تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان

تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان تست شخصیت شناسی MBTI ⚡ رایگان
مزاج شناسی چیست؟ چگونه سنجیده می شود؟ مدت مطالعه: 7 دقیقه
ای سنج 14 مهر 1400 مدت مطالعه: 7 دقیقه

مزاج شناسی چیست؟ چگونه سنجیده می شود؟

قطعاً شما هم تا به حال در مورد مزاج یا طبع افراد چیزهایی شنیده اید، اینکه افراد دارای چه طبعی هستند و بر اساس مزاج خود چه ویژگی هایی دارند. بنابراین در این مقاله در مورد مزاج و انواع تست مزاج شناسی مطالبی را انتشار خواهیم داد. آنچه در ادامه خواهید خواند، بر اساس فهرست مطالب به شرح زیر است:

تاریخچه ی مزاج شناسی

موارد مربوط به مزاج و طبع افراد در علمی به نام مزاج شناسی یا طبع شناسی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر در مورد تاریخچه ی بررسی مزاج بخواهیم اطلاعاتی به شما دهیم، باید بگوییم، بررسی مزاج و موارد مربوط به آن به زمان بقراط و تحقیقات او در این زمینه بر می گردد.

خوب در همین ابتدا باید به شما بگویم که بقراط پدر علم پزشکی می باشد. در همان زمان های دور و قدیم بقراط نظریه ای را بر مبنای مزاج ها مطرح کرد. نظریه ی بقراط بیشتر یک نظریه ی مربوط به شخصیت و صفات است. علاوه بر نظریه ی بقراط در مورد شخصیت و نظریاتی که او در مورد علم پزشکی داشته است، نظریه ی معروفی در مورد عناصر در این جهان خاکی هم داشته است. بقراط بر این باور بود که این دنیا از چهار عنصر اساسی ساخته شده است؛ این چهار عنصر عبارت اند از:

آب
باد
خاک 
آتش

البته لازم به ذکر است که در یک کتاب قدیمی در حوزه ی پزشکی به نام ذخیره ی خوارزمشاهی در مورد عناصر چهارگانه هستی و ترکیب این عناصر در بدن مطالبی ذکر شده است. پیش از بقراط نیز فردی به نام امپدوکلس در مورد این عناصر چهار گانه در جهان نظریاتی را بیان کرده بود. شاید بتوان گفت که نظریه ی بقراط در مورد جهان، یکی از پایه های مهم برای نظریه ی مزاج و یا همان نظریه شخصیت او می باشد.

بیشتر بدانید

بقراط جز اولین نظریه پردازان شخصیت بوده است.

علاوه بر نظریه ی شخصیت بقراط، او افراد را بر اساس تیپ شخصیتی به دو دسته کلی تقسیم کرده است. دسته ی اول افرادی هستند که کوتاه قد و چاق می باشند و دسته ی دوم افراد بلند قد و لاغر. بقراط با این دسته بندی ها، توانست مبنایی برای تیپ شناسی در آینده هم ایجاد کند.

مزاج چیست؟

ریشه ی بیان اصطلاح مزاج به زمان های دور و زمان یونان و روم باستان بر می گردد. عده ای مزاج را مساوی با واژه ای به نام طبع هم می دانند. مزاج را می توان عملکرد سیستم های درونی بدن دانست و یا نتیجه ی فعل و انفعلات درونی اعضای بدن تعریف کرد. مزاج در واقع نوعی ترکیب مرکب است و در نتیجه ی ارتباطات اعضای بدن با یکدیگر به وجود می آید. مزاج  افراد می تواند با گذشت زمان تغییر کند و عوض شود. اما به طور کلی مزاج افراد می تواند تحت تاثیر موارد مختلفی مانند موارد زیر قرار بگیرد:

محل زندگی
ویژگی شخصیتی
طبیعت
مصرف غذاهای متعدد
و ...

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

تست مزاج شناسی

آیا طبع و مزاج هم معنا هستند؟

اصولا این دو واژه اغلب در کنار دیگر استفاده می شوند و حتی ممکن است به جای یک دیگر هم به کار بروند. اما در واقع این دو کلمه معنای متفاوتی از یک دیگر دارند. اگر به ریشه ی واژه ی طبع توجه کرده باشید، متوجه خواهید شد که طبع مربوط به طبیعت بدن است و چیزی است که از بدو تولد در افراد وجود دارد و به نوعی زمینه زیستی دارد. طبع افراد و یا طبیعت ذاتی بدن آن ها قابل تغییر نمی باشد. اما بالعکس افراد می توانند مزاج خود را تغییر دهند؛ اما تغییر مزاج چگونه ممکن است؟ با تغییر غذاهایی که در طول روز مصرف می شوند، می توان در مزاج افراد تغییراتی ایجاد کرد.

همچنین اگر فرد به واسطه ی طبع بدنی اش  بیمار شود، احتمالا نمی توان این بیماری ها را سر سری گرفت و یا از روند رو به رشد آن جلوگیری کرد، اما بالعکس اگر فردی به واسطه ی مزاج خودش، دچار بیماری شود، احتمالا با تغییر عادات غذایی و سبک زندگی می تواند تا حد بسیاری روند بیماری خودش را کنترل کرده و حتی متوقف کند.

علاوه بر همه ی این موارد، اگر فردی به طور کامل از بدن خودش و مزاج قالب در بدنش آگاهی و اطلاعات داشته باشد، به راحتی می تواند به یک سطح تعادل در بدن خودش برسد. این برقراری ارتباط فقط در مورد شناخت مزاج صدق می کند و اصولا با شناخت طبع نمی توان کاری برای برقراری تعادل در بدن انجام داد.  

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

تست مزاج شناسی

خلط چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که به کرات در هنگام استفاده از واژه هایی مانند مزاج و یا طبع مورد استفاده قرار می گیرد، خلط می باشد. برای توضیح خلط باید بگوییم: زمانی که غذایی را صرف می کنیم، این غذا پس از وارد شدن به معده و طی کردن مراحل هضم به عضو دیگری مانند کبد می رود؛ کبد هم چهار نوع مایع و یا خلط مختلف را می سازد. که این چهار مایع دارای ویژگی های زیر می باشد:
گرم و تر
گرم و خشک
سرد و خشک 
سرد و تر

به ترتیب این چهار خلط به نام های خلط دم، صفرا، سودا و بلغم شناخته می شود. گفته شده است که خلط سودا در طحال ذخیره می شود و خلط صفرا در صفرا. خلط بغمی و دموی هم در خون و غدد لنفاوی و... در گردش می باشد.

نظریه ی مزاج بقراط

و اما در این قسمت در مورد نظریه ی مزاج که توسط بقراط ذکر شده است، مطالبی را برای شما بیان خواهیم کرد. بقراط که در ابتدا بر این باور بود که جهان از چهار عنصر تشکیل شده است و این چهار عنصر در بدن هر انسانی وجود دارد، چهار مزاج کلی برای انسان ها در نظر گرفت و بر این باور بود که هر یک از ما از این چهار نوع مزاج یک مزاج قالب داریم. این چهار مزاج عبارت اند از:

سودایی
صفرایی
بلغمی
دموی

بدین صورت که گفته می شود، فلان شخص سودایی مزاج است و یا فرد دیگر بلغمی مزاج می باشد.

در میان عناصر چهارگانه در جهان، همان طور که خودتان هم قطعا می دانید، آب خاصیت تر بودن دارد و در بدن مزاج بلغم حکایت گر رطوبت در بدن است. آتش که از خود گرما می دهد، نشان گر مزاج صفرا می باشد، خاک خشک است و با مزاج سودا در بدن در ارتباط است و در نهایت دموی ها یا خونی مزاج ها با باد در ارتباط می باشند.

جالب است بدانید تا قرن ها بعد از بیان این نظریه افراد فکر می کردند که انسان ها فقط دارای همین چهار ویژگی شخصیتی هستند، اما رفته رفته با بیان و ارائه نظریات جدید از دانشمندان و صاحب نظران علمی دیگر، ویژگی ها و تیپ های شخصیتی دیگری هم برای انسان ها در نظر گرفته و بیان شد.

در جهان هستی هر آفریده و موجودی دارای مزاج است، مثلا حیوانات، گیاهان، فصل ها، مزه ها، سن، جنسیت، عضو بدن، ساعات شبانه روز و مکان ها و ....

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

تست مزاج شناسی

برای مثال به شرح مزاج فصل ها در این قسمت می پردازیم:

بهار دارای رطوبت و گرماست، دموی مزاج برای بهار کاربرد دارد.
تابستان گرما و خشکی دارد، همه ی ما در تابستان زیاد تشنه می شویم، تابستان صفرا مزاج است
پاییز خشکی و سرما دارد ؛ نشانه ی آن خشکی پوست بدن است. پس می توان گفت که پاییز به مزاج سودا نزدیک است.
زمستان هم فصل سرما است و رطوبت دارد. در زمستان ممکن است زیاد سرما بخوریم؛ زمستان به مزاج بلغم شبیه است.
و یا می توان گفت که، دریا سرد و تر است و یا خشکی ها گرم و خشک و یا کوه ها خشک و سرد.

ویژگی افراد دارای مزاج صفراوی چیست؟

ویژگی ظاهری

افرادی قد بلند ولی درشت اندام می باشند
این افراد موهایی پر پشت و ضخیم و تیره دارند.

ویژگی شخصیتی و رفتاری

 این افراد، پر از شور و شوق و انرژی می باشند.
 گفته می شود این افراد خیلی زود از کوره در می روند و عصبانی می شوند.
اغلب اوقات تشنه هستند و عطش دارند.
این افراد خیلی زود با دیگران صمیمی می شوند.
این افراد خونگرم می باشند.
خواب کمی دارند.
علاقه به خوردن غذاهایی ترش و سر دارند.
این افراد خوش بین هستند.
رفتار های پیش بینی ناپذیر دارند.
این افراد برون گرایانی بدون ثبات هستند.

ویژگی افراد دارای مزاج دموی چیست؟

ویژگی ظاهری

بدنی عضلانی
رگ هایی برجسته
موهای پرپشتی دارند.

ویژگی های شخصیتی و رفتاری

این افراد، خیلی صبور و آرام می باشند.
این افراد دارای جسارت ذاتی هستند.
این افراد به هوای سرد تمایل بیشتری دارند.
این افراد در هنگام غذا خوش اشتها هستند.
این افراد خوش بیان هستند.
این افراد دیدگاهی آسان گیرانه نسبت به مسائل مختلف دارند.
این افراد برون گرا هستند و ثبات رفتاری خوبی دارند.
این افراد ممکن است دارای فشار خون باشند و بیشتر از دیگران به بیماری های قلبی و گرفتگی رگ های عروقی مبتلا شوند.
این افراد غذای شیرین یا ترش را بیشتر دوست دارند.

ویژگی افراد دارای مزاج بلغمی چیست؟

ویژگی ظاهری

این افراد دارای اضافه وزن می باشند و وزن آن ها خارج از محدوده ی نرمال می باشد.
این افراد موهایی با تارهای نازک دارند.
رنگ پوست این افراد مایل به سفیدی است.

ویژگی های شخصیتی و رفتاری

به نسبت خواب زیادی دارند.
این افراد دیر به دیر عصبانی می شوند.
شور و انرژی این افراد کم است.
این افراد تمایل به مصرف غذا های شیرین و پر از ادویه دارند.
اعتدال گرا و میانه رو هستند.
متفکر هستند.
درون گرایانی با ثبات هستند.

ویژگی افراد دارای مزاج سودایی چیست؟

ویژگی ظاهری

هیکلی لاغر و باریک دارند.
رنگ پوستی تیره دارند.
موهای این افراد نازک است.

ویژگی شخصیتی و رفتاری

این افراد کم می خوابند.
علاقه مند به سرما نیستند.
این افراد به نظم اهمیت زیادی می دهند.
در مورد هرچیز تامل و فکر می کنند.
اصولا افرادی خونسرد هستند.
درون گرای بی ثبات می باشند.
تمایل به مصرف غذاهای شیرین دارند.
این افراد صبور و تودار هستند.
تمایل به تنهایی دارند.

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

تست مزاج شناسی

تست مزاج شناسی

شاید حالا که این مطالب را خوانده اید، علاقه مند باشید در مورد مزاج خود اطلاعات بیشتری کسب کنید و یا بخواهید بدانید که مزاج قالب بدن شما چیست. اگر علاقه مند هستید که در این باره اطلاعاتی به دست بیاورید، می توانید از برخی تست ها در این زمینه استفاده کنید. زمانی که در مورد انواع تست های مزاج شناسی در مرورگر خود جستجو کنید، احتمالا تست های بسیاری را پیدا خواهید کرد که به صورت آنلاین برای ارزیابی مزاج به شما معرفی می شوند. اما تست هایی هم وجود دارند که بر مبنای ویژگی های روانشناختی هستند و دارای اعتبار و پایایی قابل قبولی می باشند. این تست ها شامل موارد زیر می شوند:

 تست مزاج شناسی آیزنک

این آزمون در ابتدا در سال 1967 ساخته شد و برای ارزیابی شخصیت مورد استفاده قرار گرفت. با گذشت زمان بررسی مزاج ها هم به این تست اضافه شد و این آزمون بر اساس ویژگی های شخصیتی قادر به ارزیابی مزاج در افراد شد.

 توجه: در صورتی که تصویر واضح نیست اینجا را کلیک کنید.

تست مزاج شناسی

این تست بر پایه ی چهار مزاجی که توسط بقراط بیان شده است، طراحی و ساخته شده است. به طور کلی برای پاسخ دادن به سوالات این تست که 90 عدد می باشد، به پانزده تا بیست دقیقه زمان نیاز است. این تست علاوه بر تاکید بر انواع مزاج بر اساس تئوری ذکر شده توسط آیزنگ می باشد. این تست می تواند برای افراد بالای 16 سال مناسب باشد. از این تست می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

شناخت شخصیت
ویژگی های شخصیتی
اطلاعاتی در مورد تحصیلات
اطلاعاتی برای داشتن شغل

این تست کدام مولفه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد؟

این تست رفتار هایی که شامل پرخاشگری، لجبازی، تکانشگری، عدم همدلی و غیره می شوند را در قالب ویژگی روان نژندی  مورد ارزیابی قرار می دهد.
مولفه روان رنجوری و ویژگی های شخصیتی 
عامل دروغ گویی 
عامل برون گرایی 

نکته

 این تست در کشور ایران مورد ارزیابی و اعتبار یابی قرار گرفته است و روایی و پایایی آن تایید شده است.

آزمون مزاج شناسی آیورودا

آیورودا یک نظام دیگر برای بررسی مزاج در افراد است. این نظام بر این باور است که 5 عنصر اساسی وجود دارد و این نظام فضا را به عناصر اصلی اضافه کرده است. یکی از نسخه های آزمون مزاج شناسی بر اساس آیورودا دارای 38 سوال است و موارد و ویژگی های مختلفی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لازم است بدانید که این آزمون از سه بخش مختلف تشکیل شده است.

این آزمون هم یکی از آزمون های خوب برای ارزیابی  مزاج بر اساس نظام آیورودا می باشد.

انتقاد به مزاج شناسی

با پیشرفت علم پزشکی و ارائه ی نظریات علمی، بسیاری از پزشکان و دانشمندان علم مربوط به مزاج را مورد نقد قرار داده و به کلی آن را رد کرده اند. مثلا شاید بارها از بزرگان خانواده شنیده باشید که برای رفع سردی نبات بخورید چرا که نبات مزاجی گرم دارد، این توصیه شاید در عمل کارساز باشد اما توسط پزشکان به کلی رد شده است.

پزشکان بر این باورند که نه تنها مزاج شناسی بر پایه ی علم نیست بلکه هر علمی که بر مبنای طب سنتی هم می باشد، پذیرفته شده نیست. پزشکان از باور رایج در مورد  مزاج و طبیعت بدن در افراد و عامه ی مردم به عنوان یک سندروم یاد کرده و آن را سندروم فرهنگی می نامند.

چند باور رایج در مورد مزاج و بیماری ها در عامه ی مردم وجود دارد، برخی از این باور ها شامل موارد زیر است:

افرادی که دچار بیماری رماتیسم می شوند، بلغم در قسمت پای آنان رخنه کرده است.
اگر هر شب کابوس و خواب بد می بینیم، بدین معناست که سودا بیش از اندازه در سر وجود دارد.
اینکه جهان از چهار عنصر تشکیل شده است
و ...

این موارد مختلف فقط بخشی از باور های رایج در مورد مزاج در میان عامه ی مردم است. پزشکان هیچ پایه و اساس علمی برای این باور ها پیدا نکرده اند، بنابراین این باور ها را تایید نمی کنند.

جمع بندی ای سنج

در این مقاله در مورد مزاج و تست های مزاج شناسی صحبت کردیم. درست است که مزاج شناسی در علم پزشکی به تایید نرسیده است و پزشکان بر این باورند که پایه و اساس علمی برای این قضیه وجود ندارد، اما در طب سنتی و بسیاری از مردم مزاج شناسی و دانستن در مورد طبع کاملا پذیرفته شده می باشد و افراد زیادی به توصیه ها بر اساس این علم عمل می کنند. به هرحال شناخت مزاج و طبع بدن برای کسانی که به آن باور دارند، ممکن است زندگی شادتر و سالم تری را به همراه داشته باشد.

آیا شما به مزاج شناسی اعتقاد دارید؟ مزاج غالب در شما کدام است؟ لطفا نظرات و دیدگاه های ارزشمندتان را با ما در میان بگذارید.

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید