امیرحسین طهرانچی

امیرحسین طهرانچی

دکتری روانشناسی تربیتی
شماره نظام روانشناسی: 25470 شماره پروانه: 5767

حوزه های تخصصی

  • E sanj نوجوان
  • E sanj روانشناسی فردی

اطلاعات تماس

  • E sanj تماس برای تنظیم وقت: 09022415093
  • E sanj شماره تماس با کلینیک: 02191004808