C) با ترکیب صفات لایه دوم یا سوم شخصیت تان، می تواند رفتار اصلی شما را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در ادامه تفسیر سعی می کنیم ابتدا ویژگی هایتان را در بین 53 پروفایل اصلی دیسک بررسی کنیم و سپس صفات رفتاری شما را بر اساس این موارد تحلیل نماییم.
نمودار های اصلی توصیف کننده تیپ شخصیت شما

در این بخش سه نمودار اصلی تست دیسک ارائه شده است. نتایج این سه گراف بر اساس پاسخ های اولیه شما به سوالات می باشد. نمودار اول مربوط به ویژگی های محیطی، نمودار دوم مربوط به ویژگی های ذاتی و نمودار سوم بر اساس تطبیق دو نمودار دیگر به دست آمده است. برای اطلاع بیشتر توضیحات هر کدام را به دقت مطالعه کنید.

گراف اول - شخصیت محیطی شما

این پروفایل اشاره به ویژگی های بیرونی شما دارد. به طور معمول در تست دیسک گراف اول رفتارتان را در محیط های اجتماعی مانند محل کار، دانشگاه یا مدرسه نشان می دهد. به عبارتی پروفایل محیطی همان ماسک یا نقابی است که شما به خاطر انتظارات جامعه آن را به چهره می زنید. نتایج این نمودار در طول زمان به طور قابل توجهی تغییر می کند. علت این تغییرات معمولا به خاطر رویداد های مهم زندگی، مانند شروع یک کار جدید، مهاجرت یا تغییر مسیر می باشد.

C
S
I
D
7
24
26
28
27
28
12
27
11
14
12
12
26
13
11
11
25
6
10
10
24
9
12
10
9
23
9
8
22
8
11
21
5
8
7
20
7
10
6
19
18
9
17
4
6
7
5
16
8
6
15
6
14
5
7
13
3
5
3
12
6
11
6
10
4
5
4
2
9
2
8
3
4
7
3
6
1
5
1
2
3
2
4
2
0
3
1
1
1
2
0
0
0
1گراف دوم - شخصیت ذاتی شما

این پروفایل خود اصلی یا ویژگی های خصوصی شماست. به عبارتی نشان می دهد که تحت فشار و استرس چگونه رفتار می کنید. البته مواقعی نیز که کاملا راحت باشید و هیچ اجبار محیطی وجود نداشته باشد ممکن است ماسک تان را برداشته و خود واقعی را بروز دهید. نتایج نموداردوم کمتر تغییر می کند چرا که نشان دهنده پاسخ های ریشه دار و آموخته شده به وقایع گذشته زندگی است.

C
S
I
D
7
0
0
0
0
28
1
1
27
2
1
1
3
26
3
2
4
25
6
4
5
24
3
23
5
2
6
22
7
21
5
6
4
20
8
19
0
3
9
18
17
4
7
5
16
4
15
14
8
10
13
3
5
6
11
12
9
12
11
7
10
6
13
9
2
10
7
8
8
14
7
11
8
6
15
5
1
12
9
9
16
4
13
10
10
3
10
2
26
27
26
27
1گراف سوم - شخصیت طبیعی شما

این پروفایل تلفیقی از دو نمودار قبلی است که بیشتر رفتارهای طبیعی شما را به تصویر می کشد. معمولا از آن برای رمزگشایی شخصیت استفاده می کنند. بنابراین پروفال طبیعی شامل رفتارهای آموخته شده گذشته و رفتارهای فعلی است که انتظار می رود در محیط اجتماعی از خود بروز دهید. الگو و کدی که از پروفایل طبیعی به دست می آید نمایانگر ادراک شما از خود می باشد و نحوه ارتباط و رفتارتان را در اکثر شرایط نشان می دهد. در واقع به نظر می رسد اطرافیان، شما را بیشتر با این گراف و ویژگی ها توصیف می کنند.

C
S
I
D
7
+24
+26
+28
+27
28
+18
+14
27
+9
+9
26
+6
+12
+8
+6
25
6
+5
+11
+7
+5
24
+4
+10
+3
23
+6
+1
22
+3
+9
0
21
5
+2
+8
+5
-1
20
+1
+7
+4
-2
19
0
-3
18
+6
+3
-4
17
4
-1
+2
-5
16
-2
+5
15
+4
+1
-6
14
+3
13
3
-3
+2
0
-8
12
-4
+1
-1
-9
11
-10
10
-5
0
-2
-11
9
2
-6
-1
-3
-12
8
-7
-2
-4
-13
7
-5
-14
6
-8
-4
5
1
-9
-5
-6
-15
4
-7
-8
-16
3
-11
2
-26
-27
-26
-27
1نمودار تناوبی

توضیحات این بخش در تفسیر دیسک بیشتر جنبه تکنیکال و تخصصی دارد. بنابراین اگر متوجه توضیحاتی که ارائه کرده ایم نشدید، نگران نباشید. نمودار تناوبی به متخصصین کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد پروفایل شما به دست آورند. ما موارد مختصری را برای درک و بازخورد مناسب در مورد این نمودار برایتان آورده ایم. اما اگر به عنوان یک متخصص پروفایل را بررسی نمی کنید و یا متوجه توضیحات زیر در مورد نمودار نمی شوید، این بخش را نادیده بگیرید و قسمت بعدی را مطالعه کنید.

تغییرات D

میزان D شما از نمودار ذاتی به نمودار محیطی تغییری محسوس به سمت بالا داشته است. این تغییر نشان می دهدکه به نسبت تمایل دارید بیشتر از حد معمول خود را صریح و قاطع نشان دهید. در واقع ممکن است نقش خود را به عنوان فردی مستقل و با انگیزه های شخصی بیش برآورد کنید. هرچه میزان این تفاوت بیشتر باشد، می تواند در نتایج این تیپ در نمودار سوم (یعنی نمودار طبیعی) شما خطای زیادتری ایجاد کند. البته این یک پیش بینی قطعی نیست، اما بهتر است به میزان تفاوت D در پروفایل شما بیشتر توجه شود.

تغییرات I

میزان I شما از نمودار ذاتی به نمودار محیطی تغییری محسوس به سمت بالا داشته است. این تغییر نشان می دهدکه احساس نیاز زیادی برای داشتن مهارت های ارتباطی دارید و البته حس مطمئن و دوستانه خود را بیشتر از معمول نشان می دهید. البته این ویژگی به خودی خود منفی نیست و اگر تمایل و میل مثبتی به روابط اجتماعی داشته باشید، حتی اگر توانایی هایتان محدود باشد، در طولانی مدت این سبک به عنوان یک عامل داخلی و درونی در شما ریشه خواهد زد. اما اگر صرفا برای جلب توجه یا پاسخ های هدف دار در تست این فاصله ایجاد شده باشد، ممکن است رفتارتان در بلند مدت چیزی متفاوت از مواردی باشد که بیان کرده اید. در این حالت تفسیر نتایج تست دیسک شما نیاز به بررسی بیشتری از جانب متخصص یا کارفرما خواهد داشت.

تغییرات S

میزان S شما از نمودار ذاتی به نمودار محیطی که در بالا گزارش کرده ایم تغییر محسوسی به سمت پایین داشته است. البته این تفاوت در افرادی که ویژگی های درونی بالایی در شاخص S دارند، رایج است. یکی از علت های این مساله می تواند به خاطر جبر محیطی باشد. ممکن است شما بیش از آنچه که قابلیت دارید مجبورید تا خود را با تنوع و تغییرپذیری های محیط سازگار کنید. احتمالا این تغییر در بلند مدت به عنوان یک ویژگی در درون شما ماندگار شود. با این حال بهتر است شاخص S شما توسط متخصص یا کارفرما دقیق تر بررسی گردد.

تغییرات C

تغییر میزان C (ستون چهارم – رنگ آبی) در نمودار ذاتی و طبیعی شما زیاد محسوس نیست. بنابراین نتیجه گیری حاصل از عامل C در نمودار آخر (یعنی نمودار سوم یا شخصیت طبیعی) نزدیک ترین شباهت را با ویژگی های شخصیتی شما دارد. زمانی که این نوسان زیاد باشد معنی و تفسیر متفاوتی ایجاد می شود که قبل از هرگونه تحلیل تیپ های اصلی باید مدنظر قرار گیرد. همانطور که گفتیم این شکاف در تیپ C خللی در نتایج ایجاد نکرده است.
تیپ فرعی شخصیت شما

خلاصه ویژگی های شما

 • رفتار های قابل مشاهده کم حرف، دقیق، محتاط، سنجیده
 • انگیزه گرفتن از نتایج قابل پیش بینی و پایدار
 • قضاوت دیگران با دقت و استانداردهای بالا
 • تاثیر گذاری روی دیگران دقت و توجه به جزئیات
 • ارزش ها برای تیم یا گروه کنترل کیفیت و حفظ استانداردها
 • استفاده بیش از حد از معیارهای سختگیرانه و استانداردهای بالا
 • وقتی استرس می گیرید توسل به تدبیر و دیپلماسی
 • ترس ها محیط رقابتی و خصومت آمیز
تیپ رفتاری CS
تیپ رفتاری کمال گرا

وجود نظم، ساختار و برنامه برای شما اهمیت دارد. به جای اینکه افراد زیادی را دو رو بر خود جمع کنید سعی می کنید چند دوست قابل اعتماد داشته باشید که با ان ها روابط عمیقی برقرار کنید. دوست ندارید که مرکز توجه باشید، به همین خاطر سعی می کنید به عنوان یک تحلیل گر کارها را پشتیبانی کرده و فرد دیگری آن ها را عرضه کند.

هنگام گوش دادن به دیگران سعی می کنید صبور باشید و در عین حال با آرامش و منطقی به ان ها بازخورد دهید. تلاش تان این است که با دیگران درگیر نشوید و با گفتگو تعارض و مشکلات را حل نمایید.

شاید شما ظاهرا فرد قاطعی به نظر نرسید اما درک خوبی و بالایی از حساسات دیگران داشته و به همین دلیل معتقدید که به جای صراحت و حرف های بی پرده لازم است با سیاست و گفتگوی متقابل باید مسائل را حل نمود.

پروفایل شما در 53 تیپویژگی های اصلی شما

 • بر این باورید که اگر نتوانیم کاری را درست انجام دهیم پس بهتر است آن را انجام ندهیم.
 • سعی می کنید برای زندگی شخصی و شغلی برنامه دقیقی داشته باشید.
 • استانداردها و قوانین بالایی برای زندگی خود در نظر می گیرید.
 • با پشتکار و تمرکز شدید سعی می کنید بر چالش ها غلبه کنید.
 • قبل از تصمیم گیری و نتیجه گیری سعی می کنید جنبه های مختلف موضوع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.
نقاط قوت شما

 • تحلیلگر خوبی هستید و می توانید مشکلات را به طور منطقی حل کنید.
 • زمانی که تصمیم گیری می کنید عوامل و فاکتورهای بسیاری را مورد بررسی قرار می دهید.
 • قبل از ریسک کردن به خوبی می توانید اطلاعات را جمع آوری و خطرهای احتمالی را برآورد کنید.
 • با دقت نظر می توانید کارها و فعالیت هایی را که یاد گرفته اید، گام به گام به دیگران آموزش دهید.
 • با پرسیدن سوالات زیاد دانش خود را افزایش داده و از این طریق کیفیت کارهایتان را افزایش می دهید.
 • وظایف خود را معمولاً به درستی و با تعهد بالا انجام می دهید.
نقاط ضعف شما

 • اغلب به تنهایی کار می کنید و میزان همکاری تان با دیگران نسبتاً کم است.
 • در استفاده از راه حل ها و روش های جدید برای بررسی مشکلات تردید نشان می دهید.
 • ممکن است زمان زیادی را صرف تصمیم گیری در مورد یک موضوع کنید.
 • گاهی راه حل هایی که برای مشکلات ساده ارائه می کنید، بسیار پیچیده است.
 • همیشه انتظار دارید دیگران به اندازه خودتان دقیق و منظم باشند.
انگیزه های شما

 • محیطی را دوست دارید که بتوانید در آن تمرکز خود را حفظ کنید.
 • شرایط و محیطی به شما انگیزه می دهد که بتوانید روی جنبه های مختلف موضوع مورد نظرتان فکر کرده و آن را به بهترین شکل انجام دهید.
 • داشتن زمان لازم برای فکر کردن و تحلیل مسائل به شما انگیزه زیادی می دهد.
 • پرسیدن سوالات مهم و کاربردی برای حل مشکلات برای شما اهمین زیادی دارد.
 • دستیابی به بهترین و با کیفیت ترین نتیجه در کارها و برنامه های زندگی به شما انرژی زیادی می دهد.
 • حفظ نظم و برنامه ریزی مشخص برای انجام کارها، از اهمیت زیادی برایتان برخوردار است.
استرس های شما

علل استرس شما

شما دوست دارید که همه کارها طبق برنامه مشخص و در حد عالی انجام شود. بنابراین هرچیزی که باعث کاهش کیفیت عملکردتان شود برایتان استرس زا می باشد. مهمترین دلایل استرس شما موارد زیر است:

 • زمانی که احساس کنید توانایی لازم برای انجام کاری را ندارید.
 • وقتی احساس کنید کارهایتان بی کیفیت و بدون دقت انجام می شود.
 • وقتی که وقت و زمان لازم برای انجام درست و ارزشمند کارها را ندارید.
 • زمانی که احساس کنید نمی توانید وظیفه ای که به شما داده اند را به بهترین شکل انجام دهید.
 • زمانی که شرایط زندگی بی نظم، بدون ساختار و به هم ریخته است.


علائم استرس در شما

احتمالا هنگامی که شما استرس می گیرید رفتارتان اجتنابی می شود. یعنی به جای اینکه با موضوع مقابله کنید و سعی کنید آن را حل کنید، گوشه گیر شده و اقدامی انجام نمی دهید. بنابراین هنگام استرس ممکن است شما واکنش های زیر را نشان دهید:

 • سعی می کنید مراقب باشید و بیش از حد احتیاط کنید.
 • خودتان را کنار بکشید و از بهبود اوضاع نا امید شوید.
 • ممکن است احساس کنید که چون کاری از دستتان بر نمی آید باید بی خیال همه چیز شوید.
 • ممکن است منطق همه چیز را زیر سوال ببرید.


راهکارهایی برای کنترل استرس شما

برای اینکه بتوانید با شرایط استرس اصلی خود مقابله کنید، لازم است تا در درجه اول با یک فرد آگاه مشورت کنید. سعی کنید از او بخواهید تا برایتان برنامه ریزی کرده و یا راه حل های ممکن برای مقابله با مشکلات را به شما توضیح دهد. مهمترین اقدامات لازم برای شما این است که:

 • در مورد نگرانی های خود صحبت کنید و سعی کنید اهمیت آن ها را ارزیابی کنید.
 • در مواردی که شروع به کار یا فعالیتی می کنید، حتی اگر نقص ها و موانع زیادی مقابلتان هستند، ادامه دهید. مطمئن باشید بعضی از مسائل را زمان حل می کند.
 • سعی کنید کارهای متفاوت انجام دهید و خیلی درگیر روتین های زندگی نشوید.
 • سعی کنید به جای نا امیدی از وضعیت از زاویه دید دیگران به مسائل نگاه کنید. ممکن همه چیز آن طوری نباشد که شما فکر می کنید.
 • بدانید همیشه همه چیز منطقی و طبق اصول شما پیش نمی رود. بنابراین لازم است تا گاهی اوقات انتظار این را داشته باشید که چیزی سر جای خودش نباشد.
روابط عاشقانه شما

ویژگی های شخصیتی طرف مقابل شما می تواند نقاط قوت و ضعفی که در روابط عاشقانه به آن اشاره می شود را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ممکن است در صورتی که با طرف مقابل خود مکمل باشید، برخی از موارد زیر بروز نکند. همچنین چنانچه تیپ شما با شریکتان در تعارض باشد، احتمال بیشتر شدن نقاط ضعف در برابر نقاط قوت وجود دارد.

نقاط قوت روابط عاشقانه

 • توانایی شما در حل منطقی مسائل دشوار، کمک می کند تا بتوانید مشکلات زندگی عاشقانه خود را به خوبی مدیریت نمایید.
 • استقلال نسبتا زیادی به شریک زندگی تان می دهید. این ویژگی می تواند کمک زیادی به رشد فردی او نماید.
 • فرد باثباتی هستید و می توانید روابط طولانی مدتی را با طرف مقابل خود برقرار کنید.

نقاط ضعف روابط عاشقانه

 • ممکن است پذیرش و سازگاری با برخی از ویژگی ها و شرایطی که فرد مقابل ایجاد می کند، برایتان سخت باشد.
 • احتمالا برخی از زوایا و عقاید شریکتان را درک نکرده و نتوانید به طور کامل با او همدلی کنید.
 • گاهی اوقات ممکن است صبرتان ناگهان لبریز شود و با صراحت برخورد کنید و در نتیجه احساسات طرف مقابل را در نظر نگیرید.شخصیت های مشابه شما
Mark Zuckerberg
مارک زاکربرگ
مدیر فیسبوک
Scarlett Johansson
اسکارلت جوهانسون
هنرپیشه
Emily Dickinson
امیلی دیکینسون
شاعر
Amelia Earhart
آملیا ارهارت
نویسنده و اولین زن هوانورد
Jodie Foster
جودی فاستر
هنرپیشه
James Monroe
جیمز مونرو
رئیس جمهور اسبق آمریکا
Angela Lansbury
آنجلا لنسبوری
هنرپیشه
Maria Shriver
ماریا شریور
بنیانگذار انجمن آلزایمر آمریکا
Andrew Luck
اندرو لاک
ورزشکارصفات تابع

صفات تابع مجموعه ویژگی هایی است که بر اساس مقایسه های جفتی شاخص ها در پروفایل شما ایجاد می شود. در این بخش تعدادی از خصوصیات بارز بر اساس اختلاف دو صفت اصلی بررسی می گردد.

توجه- اگر کارشناس یا متخصص دیسک نیستید، ممکن است نمودارهای صفات تابع اندکی گیج کننده به نظر برسد. در واقع مقادیر آن بیشتر به تحلیل گران پروفایل دیسک کمک می کند تا برخی از رفتارهای تان را بهتر درک کنند. در زیر ما سعی کرده ایم توضیحات مختصری از ویژگی های شما را متناسب با نمودار تابع گزارش کنیم.

همکاری

در پروفایل شما صفت همکاری به صورت کاملا برجسته دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان C و D قرار دارد. خصیصه گفته شده شما را به فردی قاعده مند تبدیل می کند. بر این اساس محیط هایی را ترجیح می دهید که بتوانید به صورتی تیمی کار کنید. البته تمایل دارید که کاملا از موقعیت خود مطمئن باشید و از مقررات و رویه های تعیین شده به عنوان چارچوبی برای پیشبرد ایده های تان استفاده کنید. صفت همکاری کننده بیشتر نشان دهنده نیاز شما برای حمایت عملی دوستان، همکاران و مدیران به منظور حفظ روابط مثبت کاری است.

C
D

دقت

در پروفایل شما صفت دقت به صورت کاملا برجسته دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان C و I شما قرار دارد. خصیصه گفته شده نشان می دهد که با دقت بالا و درست کار می کنید. در واقع از اشتباه کردن متنفر هستید و ممکن است بارها و بارها کار خود را بررسی کنید تا اشتباهات احتمالی را پیدا کنید. از طرف دیگر دقت بالا باعث می شود تا صفت احتیاط در شما فراخوانی گردد. به این معنی که در روابط خود به نسبت محافظه کار می شوید، به دیگران کمتر اطلاعات می دهید و حتی میزان ریسک پذیری تان به نسبت کاهش می یابد.

C
I

صبوری

در پروفایل شما رگه هایی از صفت صبوری دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان S و D شما قرار دارد. صفت گفته شده نشان دهنده ذات آرام و وجود کم سر و صدای شماست. به نظر می رسد در انجام کارها عجله کمی دارید و به همین خاطر آهسته و پیوسته پیش می روید. ممکن است کارهایی که برای دیگران تکراری و کسل کننده است برای شما خوشایند باشد. بعلاوه صبوری باعث می شود تا نگرشی باز و خوش بینانه به افراد داشته باشید. همچنین فرد رقابتی نیستید و از موقعیت هایی که باعث درگیری با دیگران می شود اجتناب می کنید.

S
D

اندیشمندی

در پروفایل شما رگه هایی از صفت اندیشمندی دیده می شود. این ویژگی تحت تاثیر میزان S و I قرار دارد. خصیصه گفته شده می تواند باعث شود تا گفتار و کردار خود را تحت کنترل قرار دهید. همچنین به نظر می رسد آگاهی خوبی به احساسات و نیازهای دیگران دارید، به همین دلیل سنجیده رفتار می کنید. اصطلاح اندیشمندی به طور خاص به این واقعیت اشاره دارد که شما به نسبت تمایل به تفکر، برنامه ریزی و در نظر گرفتن مسائل دارید.

S
Iپتانسیل های رفتاری

این بخش مربوط به پتانسیل ها یا زمینه های اصلی رفتار شماست که بسته به شرایط و محیط زندگی می تواند تغییراتی داشته باشد. اما به طور کلی قابلیت هایی را ایجاد می نماید که بر اساس آن ممکن است رفتارهای مشابهی در موقعیت های مختلف از خود بروز دهید.

پتانسیل های رفتاری به صورت زمینه ای یا بالقوه در شما وجود دارد و زمانی که جنبه های مثبت آن با شرایط کاری یا سبک زندگی تطابق یابد، باعث موفقیت و پیشرفتتان می شود. بنابراین توجه داشته باشید که هر صفت زمانی می تواند مفید باشد که در جای خود و موقعیت مناسب بروز و ظهور پیدا کند، در غیر این صورت باعث تعارض یا ناهمخوانی خواهد شد.

پتانسیل های رفتاری در دو سطح بروز پیدا می کنند که عبارتند از:

بخش اول- پتانسیل های اصلی: یعنی آن هایی که در لایه های بالایی شخصیت شما قرار می گیرند و قدرت بیشتری برای هدایت رفتارتان دارند.

بخش دوم- پتانسیل های فرعی: یعنی آن هایی که در لایه های زیرین شخصیت شما قرار دارند و قدرت کمتری برای هدایت رفتارتان دارند.

پتانسیل اصلی


تحلیل گر

سمت چپ آبی رنگ در پایین شبکه مربوط به عامل انطباق در نقشه دیسک شماست. این مشخصه ذهنی نکته سنج و تحلیل گر به شما می دهد. به عبارتی می توانید با توجه و دقتی که دارید مسائل و پدیده ها را سازماندهی و بررسی کنید. چنانچه این پتانسیل در وجود شما بالفعل گردد ذهن دقیق تان در کنار مسئولیت پذیری و تعهد می تواند باعث موفقیتتان گردد.

درک کننده

قسمت سمت راست و پایین شبکه، که به رنگ سبز نشان داده شده است، زمینه ویژگی های آرامش، ثبات و صمیمیت را برایتان فراهم می کند. بنابراین شما بهتر از دیگران قابلیت صبر، مقاومت و پشتکار دارید. کافی است این ویژگی را در عمق وجود خود تشخیص دهید و مطابق آن سبک زندگی را برگزینید که جنبه های مثبت این صفت، شما را به سمت رشد و تعالی هدایت کند.

پذیرندگی

در پایین شبکه، بین درک کننده و تحلیل گر، یک منطقه سبزآبی اختصاص یافته که نشان دهنده پذیرش و انعطاف پذیری روانشناختی شماست. این پتانسیل باعث می شود در درجه اول فردی افتاده، محجوب، مودب و مهربان باشید. همچین این مشخصه باعث می شود توانایی خوبی برای شنیدن و یادگیری چیزها داشته باشید.
پتانسیل فرعی

کنترل شده

این ویژگی شما در لایه های عمیق تر شخصیت شما جای می گیرد. همان طور که از نامش پیداست، این قابلیت، شرایطی را فراهم می کند تا رفتارهایتان کنترل شده و مبادی آداب مشخصی باشد. صفت کنترل کنندگی باعث می شود تا کمتر در مورد خودتان صحبت کنید و همچنین همیشه مراقب اطلاعات دادن به دیگران باشید.

گشودگی

این صفت در شما بیشتر مربوط به جنبه های عمیق و پنهان شخصیت است. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا درک خوبی از مشکلات دیگران داشته باشید. همچنین زمینه ای را فراهم می کند تا بتوانید با همدلی نیازهای افراد را شناسایی و به آن ها کمک کنید. بنابراین زمانی که آن را فعال کنید می توانید با تعدیل برخی از ویژگی های منفی خود، بهترین عملکردتان را نشان دهید.
صفات رفتاری شما در تیپ های چهارگانه

آنچه که ما بر اساس تیپ شناسی (یعنی 53 الگوی شخصیتی) به شما می گوییم بیشتر ویژگی های کلی و صفات نزدیک به خصوصیات شماست. ولی در این قسمت برخی از صفات جزئی در مورد پروفایل دیسک مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است در پروفایل خود و بر اساس کد تیپ تان یک ویژگی مثبت داشته باشید، اما در این بخش بررسی می کنیم که کدام از این ویژگی ها احتمالا افراطی (به صورت خیلی زیاد یا خیلی کم) یا نرمال هستند. بنابراین صفات جزئی رفتاری می تواند به تفسیر بهتر نتایج پروفایل تان کمک کند.

هشدار مهم: حتما دقت کنید که ممکن است تعدادی از صفات و ویژگی های آورده شده در زیر متناقض با هم باشند. مثلا شاید در بعد C شما یک صفت داشته باشید که با صفت دیگرتان در بعد S همخوانی ندارد. یا در نقطه ای از پروفایل دیسک قرار داشته باشید که مثلا در بعد D دو ویژگی ناهمخوان در شما ایجاد شده باشد. این امر طبیعی است و در بسیاری از افراد وجود دارد. اگر دقت کنید همیشه در اطراف ما کسانی هستند که در رفتارشان می توانیم دو صفت متناقض را ببینیم. مثلا ممکن است بعضی از وقت ها مهربان باشند اما گاهی اوقات عصبانی و خشن. این نشان می دهد که ما گاها در درون خود ویژگی های متعارض و متناقضی داریم که ممکن است بسته به شرایط و وضعیت های مختلف یکی از آن ها بروز نماید.

C
عنوان تیپ
22
روشمند
23
سیاستمدار
24
مراقب
25
قاعده مند
26
دقیق
27
کمال گرا
28
گریزان
S
عنوان تیپ
11
علاقمند
12
هشیار
13
سرزنده
14
پرتحرک
15
با ثبات
16
مهربان
17
سنجیده
I
عنوان تیپ
3
انزواطلب
4
کناره گیر
5
منفی نگر
6
مشکوک
7
خونسرد
8
دیرباور
9
منطقی
D
عنوان تیپ
6
صلح طلب
7
متوقع
8
محتاط
9
کم توقع
10
همکاری کننده
11
واقع گرا
12
مسئول
تیپ D

صلح طلب

شما به عنوان یک فرد صلح طلب معمولا از تنش ها و درگیری های بین فردی دوری می کنید. به عدالت اجتماعی اهمیت می دهید و سعی می کنید با استفاده از مهارت های ارتباطی و روش های حل تعارض مشکلاتتان با دیگران را حل و فصل نمایید. بر این باورید که اقدامات صلح آمیزتان نتایج مثبتی داشته و باعث می شود تا در زندگی به آرامش دست یابید. اطرافیان تان از اینکه در کنار شما هستند احساس امنیت می کنند. معتقدید که دنیا آن طور که باید در جریان است و نیازی نیست تا با فشار و اجبار آن را تغییر داد. بنابراین سعی می کنید تا به جایی اینکه خلاف آب شنا کنید با آن همراه شوید و زندگی را جای آرامی برای زیستن نمایید.

متوقع

شما فرد محافظه کاری هستید و ترجیح می دهید که مسیرهای مطمئن را انتخاب کنید. به طور معمول آهسته و پیوسته برای رسیدن به هدف خود گام برمی دارید. به عبارتی سعی می کنید چالش های کمتری را در روند کارتان داشته باشید. به سنت ها احترام گذاشته و ارزش های جامعه برایتان مهم است. شما در برقرار ارتباط با دیگران ملاحظه می کنید و برخلاف افراد برون گرا احساسات شخصی تان را پنهان می کنید. به نظر می رسد تلاش کمتری برای تغییر اوضاع موجود دارید و سعی می کنید طبق مقررات و قوانین رفتار کنید.

محتاط

معمولا فرد با احتیاطی هستید. به عبارتی می توان گفت آگاهی، دقت و هوشیاری بیشتری نسبت به خطرات احتمالی دارید. بنابراین قبل از هر تصمیمی تلاش می کنید تا مشکلات احتمالی و خطرات ناشی از آن را برآورد و ارزیابی نمایید. تمایل دارید تا طبق یک روال مشخصی که همیشه داشته اید کار کنید و برای تغییر حتما باید دلایل بسیار قانع کننده ای برایتان وجود داشته باشد. شما نسبت به موضوعات، شیوه های جدید و اثبات نشده مقاوم هستید و به سختی آن ها را می پذیرید. این احتمال وجود دارد که فرصت های زیادی را به خاطر عدم تغییر وضع موجود از دست داده باشید.

در نظر داشته باشید که احتیاط بیش از حد می تواند باعث شود تا ریسک لازم برای رسیدن به موفقیت را نداشته باشید. بنابراین زمانی که این ویژگی به صورت افراطی در شما افزایش یابد مانع حرکت مطلوب در مسیر پیشرفت شده و می تواند به صورت ویژگی های وسواسی خود را نشان دهد.

کم توقع

شما فرد کم توقعی هستید. انتظاراتتان به گونه ای نیست که برای اطرافیان چالش ایجاد کند. سعی می کنید با دیگران مدارا نمایید و کمتر از آن ها طلب چیزی کنید. این ویژگی باعث می شود تا سایرین در کنار شما احساس آرامش بیشتری داشته باشند. استانداردهای شما برای افراد محدودیت زیادی ایجاد نمی کند. در واقع دوستان و اطرافیان تان برایشان سخت نیست تا رضایت شما را به دست آورند. این ویژگی باعث می شود تا بتوانید به عنوان شریک یا همکار گزینه مناسبی باشید.

همکاری کننده

شما از اینکه با دیگران در پیشبرد اهدافتان همکاری کنید لذت می برید. به نظر می رسد از مقبولیت اجتماعی مطلوبی برخوردار هستید و سعی می کنید سایرین را به خوبی درک کنید. به طور معمول در تعامل با دیگران فرد مفیدی هستید و تلاش می کنید تا منافع سایرین را در نظر بگیرید. سعی تان بر این است که به هنگام کار کردن با دیگران آن ها را درک کنید. همچنین فرد دلسوزی می باشید و تمایل دارید با مردم مدارا کنید. شما هنگام اختلاف نظر با دیگران به دقت حرف طرف مقابل را می شنوید و حتی اگر نظرتان را نپذیرند، به باور شان احترام می گذارید.

واقع گرا

شما فردی واقع گرا هستید که از حواس پنچگانه خود برای کاوش و انجام کارها استفاده می کنید. ترجیح می دهید به جای استفاده از ایده ها، داده ها و نظریه ها به ویژگی های واقعی مانند ابزارها، اشیاء، گیاهان و حیوانات توجه نشان دهید. بنابراین به طورکلی فعالیت های عملی را از کارهای نظری بیشتر ترجیح می دهید. شما دنیا را همانطور که هست می بینید و تمایل کمتری به آرمانگرایی دارید. چیزهایی که در اطرافتان رخ می دهد را به دقت می بینید و از زیبایی های ظاهری طبیعت بسیار لذت می برید.

مسئول

شما فردی مسئول هستید که عواقب اعمال و تصمیمات خود را می پذیرید. به اخلاق و ارزش های اجتماعی اهمیت می دهید و سعی می کنید کارهای خود را بر اساس آن تنظیم کنید. به نظر می رسد فردی صادق هستید و دوست دارید که به قول و وعده های خود عمل نمایید. از انجام دادن کارهای درست لذت می برید و زمانی که اشتباه می کنید اگر تلاشتان را کرده باشید بازهم از خود، راضی هستید. احتمالا فردی ثابت قدم می باشد که با تعهد و پشتکار سعی دارید تا وظایفی که بر دوشتان هست را به خوبی انجام دهید.

نمایش بیشتر
تیپ S

علاقمند

شما فردی هستید که انگار آرام و قرار ندارد. اشتیاق و میل تان باعث می شود از تغییر استقبال کنید و به جای حرف زدن عملگرا باشید. حتی زمانی که تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، دست به کار شده و حرکتی را ایجاد می کنید. میل درونی و انگیزه شما باعث می شود تا دیگران نیز به سمت تان جذب شوند. به طور معمول سعی می کنید تا چیزهای جدید را امتحان کنید.

هشیار

شما فردی هشیار و دقیق هستید. هنگامی که صحبت می کنید جزئیات مسائل را در ذهن خود نگه داشته و طبق آن بحث می کنید. به نظر فردی سازمان یافته و منظم هستید که دوست دارید به دقت کارها را انجام دهید. سعی می کنید برنامه و استراتژی های آینده خود را برای بهتر انجام شدن کارها بچینید. به نظر عمل گرا می آیید و تلاشتان این است که طبق اصول مشخص یک کار را پیش ببرید. توجه شما به نکات و مسائل جزئی باعث می شود که همیشه آماده اقدام درست باشید.

سرزنده

شما شخصیت دوستانه، گرم و صمیمی دارید. این ویژگی باعث می شود تا بتوانید روابط مثبتی را با دیگران برقرار کنید. به عنوان یک فرد سرزنده در موقعیت های اجتماعی راحت عمل می کنید. می توانید به راحتی علائق مشترکتان با دیگران را تشخیص دهید و با آن ها گرم بگیرید. به نظر می رسد شما هوش هیجانی خوبی دارید و با استفاده از آن می توانید احساسات دیگران را به خوبی درک کنید.

پرتحرک

شما فرد پرتحرک و با جنب و جوشی هستید. دوست دارید از طریق همکاری و مساعدت با مردم مشکلات زندگی را حل و فصل نمایید. انرژی شما در حدی است که قادرید توسط آن با یک گروه کاری به صورت پیوسته و با انگیزه روی یکی موضوع مشخص کار کنید. این صفت باعث می شود تا بتوانید در موقعیت های اجتماعی با تحرک و پشتکارتان به نیازهای اطرافیان خود پاسخ مثبت نشان دهید.

با ثبات

شما فردی هستید که به لحاظ رفتاری، هیجانی و فکری، تعادل دارید. فردی هستید که احساس امنیت خوبی دارد و برای دیگران نیز این حس را ایجاد می کند. اطمینان خاطر و یکپارچگی شخصیت تان باعث می شود تا سایر افراد در کنارتان احساس آرامش نمایند. همچنین تعادل و ثبات شخصیتی باعث می شود تا بتوانید با محیط خود به طور معقولی سازگار شوید. به لحاظ اجتماعی منزلت خوبی دارید و می توانید جایگاه مناسبی در میان مردم به دست آورید. رها بودن و آزادگی تان باعث می شود بتوانید مسائل و مشکلات زندگی را به خوبی مدیریت کنید.

مهربان

شما فردی بسیار صبور، مهربان و متعادلی هستید. در عین حالی که آرام و ساکت می باشید اما شوخ طبع و اجتماعی هم هستید. تمام تلاش خود را می کنید تا دیگران ناراحت نشوند. دلسوزی و علاقه به مردم یکی از ویژگی های بارز شماست. فردی حامی و پشتیبانی هستید و سعی می کنید از افرادی که دوست دارید مراقبت کنید. شما درک عاطفی بالایی دارید و می توانید خود را جای دیگران گذاشته و با آن ها همدلی کنید. اهل تعامل و دیپلماسی هستید و سعی می کنید تا با آرامش مشکلات را حل کنید.

سنجیده

شما فردی آگاه هستید که سعی می کنید هوشمندانه مسائل را تحلیل کنید. این به آن معنی است که قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری سعی می کنید گزینه های احتمالی را بررسی نمیایید. در واقع می توان گفت شما سنجیده به مسائل نگاه می کنید و با نکته بینی خود سعی دارید تا معقول رفتار کنید. به نظر می رسد به طور معمول می دانید که چرا و چگونه هرکاری را باید انجام دهید. اهداف و برنامه های تان مشخص و حساب شده است و سعی می کنید بر پایه آن رفتار و عمل کنید. دوست دارید کارها به موقع و مطابق با زمان بندی پیش برود بنابراین به طور خودکار برای فعالیت هایتان از قبل استراتژی تعیین می کنید.

نمایش بیشتر
تیپ I

انزواطلب

شما فردی هستید که از بودن در جمع گریزان هستید و انزوا را ترجیح می دهید. به نظر می رسد که سریع خجالت می کشید و به راحتی تحت فشار قرار می گیرید. برای اینکه بخواهید با موقعیت های جدید سازگار شوید نیاز به زمان دارید. ممکن است برای پیوستن به یک موقعیت اجتماعی احساس تردید و نگرانی داشته باشید. اضطراب، نگرانی و یا خجالت کشیدن باعث می شود که تنهایی را بیشتر دوست داشته باشید و در مهمانی ها یا جمع دوستان حضور پیدا نکنید. صحبت کردن برایتان سخت است و سعی می کنید حتی الامکان این کار را انجام ندهید. دیگران شما را فرادی کناره گیر و منزوی می بینند.

چنانچه به شدت انزواطلب هستید و نمی توانید یا نمی خواهید در مناسبات اجتماعی مشارکت داشته باشید، ممکن است به اختلال شخصیت اجتنابی مبتلا باشید. توصیه می کنیم که حتما در صورت شدت این مسئله به خصوص زمانی که در روابط اجتماعی، شغلی و یا تحصیلی تان مشکل ایجاد می شود به روانشناس مراجعه نمایید.

کناره گیر

شما ارتباط کمی با دیگران دارید و فاصله و حریم خود را با آن ها حفظ می کنید. نسبت به برخورد دیگران و رفتار آن ها حساس بوده و ممکن است دائما از آن ها آزرده خاطر شوید. رفتار سرد و بی تفاوت شما باعث می شود تا به عنوان فردی جدی و سخت به نظر برسید. به طور عمیق با دیگران وارد گفتگو نمی شوید و سعی می کند در زندگی، فرد بی طرفی باشید. در مکالمات و روابط اجتماعی خود از صحبت در مورد جزئیات زندگی خودداری نموده و سعی می کنید به صورت تلگرافی و مختصر پاسخ دهید.

این ویژگی باید تحت کنترل تان باشد، یعنی بدانید کجا و چه موقع باید از دیگران دوری کنید و کجا رفتارتان ممکن است باعث آزردگی مردم شود. چنانچه حالت و ویژگی تان را دوست ندارید و یا باعث ایجاد مشکلات در زندگی و کارتان شده است، توصیه می کنیم که مهارت های هوش هیجانی را در خود تقویت نمایید.

منفی نگر

شما نسبت به پدیده ها، وقایع زندگی و دیگران بدبین هستید. اصطلاحا نیمه خالی لیوان را می بینید و انتظار اتفاقات ناگوار را می کشید. بخشی از بدبینی شما به خاطر اضطرابی است که برای از دست دادن چیزها در زندگی می کشید. شما به طور ناخودآگاه تمایل دارید که به بدترین اتفاقات فکرکرده و با بی اعتمادی همه چیز را تحلیل کنید. به نظر می رسد به طور معمول بدنتان آماده و مراقب برای مقابله با یک اتفاق ناگوار است. به خاطر تجربه چنین احساساتی سعی می کنید از دیگران کناره گیری کنید و زندگی و روابط خود را محدود سازید. ممکن است حتی در شرایطی که همه چیز روی روال و مثبت پیش می رود، با بدبینی و نگاه منفی به آن ها نگاه کنید.

در صورتی که نتوانید برداشت های منفی خود را کنترل کنید و حتی نسبت به نزدیکانتان شک دارید، ممکن است به مرور علائم اختلال شخصیت پارانوئید را بروز دهید. توصیه می کنیم در چنین شرایطی به روانشناس مراجعه نمایید.

مشکوک

به نظر می رسد نسبت به پدیده ها و اطرافیان خود مشکوک هستید. اعتمادکردن برایتان سخت است و به طور معمول به دنبال روش هایی برای بررسی درستی دیگران می باشید. ممکن است وقتی کسی به شما واکنش تند یا بدی نشان دهد، کینه او را به دل بگیرید و همیشه آن را با خود مرور کنید. احتمالا فردی هستید که دائم به دیگران غر می زند و یا رفتار خصمانه ای دارد. شاید خودتان قبول نداشته باشید که فرد بدبینی هستید اما به طور معمول دیگران این ویژگی را از نوع رفتار شما تشخیص می دهند.

خونسرد

شما به طور معمول به دلیل تمرکز بر واقعیات در برابر احساسات، رفتار خشک و سردی را از خود نشان می دهید. در پاسخ به هیجانات دیگران ممکن است واکنشتان سرراست و جدی باشد. هنگامی که یک اتفاق یا وضعیت دشواری رخ می دهد، آرام بوده و کاملا خونسرد و عادی برخورد می کنید. ممکن است گاهی اطرافیانتان به خاطر بی تفاوتی از شما ناراحت شوند. از نظر دیگران فرد جدی هستید و حتی ممکن است در برخی از موارد نسبت به آن ها واکنش تند نشان دهید.

دیرباور

شما به سختی واقعیت پدیده ها را می پذیرید. برای اینکه بخواهید چیزی را قبول کنید لازم است تا سوال بپرسید، شواهد جمع کنید و یا افراد زیادی به درستی آن صحه بگذارند. معمولا دنبال داستان پشت پرده مسائل می گردید و اتفاقات را بر اساس ظاهر آن تفسیر نمی کنید. زمانی که می خواهید چیزی را خریداری کنید محتاط بوده و در مورد تمام ویژگی های آن تحقیق می کنید. در رابطه با تغییرات جدید در زندگی یا محل کارتان، با دقت جنبه های آن را بررسی می کنید.

منطقی

شما فردی درونگرا، منطقی و آینده نگر هستید. توجه بالایی نسبت به پدیده ها دارید و با استدلال آن ها را تفسیر و تحلیل می کنید. فرد ایده مندی هستید و با تفکر خلاق خود می توانید دست به نوآوری و ایجاد محصولات جدید بزنید. دائما در حال آزمایش ایده ها و منطق پدیده ها می باشید تا بتوانید دلایل آن ها را کشف کنید. سعی می کنید نظریه هایی که در ذهن دارید را با دنیای واقعی پیوند دهید. چنانچه دانش خود را در یک زمینه افزایش دهید می توانید با توسعه و رشد آن در جنبه های مختلف به فرد اثرگذار و مبتکری تبدیل شوید.

نمایش بیشتر
تیپ C

روشمند

به عنوان یک فرد روشمند سعی می کنید رفتارتان بر اساس یک چارچوب و استاندارد مشخص باشد. شما تلاش کمی برای تاثیر گذاری بر افکار و رفتار دیگران دارید و احساسات تان را هنگام ارتباط با آن ها کنترل می کنید. وظیفه شناس، تحلیلی و دقیق هستید. در اجرا و پیگیری کارها خیلی خوب عمل می کنید. سعی می کنید حتی الامکان از بحث و جدال با دیگران اجتناب کنید. حتی گاهی برای جلوگیری از درگیری با سایر افراد ممکن است تسلیم آن ها شوید.

سیاستمدار

شما فردی هستید که به اطلاعات و داده های محیط اجتماعی توجه می کنید. از درگیری با دیگران دوری می کنید و تمام تلاش خود را می نمایید تا با سیاست به دیگران نزدیک شوید. محیط های قابل پیش بینی و قابل کنترل را ترجیح می دهید و سعی دارید بر وظایف اجتماعی خود متمرکز باشید. به خاطر پذیرش قوانین و روابط اجتماعی، اعتبارتان را تا حد ممکن حفظ می کنید. قبل از انجام هرکاری پیامدها و جزئیات آن را محاسبه نموده و به ویژه در روابط اجتماعی بی گدار به آب نمی زنید.

مراقب

به عنوان یک فرد مراقب سعی می کنید تا جوانب و پیامدهای احتمالی کارها را مدام بررسی کنید. به نظر می رسد از اینکه همه چیز رو به راه نباشد و یا دچار اشتباهی شوید نگران هستید. این امر باعث می شود تا به دقت مسائل مختلف را بررسی کرده و با اینکار خطاهای خود را کاهش دهید. زمانی که این ویژگی در شما شدید باشد می تواند باعث تردید و کاهش قدرت تصمیم گیری گردد.

توجه- مراقب بودن تا زمانی که به طور طبیعی جنبه حفاظت از خود داشته باشد، کاملا امری عادی است. اما هنگامی که افراطی شود به صورت وسواس، ترس و دودلی خود را نشان داده که می تواند مانعی برای رشد و پیشرفت باشد.

مراقب بودن تا زمانی که به طور طبیعی جنبه حفاظت از خود داشته باشد، کاملا امری عادی است. اما هنگامی که افراطی شود به صورت وسواس، ترس و دودلی خود را نشان داده که می تواند مانعی برای رشد و پیشرفت باشد.

قاعده مند

دوست دارید کارهایتان را به صورت درست، منظم و طبق یک قاعده مشخص انجام دهید. به طور معمول سعی تان این است که طبق دستورات و قوانین مشخص شده قبلی پیش رفته و مسئولیت پذیر باشید. زیاد در مورد علت قوانین سوال نمی پرسید، چرا که بر این باورید که هرچه باشند باید طبق آن رفتار نمود. از کارهای بدون ساختار و بی برنامه گریزان هستید. به همین دلیل مدام خود را کنترل می کنید تا از برنامه خارج نشوید. در واقع زندگی شما سازمان یافته و به صورت روشمند است.

دقیق

شما دقیق و نکته بین هستید و به جزئیات زیادی توجه دارید. به نظر می رسد فردی نتیجه گرا هستید که می خواهید وظایف خود را بدون نقص انجام دهد. باید ها و نبایدهایی برای خود تعریف کرده اید که طبق آن عمل نموده و رفتار دیگران را بر اساس آن نقد و ارزیابی می کنید. چشم پوشی از اشتباهات دیگران برایتان سخت است. در واقع خطاهای دیگران در ذهن شما بزرگ دیده می شود و همین امر ذهنتان را بسیار درگیر می کند.

کمال گرا

فردی هستید که برای بی عیب و نقص بودن و رسیدن به عملکرد با استانداردهای بالا تلاش می کنید. دستیابی به هدف های بزرگ برایتان اهمیت بسیار بالایی دارد به طوریکه بی وقفه و به صورت افراطی خود را وقف آن می کنید. این ویژگی باعث می شود که مدام خودتان را به خاطر اشتباه های احتمالی سرزنش کنید. بخشی از این کمال گرایی به دلیل نگرانی و ترس شما از ارزیابی منفی دیگران است. بعبارتی از اینکه سایرین توانایی تان را زیر سوال ببرند واهمه دارید.

کمال گرایی زیاد در برخی از اختلالات روانی از جمله وسواس مشاهده می شود. اگر در مورد توضیحات گفته شده از 1 تا 10 به خود بالای 6 می دهید، توصیه می کنیم که با یک روانشناس درمیان بگذارید.

گریزان

توجه و دقت بسیار زیاد شما به جزئیات و جنبه های مختلف یک موضوع باعث می شود که هنگام شروع یک کار دچار استرس و نگرانی های زیادی شوید. در واقع به نظر می رسد استانداردهای بالایی دارید که باعث می شوند به جای اینکه روی فرایند کار متمرکز شوید از آن اجتناب و دوری کنید. این یک ویژگی متعارض است که در افرادی دیده می شود که اصطلاحا از "ترس مرگ خودکشی" می کنند. به این معنی که چون احساس می کنید نمی توانید همه شرایط مطلوب را برای انجام یک کار فراهم کنید، بنابراین باید از انجام آن طفره بروید.

نمایش بیشترمشاغل مناسب شما
کنترل کننده ی ترافیک هوایی
مدیر پایگاه داده
مدیر فناوری اطلاعات
پژوهشگر
مدیر سیستم
نقاش
شاعر
طراح صحنه
طراح لباس
طراح داخلی
گرافیست
فیلمساز
سردبیر مجله
مترجم
مدیر پروژه
مدیر بازاریابی
مشاور
جامعه شناس
روانشناس
معلم
روحانی
موسیقیدان
تدوین گر
مددکار اجتماعی
ناشر
پزشک
استاد دانشگاهملاحظات شغلی و سازمانی

نحوه ملاقات و قرار کاری با شما

بهتر است جلسات و یا هرگونه ملاقات با شما دستور کار آماده و مشخص داشته باشد و ترجیحا حضوری باشد. از آنجایی که کمتر صحبت می کنید و بیشتر فکر می کنید، ترجیح می دهید شنونده باشید و نکات مهم و ضروری را یادداشت کنید. البته بهتر است مسائلی که در این جلسات مطرح می شود، کاربردی و مفید و در مورد موضوعات مهم باشد. همچنین لازم است تا همکاران به سوالات شما در مورد چگونگی و چرایی مسائل پاسخ دهند.

ارسال پیام کاری

پیام هایی که به شما داده می شود باید محترمانه و مبادی آداب باشند. در لفافه صحبت کردن و اینکه بخواهند موضوعی را غیرمستقیم به شما بگویند ذهنتان را درگیر می کند و علاقه ای به آن ندارید. شما موضوعات را منطقی بررسی می کنید بنابراین هر پیام و نکته ای که در مورد آن صحبت می شود باید جزئیات دلایل مسائل در آن گنجانده شود.

نحوه بازخورد به شما

ترجیح می دهید تا همکاران تان در خلوت و کاملا منطقی و ذکر دلایل به شما مسئله ای را گوشزد کنند. در واقع از اینکه بخواهند جلوی جمع نقدی را به شما بگویند نارحت می شوید، اما متاسفانه گاهی نمی توانید این ناراحتی را مستقیما اعلام کنید. بنابراین بهتر است با شما ملایم تر رفتار شود و دلایل مسائل برایتان توضیح داده شود.

تفویض اختیار به شما

وقتی که کارها به شما واگذار می شود باید زمان لازم در اختیارتان قرار گیرد. بعلاوه بهتر است هنگامی که اختیار به شما داده شد با دقت نیازها و ملزوماتی که نیاز دارید را برایتان فراهم کنند. در واقع وقتی مسئولیتی را می پذیرید باید جزئیات کار و فرایند انجام آن به طور کامل در اختیارتان قرار گیرد و نیروهای بالادستی حتما به سوالات شما به دقت پاسخ دهند.

نحوه ایجاد انگیزه به شما

کارهایی شما را بر می انگیزد که نظم و انسجام مشخصی داشته باشند. در عین حال امنیت شغلی برایتان بسیار حائز اهمیت است. وفاداری همکاران نیز برای شما اولویت دارد و می خواهید مطمئن باشید که کارتان مطابق با انتظارات دیگران پیش می رود. کارهایی که نیاز به دقت دارد و توجه به استانداردها در آن مهم است با روحیات تان بسیار سازگار است.

نحوه مدیریت شما

کسی که می خواهد شما را مدیریت کند باید بداند که اولین گام این است که اعتمادتان را جلب کند. مدیران و کسانی که می خواهند شما را هدایت کنند در درجه اول باید به وعده های خود عمل کنند، نگرش درستی به کار داشته باشند و توانایی شان برای شما اثبات شده باشد. لازم است اجازه داده شود تا استقلال شخصی داشته باشید تا بتوانید وظایف خود را درست انجام دهید و تخصص تان را به خوبی به کار گیرید.

دورکاری با تیپ شخصیت شما

دورکاری برایتان مشکل خاصی ایجاد نمی کند و شما قادرید تا به صورت انفرادی کار کنید. فقط از آنجا که ممکن است برای افزایش دقت در برخی از کارها به توضیحات بیشتری نیاز داشته باشید، بهتر است به صورت هفتگی و یا چند وقت یکبار بتوانید سوالات خود را در مورد نحوه درست انجام کارها بپرسید.

شما به عنوان رهبر یا مدیر

به عنوان رهبر می توانید روال و ساختار خوبی در محل کار ایجاد نمایید. انتظارتان از اعضای تیم این است که دقت و نظم را در دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که کیفیت کار برایتان از اهمیت بالایی برخوردار است، سعی می کنید اعضای مجموعه تان را طوری هدایت نمایید تا مطمئن شوید که نتایج و خروجی کار به بهترین شکل ممکن حاصل خواهد شد.

استرس های شغلی شما

ثبات و امنیت شغلی برای شما مهم است. به همین دلیل مجموعه و سازمانی که در آن کار می کنید باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند و راه حل هایی برای کاهش آن در نظر بگیرند. همچنین زمانی که اطلاعات کافی برای تصمیم گیری ندارید دچار سردرگمی می شوید و ممکن است تحت فشار قرار بگیرید. در شرایط تنش احتمالا بیش از حد مسائل را تجزیه و تحلیل می کنید. در عین حال واکنش شما در چنین شرایطی کاهش صحبت کردن و کناره گیری است.
کد عملکردی شما

برای اینکه عملکرد شما افزایش یابد و بتوانید تغییرات ارزشمندی در خود ایجاد کنید لازم است که به مثلث SQD تان توجه شود. توجه به رئوس این مثل نقطه ای است که به عملکرد شما گره خورده است:

وجود ثبات، نظم و پایداری برای عملکرد شما ضروری است. بنابراین برای افزایش بهره وری تان لازم است تا همه چیز طبق برنامه پیش رفته و قابل پیش بینی باشد. هرگونه هرج و مرج و بی نظمی می تواند تمرکز و عملکرد شما را کاهش دهد.

برای اینکه انرژی لازم را گرفته و بتوانید خوب کار کنید باید حتما احساس صلاحیت کنید. به عبارتی لازم است تا احساس کنید که می توانید کارهای خود را به خوبی و دقت انجام دهید و سیستم نیز برای کارتان اعتبار و ارزش قائل است.

مسیر، جهت و هدفی که قرار است به سمت آن حرکت نمایید باید با جزئیات به شما توضیح داده شود. همچنین لازم است تا انتظارات و تکالیفی که در کار باید انجام بدهید، برایتان تعریف شده باشد. در غیر این صورت دچار سردرگمی شده و عملکردتان افت خواهد کرد.
تیپ نزدیک به شخصیت شما در سایر آزمون ها و طبقه بندی ها مشهور
دسته بندی بقراط: مزاج سودایی (سرد و خشک)
دسته بندی افلاطون: دانشمند
دسته بندی یونگ: منطقی/ ادراکی
تست شخصیت شناسی رنگ: فیروزه ای
تست شخصیت شناسی MBTI: ISTJ، INTJ
تست شخصیت شناسی اینیاگرام: متفکر، محقق، کمال گرا، منصف
تست شخصیت PSI: تحلیلگر/ کنترل گر
تیپ شناسی چهارگانه شخصیت: تیپ شخصیتCA
نظام ارزیابی پیش از استخدام آمریکا: متفکر، اندیشمند، مدیراختلالات روانی محتمل

توجه داشته باشید که منظور ما از این بخش این نیست که شما مبتلا به اختلال روانی هستید. در واقع هر تیپ شخصيتي، صفاتی دارد که وقتی بر رفتار فرد غالب می شود، می تواند زمینه را برای بروز نشانه های تعدادی از اختلالات روانی فراهم نماید. در واقع، گاهی نوع تعاملتان با محیط بر اساس ویژگی های شخصیتی که دارید، بستری برای رشد نشانه ها و علائم این بیماری ها می شود.

علت ارائه این بخش از تفسير، برای این است که بدانید بر اساس تیپ شخصیتی تان کدام صفات و ویژگی ها و در چه شرایطی می توانند مشكل ساز شوند؛ در نتيجه آمادگي و آگاهي بيشتري براي كنترل و غلبه بر آنها خواهيد داشت.

اختلال شخصیت وسواسی (OCPD)

شما فرد بسیار حساس و دقیقی هستید. همچنین نظر دیگران در مورد توانایی هایی که دارید، برایتان بسیار مهم است. این ویژگی ها باعث می شود كه رگه های کمال گرایی و توجه بیش از حد به جزئیات در شما بیشتر دیده شود. موارد گفته شده نشانه هایی است که در صورت افراطی شدن، ممکن است زمینه را برای بروز اختلال شخصیت وسواسی در شما فراهم نماید.

اختلال شخصیت اجتنابی (APD)

از آنجا که شما اغلب نسبت به ترس های خود، رويكرد انفعالي و اجتنابي داريد، بنابراین ممکن است برخی از استرس های محیطی مانند عدم توجه دیگران، تغییر پذیری بالا، ناامنی، بی عدالتی و بی نظمی در بلند مدت باعث شود كه گوشه گیر شده و رگه هاي اختلال شخصيت اجتنابی را بروز دهيد.

افسردگی (D)

شما کمتر نظرات و عقاید خود را بیان می کنید. در واقع فرد محافظه کاری هستید. چنانچه در شرایط و محیطی قرار بگیرید که فشار زيادي رویتان باشد و در عين حال نتوانید حرف هایی که در دلتان هست را بگویید، احتمال بروز نشانه هايي نظير گوشه گيري و افسردگي در شما افزايش مي يابد.

اختلال خواب (SD)

بعضی از تغییرات محیطی که ثبات و امنیت شما را به خطر می اندازد، می تواند به شدت ذهنتان را درگیر کند. در چنین مواقعی احتمال بروز اختلال خواب در شما تشدید می شود.

اضطراب (AX)

پایداری، ثبات، نظم و انسجام کاری در زندگی برای شما اهمیت زیادی دارد. وقتی کارهایتان از حالت روتین خارج می شود و مجبورید وضعیت خود را تغییر دهید، احتمال بروز نشانه هاي اختلال اضطرابي در شما افزايش پيدا مي كند.
راهکارها و پیشنهادات

 • با دیگران بیشتر همکاری کنید. بهتر است برخی از کارهای خود را به آنها بسپارید. این امر به شما کمک می کند که زمان بیشتری برای فکر کردن و کار کردن به دست آورید.
 • برای به دست آوردن نتایج بهتر سعی کنید بیشتر ریسک پذیر باشید. پذیرش ریسک، متناسب با توانایی و پشتکاری که دارید، به شما کمک می کند که به موفقیت های بزرگی دست یابید.
 • سعی کنید فقط زمانی که از شما خواسته می شود به دیگران مشورت داده یا آنها را راهنمایی نمایید. بهتر است هنگام اثبات حرف های خود نیز از داده ها و اطلاعات کمتری استفاده نموده و ساده صحبت کنید.
 • برای حل مشکلات لازم نیست همیشه پیچیده فکر کنید. گاهی اوقات مشکلات راه حل های ساده ای دارند، کافی است از تجزیه و تحلیل بیش از اندازه دست بردارید و ساده تر نگاه کنید.
 • وقتی می خواهید در مورد یک موضوع تصمیم گیری کنید، یک بازه زمانی مشخص برای خود تعیین نمایید. اگر در این بازه نتوانستید راه حلی پیدا کنید، با فردی که به او اعتماد دارید مشورت نمایید.
 • سعی کنید به راحتی آزرده خاطر نشوید و کینه به دل نگیرید. اگر احساس می کنید حرف یا صحبت کسی شما را ناراحت کرده، بهتر است مستقیماً با او صحبت کنید.
 • نظرات و ایده های هایی که دارید را به طور مستقیم و با صراحت بیشتری به دیگران توضیح دهید.
 • تخصص و دانش خود را با سایرین به اشتراک بگذارید تا عملکرد آنها نیز اقزایش یابد.
سیستم تطبیقی DISC با شاخص های O*NET

هر شغل دارای استانداردهایی است که برای انتخاب آن باید ویژگی های ما به آن نزدیک باشد. تعداد زیادی از این شاخص ها به شدت تحت تاثیر شخصیت قرار دارند. در این بخش 615 هزار الگوی رفتاری شما در تست دیسک با اطلاعات شاخص های بانک جهانی مشاغل (O’net) تطبیق داده می شود. بر این اساس و پس از آنالیز و تحلیل های آماری پیشرفته، میزان انطباق شما با «مهمترین شاخص های تاثیرپذیر» محاسبه و گزارش می گردد.

سبک های کاری – وابسته به فرد (WSI)

هر فرد شیوه کار یا استراتژی های خاصی برای عملکرد مطلوب هنگام کار کردن دارد. سبک های کاری افراد متفاوت هستند و انتخاب یک شغل متناسب با آن می تواند میزان بهره وری را افزایش دهد. در نمودار زیر ابتدا درصد تطابق تان با سبک های کاری وابسته به فرد آورده می شود و سپس به توضیح هر بخش می پردازیم.

تفکر تحلیلی (AT)
توجه به جزئیات (AD)
ابتکار (IA)
نوآوری (IN)
صداقت (IG)
کنترل خود (SC)
تحمل استرس (ST)
دست آورد تلاش (AE)
پشتکار (PR)
توضیحات شاخص های WSI

تفکر تحلیلی (AT)

این مشخصه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد. میزان تطابق شما با مشاغل تحلیلی در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 78.19 % می باشد.

توجه به جزئیات (AD)

این مورد مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم دقت در جزئیات و انجام کامل کارها است. میزان تطابق شما با کارهایی که نیاز به توجه به جزئیات دارد در بانک مشاغل برابر با 90.65% می باشد.

ابتکار (IA)

این ویژگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که لازمه آن تمایل به رویارویی با چالش ها و استفاده از ایده ها و نوآوری ها برای حل مسائل است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری بانک مشاغل برابر با 45.4 % می باشد.

نوآوری (IN)

این جنبه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که به خلاقیت و تفکر جایگزین برای توسعه ایده های جدید و پاسخ به مشکلات مربوط به کار نیاز دارد. میزان تطابق شما با نوآوری در بخش سبک های کاری برابر با 38.24 % می باشد.

صداقت (IG)

مشخصه صداقت مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که در آن راستی و اخلاق حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری بانک مشاغل برابر با 82.32 % می باشد.

کنترل خود (SC)

ویژگی گفته شده به هماهنگی شما با مشاغلی مربوط می شود که در آن حفظ خونسردی، کنترل احساسات، کنترل خشم و اجتناب از رفتارهای پرخاشگرانه، حتی در شرایط بسیار دشوار اهمیت بسیاری دارد. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری برابر با 57.58% می باشد.

تحمل استرس (ST)

این شاخص مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم پذیرش انتقاد و برخورد آرام و موثر با شرایط استرس زا است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری برابر با 19.82 % می باشد.

دستاورد/تلاش (AE)

اين ویژگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند ایجاد و حفظ اهداف موفقیت آمیز و چالش برانگیز و تلاش برای تسلط بر وظایف است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 71.41 % می باشد.

پشتکار (PR)

آخرین شاخص بخش سبک های کاری وابسته به فرد مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که به پشتکار در برابر موانع نیاز دارد. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به فرد برابر با 69.82 % می باشد.

نمایش بیشتر

سبک های کاری – وابسته به جمع (WSC)

سبک های کاری وابسته به جمع تمایلات محیطی و اجتماعی برای انجام درست کارهاست. توجه به مشاغلی که نیازهای این نوع سبک های کاری را فراهم می کنند می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد شغلیتان داشته باشد. در زیر درصد تطابق شما با 7 شاخص مربوط به این بخش گزارش شده است.

همکاری (CP)
استقلال (DE)
وابستگی (ID)
جهت گیری اجتماعی (SO)
نگرانی برای دیگران (CO)
سازگاری با تغییر (AF)
رهبری (LE)
توضیحات شاخص های WSC

همکاری (CP)

این مشخصه مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند خوشایند بودن با دیگران در کار و نشان دادن نگرش خوش اخلاق و همکاری است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 23.39 % می باشد.

استقلال (DE)

این بخش در رابطه با هماهنگی شما با مشاغلی است که مهمترین مسائل آن توسعه روش های مستقلانه برای انجام کارها، هدایت خود با نظارت ناچیز یا بدون نظارت و وابستگی به خود برای انجام کارها است. میزان تطابق شما با این نوع مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 20.18 % می باشد.

وابستگی (ID)

ویژگی وابستگی مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مهمترین مسائل در آن قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیری و قابلیت اطمینان و انجام تعهدات است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 86.25 % می باشد.

جهت گیری اجتماعی (SO)

این مشخصه به مشاغلی اشاره دارد که نیازمند ترجیح کار با دیگران به جای تنهایی در محل کار است. میزان تطابق شما با اینگونه مشاغل در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 21.27 % می باشد.

نگرانی برای دیگران (CO)

شاخص فوق مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که مستلزم حساسیت به نیازها و احساسات دیگران و درک و کمک در کار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 47.65 % می باشد.

سازگاری با تغییر (AF)

جنبه فوق مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند آماده بودن برای تغییر (مثبت یا منفی) و تنوع قابل توجه در محل کار است. میزان تطابق شما با این ویژگی در بخش سبک های کاری وابسته به جمع برابر با 6.92 % می باشد.

رهبری (LE)

آخرین بخش از سبک های کاری وابسته به جمع، مربوط به هماهنگی شما با مشاغلی است که نیازمند تمایل به رهبری، مسئولیت پذیری و ارائه نظرات و جهت گیری است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 32.96 % می باشد.

نمایش بیشتر

ارزش های کاری (WV)

ارزش های کاری به باورها و ایده آل های شما در مورد یک شغل برمی گردد. وجود این ارزش ها در مشاغل باعث می شود تا در آن کار رضایت شغلی بیشتری احساس کنید. در نمودار زیر تطابق شما با مهمترین شاخص های مربوط به این بخش آمده است.

دستاورد ها (AC)
استقلال (IN)
تشخیص (RC)
روابط (RL)
پشتیبانی (SU)
شرایط کار (WC)
توضیحات شاخص های WV

دستاوردها (AC)

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 44.58 % می باشد.

استقلال (IN)

مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می کنند به کارکنان اجازه می دهد که به تنهایی کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری هستند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 54.84 % می باشد.

تشخیص (RC)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، پیشرفت و پتانسیل رهبری را ارائه می دهند و اغلب معتبر محسوب می شوند. نیازهای متناظر عبارتند از پیشرفت، اقتدار، به رسمیت شناختن و وضعیت اجتماعی. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 45.14 % می باشد.

روابط (RL)

مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارکنان این امکان را می دهد تا به دیگران خدمات ارائه دهند و در یک محیط دوستانه و غیر رقابتی با همکاران خود کار کنند. نیازهای مربوطه ارزش های اخلاقی و خدمات اجتماعی هستند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47 % می باشد.

پشتیبانی (SU)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، مدیریت حمایتی را ارائه می دهند که پشت سر کارکنان قرار دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 57.52 % می باشد.

شرایط کار (WC)

مشاغلی که این ارزش کار را برآورده می کنند، امنیت شغلی و شرایط کاری خوبی را ارائه می دهند. در واقع این نوع کارها می توانند تعهد لازم جهت حفظ و نگه داشت نیروی انسانی را ارائه کنند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 65.06 % می باشد.

نمایش بیشتر

علاقه مندی ها (IN)

این قسمت به رغبت و علائق شما بر می گردد. به عبارتی هر فرد برای انتخاب حوزه کاری خود برخی از ویژگی ها را بیشتر ترجیح می دهد. در نمودار زیر میزان تطابق تان با 6 شاخص علاقه مندی گزارش شده است.

واقع بینی (RE)
تحقیقی (IN)
هنری (AR)
اجتماعی بودن (SO)
سازمانی بودن (EN)
قاعده مندی (CO)
توضیحات شاخص های IN

واقع بینی (RE)

مشاغل واقع بینانه اغلب فعالیت های کاری است که شامل مشکلات عملی و راه حل ها می شود. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و مواد واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آلات سروکار دارند. بسیاری از مشاغل این بخش مستلزم کار در خارج از محیط سازمانی است و در آن نیازی به کاغذ بازی زیاد یا همکاری نزدیک با دیگران نیست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_RE % می باشد.

تحقیقی (IN)

مشاغل تحقیقی غالبا شامل کار با ایده ها می شود و به تفکر گسترده ای نیاز دارد. این موارد می تواند شامل جستجوی حقایق و کشف مسائل ذهنی باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_IN % می باشد.

هنری (AR)

مشاغل هنری اغلب شامل کار با اشکال، طرح ها و الگوها است. آنها اغلب نیاز به ابراز وجود دارند و می توانند بدون رعایت مجموعه ای از قوانین کار را انجام دهند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_AR % می باشد.

اجتماعی بودن (SO)

مشاغل اجتماعی اغلب شامل کار ، ارتباط و آموزش افراد است. آن ها اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_SO % می باشد.

سازمانی بودن (EN)

مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و انجام پروژه ها می شود. این مشاغل می تواند دربرگیرنده افراد پیشرو و تصمیم گیری های زیادی باشد. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_EN % می باشد.

قاعده مندی (CO)

مشاغل معمولی اغلب شامل پیروی از روش ها و روال های مشخص است. این مشاغل می تواند شامل کار با داده ها و جزئیات باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با WV_CO % می باشد.

نمایش بیشتر

مهارت های پایه (BS)

این نوع مهارت ها اشاره به ظرفیت های اولیه ای دارد که می تواند سرعت و پیشرفت در انجام یک کار را تسهیل نماید. در نمودار زیر درصد تطابق شخصیت شما با هشت مهارت پایه گزارش شده است.

گوش دادن فعال (AC)
نظارت (MO)
صحبت کردن (SP)
هماهنگی (CO)
مذاکره (NO)
قانع کردن (PE)
ادراک اجتماعی (SP)
جهت گیری خدمات (SO)
توضیحات شاخص های BS

گوش دادن فعال (AC)

این مشاغل شامل مواردی است که نیازمند مهارت هایی نظیر توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سوالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47.83 % می باشد.

نظارت (MO)

این مشاغل شامل مواردی است که نیازمند توانایی و مهارت در نظارت و ارزیابی عملکرد خود، سایر افراد یا سازمان ها برای بهبود یا انجام اقدامات اصلاحی می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 73.28 % می باشد.

صحبت کردن (SP)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن مهارت صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47.28 % می باشد.

هماهنگی (CO)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن فرد باید بتواند به خوبی بین دیگران و افراد یک تیم یا سازمان هماهنگی ایجاد نماید. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 43.48 % می باشد.

مذاکره (NO)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که مستلزم مهارت و توانی فرد برای گرد هم آوردن دیگران و تلاش برای حل اختلافات و تعارضات است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 48.39 % می باشد.

قانع کردن (PE)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که مستلزم مهارت فرد برای ترغیب دیگران به تغییر نظر یا رفتارشان می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 51.17 % می باشد.

ادراک اجتماعی (SP)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن مهارت صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 47.28 % می باشد.

جهت گیری خدمات (SO)

این ویژگی مربوط به مشاغلی می شود که در آن فرد باید مهارت ارائه خدمات را داشته باشد. یعنی بتواند به طور فعال به دنبال راه هایی برای کمک به مردم باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 51.96 % می باشد.

نمایش بیشتر

مهارت های پیشرفته (AS)

این نوع مهارت ها اشاره به ظرفیت های توسعه یافته و چندمحوری دارد که می تواند فرد را برای انجام کارهای پیچیده آماده نماید. در نمودار زیر درصد تطابق شخصیت دیسک شما با هفت مهارت اساسی یا پیشرفته گزارش شده است.

تفکر انتقادی (CT)
حل مشکلات پیچیده (CS)
کنترل کیفیت (OC)
قضاوت و تصمیم گیری (JD)
تجزیه و تحلیل سیستم ها (SA)
مدیریت منابع پرسنلی (MP)
مدیریت زمان (TM)
توضیحات شاخص های AS

تفکر انتقادی (CT)

این مهارت مربوط به مشاغلی است که در آن استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، پیدا کردن راه حل های جایگزین، نتیجه گیری درست و بررسی موشکافانه مشکلات در آن اهمیت دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 74.58 % می باشد.

حل مشکلات پیچیده (CS)

این مهارت مربوط به مشاغلی است که لازمه آن شناسایی مشکلات پیچیده و بررسی اطلاعات مربوط به توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راه حل هاست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 60.11 % می باشد.

کنترل کیفیت (OC)

این مهارت ها اشاره به مشاغلی دارد که نیازمند توانایی انجام آزمایشات و بازرسی از محصولات، خدمات یا فرآیندهای ارزیابی کیفیت یا عملکرد می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 92.14 % می باشد.

قضاوت و تصمیم گیری (JD)

مشاغلی که به این مهارت نیاز دارند لازم است تا در آن فرد بتواند هزینه ها و مزایای نسبی اقدامات احتمالی برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها را به درستی تشخیص دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 82.32 % می باشد.

تجزیه و تحلیل سیستم ها (SA)

در این مشاغل فرد باید مهارت این را داشته باشد که نحوه عملکرد یک سیستم، تغییرات شرایط و اقدامات مورد نیاز برای بهبود یا اصلاح عملکرد را تشخیص دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 90.18 % می باشد.

مدیریت منابع پرسنلی (MP)

این بخش نیازمند مهارت هایی برای ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار و شناسایی بهترین افراد جهت انجام یک پروژه می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 45.36 % می باشد.

مدیریت زمان (TM)

این بخش به مشاغلی بر می گردد که در آن لازم است تا فرد بتواند به خوبی زمان ها و برنامه های رسیدن به یک پروژه را مدیریت نماید. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 79.12 % می باشد.

نمایش بیشتر

فعالیت های کاری - انتزاعی (WAA)

هر شغل مجموعه ای از فعالیت ها، کارها و رفتارهای مختص به خود دارد. در این بخش به مواردی اشاره داریم که در آن فعالیت های ذهنی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نمودار زیر درصد تطابق شما با 8 شاخصه مهم فعالیت های کاری انتزاعی آمده است.

تجزیه و تحلیل (AI)
تدوین اهداف و استراتژی ها (DS)
ارزیابی استانداردها (AS)
قضاوت در مورد کیفیت (JQ)
تصمیم گیری و حل مشکلات (MD)
سازماندهی و برنامه ریزی (OP)
تفکر خلاق (TC)
بروزرسانی و استفاده از دانش (UK)
توضیحات شاخص های WAA

تجزیه و تحلیل (AI)

این بخش مربوط به مشاغلی است که در آن فعالیت محوری فرد شامل شناسایی اصول، دلایل یا حقایق اساسی اطلاعات و تجزیه داده ها به قسمت های جداگانه می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 94.42 % می باشد.

تدوین اهداف و استراتژی ها (DS)

در اینگونه مشاغل فعالیت اصلی و مورد نیاز تعیین اهداف بلند مدت و استراتژی ها و اقدامات برای دستیابی به آنهاست. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 63.62 % می باشد.

ارزیابی استانداردها (AS)

این مشاغل نیازمند فعالیت هایی است که شامل استفاده از اطلاعات مربوطه و قضاوت فردی برای تعیین میزان انطباق رویدادها یا فرایندها با قوانین، مقررات و استانداردها است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 53.62 % می باشد.

قضاوت در مورد کیفیت (JQ)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن محوری ترین فعالیت فرد ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت اشیا یا افراد است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 79.87 % می باشد.

تصمیم گیری و حل مشکلات (MD)

این مشاغل شامل فعالیت هایی است که در آن تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل مشکلات از اهمیت بیشتری برخوردار است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 67.14 % می باشد.

سازماندهی و برنامه ریزی (OP)

مشاغل این بخش نیازمند فعالیت های مهمی چون توسعه اهداف و برنامه های خاص برای اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 66.47 % می باشد.

تفکر خلاق (TC)

در مشاغل این بخش فعالیت های فرد معطوف به توسعه، طراحی، یا ایجاد برنامه ها، ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 44.97 % می باشد.

به روز رسانی و استفاده از دانش (UK)

این بخش به مشاغلی اشاره دارد که در آن به روز بودن از نظر فنی و بکارگیری دانش جدید در شغل اهمیت زیادی دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 80.83 % می باشد.

نمایش بیشتر

فعالیت های کاری - اجتماعی (WAS)

این بخش به ما نشان می دهد که در انجام یک شغل مشخص چه تعاملاتی با سایر افراد رخ می دهد. انطباق این نوع فعالیت ها با شخصیت ما می تواند تاثیرگزاری مان در آن حرفه را افزایش دهد. در زیر درصد تطابق شما با مهمترین شاخص های این بخش آورده شده است.

مربیگری و توسعه (CD)
ارتباط با افراد خارج از سازمان (CO)
توسعه و ایجاد تیم (DT)
هدایت و ایجاد انگیزه (GM)
انجام فعالیت های اداری (PA)
اجرا یا کار مستقیم با عموم (WP)
ارائه مشاوره به دیگران (PC)
حل تعارضات و مذاکره (RC)
فروش یا تاثیرگذاری (SO)
توضیحات شاخص های WAS

مربیگری و توسعه (CD)

در فعالیت های مربوط به این مشاغل لازم است تا فرد بتواند به شناسایی نیازهای رشد دیگران، راهنمایی یا کمک به دیگران برای ارتقاء دانش یا مهارت های خود بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 55.76 % می باشد.

ارتباط با افراد خارج از سازمان (CO)

فعالیت هایی که در این شغل حائز اهمیت هستند عبارتند از ارتباط با افراد خارج از سازمان از جمله نمایندگی ها، مشتریان، مردم، دولت و سایر منابع خارجی. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 40.36 % می باشد.

توسعه و ایجاد تیم (DT)

در این مشاغل فرد لازم است تا بتواند به خوبی به تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری بین اعضای تیم بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 44.82 % می باشد.

هدایت و ایجاد انگیزه (GM)

در مشاغل این بخش مهمترین فعالیت، ارائه راهنمایی به زیردستان، هدایت آن ها طبق استانداردهای عملکرد و ایجاد روحیه و انگیزه برای افزایش بهره وری است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 40.74 % می باشد.

انجام فعالیت های اداری (PA)

در مشاغل مربوط به این مشخصه انجام کارهای اداری روزمره مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و کاغذبازی اهمیت بیشتری دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 63.19 % می باشد.

اجرا یا کار مستقیم با عموم (WP)

مشاغل این بخش مستلزم فعالیت هایی به منظور خدمات رسانی به مشتریان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرش مشتریان یا مهمانان می باشد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 14.82 % می باشد.

ارائه مشاوره به دیگران (PC)

این قسمت شامل مشاغلی است که در آن ارائه راهنمایی و مشاوره به مدیریت یا گروه های دیگر در زمینه های تخصصی، علمی و سازمانی اهمیت ویژه ای دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 36.09 % می باشد.

حل تعارضات و مذاکره (RC)

اینگونه مشاغل لازمه فعالیت های فرد برای رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و حل نارضایتی ها و درگیری ها است. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 54.25 % می باشد.

فروش یا تأثیرگذاری (SO)

در این مشاغل فرد باید بتواند به متقاعد کردن دیگران برای خرید کالا یا تغییر عقیده یا عملکرد خود بپردازد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 40.56 % می باشد.

نمایش بیشتر

خصوصیات ساختاری - سطح 1 (SCL1)

این قسمت مربوط به عوامل درجه یک و بسیار مهمی است که بر ماهیت کار تاثیر می گذارد. در خصوصیات سطح یک آثار و تبعات هر شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ادامه درصد تطابق شما با این شاخص ها آمده است.

پیامد خطا (CE)
آزادی در تصمیم گیری (DA)
فراوانی تصمیم گیری (FD)
تاثیر تصمیمات (ID)
اهمیت دقیق یا کامل بودن (IA)
شرایط خطرناک (DC)
توضیحات شاخص های SCL1

پیامد خطا (CE)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن پیامد خطای فرد بسیار بالاست. یعنی وقتی اشتباهی رخ دهد معمولا نتیجه آن خیلی جدی است و نمی توان به این راحتی وضعیت را اصلاح کرد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 52.58 % می باشد.

آزادی در تصمیم گیری (DA)

این مشاغل اشاره به کارهایی دارد که در آن فرد یا کارمند می تواند بدون نظارت تصمیم گیری کند. در واقع این نوع مشاغل آزادی عملی بیشتری در اختیار قرار می دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 27.36 % می باشد.

فراوانی تصمیم گیری (FD)

در این مشاغل نقش و اهمیت تصمیم گیری بارز است. یعنی فرد لازم است تا تصمیمات مهم زیادی برای سایر افراد، منابع مجموعه و یا نیازهای سازمان اتخاذ کند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 61.96 % می باشد.

تاثیر تصمیمات (ID)

این بخش به اهمیت و اثر تصمیمات فرد اشاره دارد. در اینگونه مشاغل تصمیم گیری فرد تاثیر زیادی بر حسن شهرت سازمان، منابع مالی و روند پیش روی آن می گذارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 60.11 % می باشد.

اهمیت دقیق یا کامل بودن (IA)

اینگونه از مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن لازم است تا افراد دقیق، کامل و بر اساس استانداردهای مشخص کارشان را پیش ببرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 82.83 % می باشد.

شرایط خطرناک (DC)

مشاغل این قسمت نشان می دهد که فرد در کار خود به میزان زیادی در معرض خطرات احتمالی و آسیب های روانی یا جسمی قرار دارد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 2.86 % می باشد.

نمایش بیشتر

خصوصیات ساختاری - سطح 2 (SCL2)

این بخش نیز عوامل زمینه ای درجه دومی است که تطابق کارکنان با آن می تواند فرایند و پیشرفت کار را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه درصد تطابق شما با این شاخص ها آمده است.

سطح رقابت (LC)
سرعت تعیین شده (SE)
ساختار کار (SW)
فشار زمان (TP)
برنامه های کاری (WS)
اهمیت تکرار وظایف یکسان (IR)
توضیحات شاخص های SCL2

سطح رقابت (LC)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن لازم است تا افراد از فشارها و چالش های رقابتی آگاه باشند و بتوانند از دیگران به خوبی پیشی بگیرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 28.42 % می باشد.

سرعت تعیین شده (SE)

در این دسته از مشاغل حرکت و تصمیم گیری سریع فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یعنی افراد باید بتوانند با سرعت بالا و مدیریت تغییرات حاصل از این سرعت، کارها را پیش ببرند. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با -0.84 % می باشد.

ساختار کار (SW)

این دسته از مشاغل کارهایی است که نیازمند سازماندهی، برنامه ریزی، اولویت بندی و شناسایی دقیق اهداف است. بنابراین فرد باید بتواند خود را با این شرایط کاری وفق دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 74.29 % می باشد.

فشار زمان (TP)

این دسته از کار اشاره به مشاغلی دارد که ساختار آن به گونه ای است که فرد در یک بازه زمانی مشخص و دقیق بتواند کارها را پیش ببرد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با -8.15 % می باشد.

برنامه های کاری (WS)

این مشاغل به کارهایی اشاره دارد که در آن برنامه های کاری دقیق، از پیش تعیین شده و کاملا منظم هستند. بنابراین فرد باید بتواند خود را با این ساختار تطبیق دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 83.85 % می باشد.

اهمیت تکرار وظایف یکسان (IR)

در این نوع مشاغل لازم تا فرد یکسری فعالیت های جسمی یا ذهنی را بدون وقفه به صورت روتین و روزمره انجام دهد. میزان تطابق شما با این اینگونه مشاغل برابر با 67.44 % می باشد.

نمایش بیشتر