تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

پست وبلاگی
ذهن آگاهی در کودکان مدت مطالعه: 2 دقیقه
ای سنج 11 بهمن 1398 مدت مطالعه: 2 دقیقه

ذهن آگاهی در کودکان

بیشتر ما کلمه ذهن آگاهی (mindfulness) را به طور غریزی چیز مفیدی ارزیابی می کنیم و آن را برای خود و فرزندانمان مفید می دانیم اما واقعا این کلمه به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ ما چگونه می توانیم به وسیله ی آن رفتار های پرخاشگرایانه را کنترل کنیم؟
ذهن آگاهی به ما نشان می دهد که چه اتفاقاتی در بدن، احساسات و ذهن ما رخ می دهد. از طریق ذهن آگاهی، ما سعی می کنیم تا از آسیب رساندن به خود و دیگران خودداری کنیم.

یکی از مراجعان من، رنه، مادر سه پسر متوجه تغییر فوق العاده ای در یکی از فرزندانش به نام اوئیس شد. لوئیس بر عکس همیشه هنگامی که از مدرسه بر می گشت رفتار آرام تری داشته و کم تر با برادرانش مشاجره می کرد. هنگامی که رنه از معلم مدرسه وی درباره ی اتفاقاتی که این هفته در مدرسه گذشته و دلیل تغییر رفتار پسرش سوال کرد، معلم لوئیس پاسخ داد: ما این هفته هر روز صبح قبل از رفتن به کلاس، تمرین های ذهن آگاهی انجام می دادیم.
رنه بسیار تعجب کرد. اگر چه تمرینات ذهن آگاهی روی همه ی کودکان تاثیرات یکسان ندارد اما این کار به لوئیس واقعاً کمک کرد تا آرام شده و ارتباط بهتری با بقیه برقرار کند.

ذهن آگاهی

کودکان

اثبات تاثیر کنترل ذهن به پدر و مادر ها و فرزندانشان کمک می کند تا بدن و ذهن خود را مدیریت کرده و آرام تر باشند. جان کابات خالق برنامه های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، بر سه بعد اصلی این برنامه تاکید می کند؛
-توجه کردن :
این مهارت بسیار مهم و گسترده است. توجه کردن باعث می شود تا کودکان ابعاد مختلف مسائل را مورد بررسی قرار دهند.

آگاهی ذهن
-حضور در زمان حال:
هنگامی که فرزند شما به طور کامل در زمان حال حضور دارد نمی تواند در گذشته گرفتار شود یا نگران اتفاقات آینده باشد. حضور کامل در این زمان سبب می شود تا بر هر احساس ناخوشایندی غلبه کرده و خوب پیش برود. اولین اصل اساسی ذهن آگاهی را به خاطر بسپارید: احساسات موقتی هستند.
-قبول بدون قضاوت آنچه وجود دارد:
نکته آخر این است که باید از قضاوت کردن و برچسب زدن اتفاقات پرهیز کنید و به فرزند خود نیز این کار را بیاموزید. او باید به جای اینکه مدام خود و اتفاقات را قضاوت کرده و آن ها را با کلماتی مثل خوب یا بد ارزیابی کند، پیشامد ها را پذیرفته و بهترین عملکرد را مطابق آنچه که رخ داده است، از خود نشان دهد.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید