ورود و ثبت نام
داشبورد
پروفایل من
آزمون های من
گردش حساب
امتیاز من
خروج
ورود در سایت
ثبت نام در سایت

آزمون های شغلی


پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻟﻨﺪ در ﺳﺎل 1958  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه است و در ﻃﻮل 50 ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ...

از 0 رای 0.0
تعداد سوال : 16
زمان تقریبی : بدون زمان
نمایش آزمون