سعید حیدری

سعید حیدری

دکتری روانشناسی سلامت
شماره نظام روانشناسی: 10144 شماره پروانه: 3277

حوزه های تخصصی

  • E sanj خانواده
  • E sanj سازگاری در بیماری های مزمن

اطلاعات تماس

  • E sanj شماره تماس: ۰۹۹۰۱۸۱۳۰۰۶
  • E sanj شماره کلینیک: ۰۹۳۵۳۲۵۷۶۸۷