تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مازوخیسم و آسیب های کودکی
ای سنج 17 خرداد 1399             

مازوخیسم و آسیب های کودکی

توهین ها و تحقیر های دوره کودکی آسیبی بیشتر از گریه و غم در اون لحظه هست

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید