تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است تست شخصیت شناسی MMPI منتشر و به مدت محدود رایگان شده است

معنی مینرالوکورتیکوئیدها

mineralocorticoid (ˌmin(ə)rəˌlōˈkôrdəkoid)

هر هورمون کورتیکواستروئیدی که بر سطوح یونی در بافت های بدن تأثیر می گذارد و به تنظیم دفع نمک و آب کمک می کند. در انسان، آلدوسترون مهمترین مینرالوکورتیکوئید است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

هر هورمون کورتیکواستروئیدی که بر سطوح یونی در بافت های بدن تأثیر می گذارد و به تنظیم دفع نمک و آب کمک می کند. در انسان، آلدوسترون مهمترین مینرالوکورتیکوئید است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

گروهی از هورمون های قشر غدد فوق کلیوی که بر متابولیسم سدیم و پتاسیم اثر می گذارد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

مینرالوکورتیکوئیدها دسته ای از کورتیکواستروئیدها هستند که به نوبه خود دسته ای از هورمون های استروئیدی هستند. مینرالوکورتیکوئیدها در قشر آدرنال تولید می شوند و بر تعادل نمک و آب (تعادل الکترولیت و تعادل آب) تأثیر می گذارند. مینرالوکورتیکوئید اصلی آلدوسترون است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات