تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی علامت آئینه

mirror sign (ˈmirər sīn)

علامتی که غالبا در بیماران اسکیزوفرنیک دیده می شود؛ این بیماران مدتی طولانی مقابل آئینه یا سطوح شفتف می ایستند و خود را تماشا می کنند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-تمایل به نگاه مکرر و طولانی مدت در یک سطح بازتابنده (پنجره، آینه و غیره). [اولین بار توسط روانشناس فرانسوی پل آبلی در سال 1927 به عنوان یکی از علائم اولیه اسکیزوفرنی توصیف شد].
-ناتوانی در تشخیص بازتاب خود، که عمدتاً در زوال عقل متوسط ​​یا شدید، به ویژه بیماری آلزایمر توصیف می شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

علامتی که غالبا در بیماران اسکیزوفرنیک دیده می شود؛ این بیماران مدتی طولانی مقابل آئینه یا سطوح شفتف می ایستند و خود را تماشا می کنند. علامت آئینه معمولا تظاهر انزوای اوتیستیک بیمار تلقی می شود. این عامت در دمانس پیشرفته نیز ممکن است دیده شود.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات